Updated cs_CZ translation from Tomáš Begeni.
authorCarl Hetherington <cth@carlh.net>
Thu, 2 May 2024 13:48:13 +0000 (15:48 +0200)
committerCarl Hetherington <cth@carlh.net>
Thu, 2 May 2024 13:48:13 +0000 (15:48 +0200)
src/lib/po/cs_CZ.po
src/tools/po/cs_CZ.po
src/wx/po/cs_CZ.po

index ebd22c1941860c9ce82ee76a8288641cb9702a09..c94799d7dafbdf39f0978ca5b91c6e2b64eb3397 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2024-01-12 00:54+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2023-05-15 09:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2024-05-02 15:01+0200\n"
 "Last-Translator: Tomáš Begeni <begeni@razdva.cz>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: cs_CZ\n"
@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 3.2.2\n"
+"X-Generator: Poedit 3.4.2\n"
 
 #: src/lib/video_content.cc:503
 #, c-format
@@ -352,15 +352,14 @@ msgstr ""
 "se, aby mezera mezi titulky byla alespoň 2 snímky."
 
 #: src/lib/hints.cc:685
-#, fuzzy
 msgid ""
 "At least one piece of subtitle content has no specified language.  It is "
 "advisable to set the language for each piece of subtitle content in the "
 "\"Content→Timed text\" or \"Content→Open subtitles\" tab."
 msgstr ""
-"Jedna část titulků nebo skrytých titulků nemá zadaný jazyk. Je vhodné "
-"nastavit jazyk pro každý část titulků nebo skrytých titulků na kartě „Obsah "
-"→ Časovat text“, „Obsah → Otevřít titulky“ nebo „Obsah → Skryté titulky“."
+"Alespoň jedna část obsahu titulků nemá specifikovaný jazyk. Je vhodné "
+"nastavit jazyk pro každou část obsahu titulků v záložce „Obsah→Časovaný "
+"text“ nebo „Obsah→Otevřít titulky“."
 
 #: src/lib/audio_content.cc:277
 msgid "Audio will be resampled from %1Hz to %2Hz"
@@ -913,9 +912,8 @@ msgid "Event"
 msgstr "Událost"
 
 #: src/lib/hints.cc:397
-#, fuzzy
 msgid "Examining audio"
-msgstr "Zkoumání titulků"
+msgstr "Zkoumání zvuku"
 
 #: src/lib/hints.cc:399
 msgid "Examining audio, subtitles and closed captions"
@@ -1062,15 +1060,14 @@ msgid "If you do use 25fps you should change your DCP standard to SMPTE."
 msgstr "Používáte-li 25fps, měli byste změnit váš standard DCP na SMPTE."
 
 #: src/lib/hints.cc:249
-#, fuzzy
 msgid ""
 "In general it is now advisable to make SMPTE DCPs unless you have a "
 "particular reason to use Interop.  It is advisable to set your DCP to use "
 "the SMPTE standard in the \"DCP\" tab."
 msgstr ""
-"Obecně je nyní vhodné dělat SMPTE DCP, pokud nemáte konkrétní důvod používat "
-"Interop. Na kartě „DCP“ se doporučuje nastavit DCP tak, aby používalo "
-"standard SMPTE."
+"Obecně je nyní vhodné vytvořit SMPTE DCP, pokud nemáte konkrétní důvod "
+"používat Interop. Je vhodné nastavit váš DCP tak, aby používal standard "
+"SMPTE v záložce „DCP“."
 
 #: src/lib/release_notes.cc:53
 msgid ""
@@ -1215,14 +1212,13 @@ msgid "No CPLs found in DCP."
 msgstr "V DCP nebyla nalezena žádná CPLs."
 
 #: src/lib/kdm_with_metadata.cc:217
-#, fuzzy
 msgid "No from address configured in the KDM Email tab of preferences"
-msgstr "Žádný KDM z adresy nakonfigurované v předvolbách"
+msgstr "Ne z adresy nakonfigurované na kartě E-mail KDM v předvolbách"
 
 #: src/lib/kdm_with_metadata.cc:213 src/lib/send_notification_email_job.cc:70
-#, fuzzy
 msgid "No outgoing mail server configured in the Email tab of preferences"
-msgstr "V konfiguraci není nastaven emailový server"
+msgstr ""
+"Na kartě E-mail v předvolbách není nakonfigurován žádný server odchozí pošty"
 
 #: src/lib/image_content.cc:131
 msgid "No valid image files were found in the folder."
@@ -1238,12 +1234,11 @@ msgstr "Žádný"
 
 #: src/lib/job.cc:607
 msgid "OK"
-msgstr ""
+msgstr "OK"
 
 #: src/lib/job.cc:612
-#, fuzzy
 msgid "OK (ran for %1 from %2 to %3)"
-msgstr "OK (hotovo za %1)"
+msgstr "OK (spuštěno od %1 do %2 to %3)"
 
 #: src/lib/job.cc:610
 msgid "OK (ran for %1)"
@@ -1292,7 +1287,7 @@ msgstr "Policy"
 
 #: src/lib/filter.cc:106
 msgid "Premultiply alpha channel"
-msgstr ""
+msgstr "Předem násobit alfa kanál"
 
 #: src/lib/content.cc:494
 msgid "Prepared for video frame rate"
@@ -1561,7 +1556,6 @@ msgid "The certificate chain for signing is invalid (%1)"
 msgstr "Řetěz certifikátů pro podepisování je neplatný (%1)"
 
 #: src/lib/hints.cc:721
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The certificate chain that DCP-o-matic uses for signing DCPs and KDMs "
 "contains a small error which will prevent DCPs from being validated "
@@ -1569,14 +1563,13 @@ msgid ""
 "certificate chain by clicking the \"Re-make certificates and key...\" button "
 "in the Keys page of Preferences."
 msgstr ""
-"Řetězec certifikátů, který DCP-o-matic používá pro podepisování DCP a KDM, "
-"obsahuje malou chybu, která v některých systémech brání správnému ověření "
-"DCP.  Doporučujeme vám znovu vytvořit řetězec podpisových certifikátů "
-"kliknutím na tlačítko „Re-make certificates and key…“ (Znovu vytvořit "
-"certifikáty a klíče…) na stránce Keys (Klíče) v Předvolbách."
+"Řetězec certifikátů, který DCP-o-matic používá k podepisování DCP a KDM, "
+"obsahuje malou chybu, která zabrání správnému ověření DCP na některých "
+"systémech. Je vhodné znovu vytvořit řetězec podpisových certifikátů "
+"kliknutím na tlačítko „Znovu vytvořit certifikáty a klíč…“ na stránce Klíče "
+"v Předvolbách."
 
 #: src/lib/hints.cc:727
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The certificate chain that DCP-o-matic uses for signing DCPs and KDMs has a "
 "validity period that is too long.  This will cause problems playing back "
@@ -1584,12 +1577,11 @@ msgid ""
 "chain by clicking the \"Re-make certificates and key...\" button in the Keys "
 "page of Preferences."
 msgstr ""
-"Řetězec certifikátů, který DCP-o-matic používá pro podepisování DCP a KDM, "
-"má příliš dlouhou dobu platnosti.  To způsobuje problémy s přehráváním DCP "
-"na některých systémech. Doporučujeme znovu vytvořit řetězec podpisových "
-"certifikátů kliknutím na tlačítko „Re-make certificates and key…“ (Znovu "
-"vytvořit certifikáty a klíč…) na stránce Keys (Klíče) v okně Preferences "
-"(Předvolby)."
+"Řetěz certifikátů, který DCP-o-matic používá k podepisování DCP a KDM, má "
+"příliš dlouhou dobu platnosti. To způsobí problémy s přehráváním DCP na "
+"některých systémech. Je vhodné znovu vytvořit řetězec podpisových "
+"certifikátů kliknutím na tlačítko „Znovu vytvořit certifikáty a klíč…“ na "
+"stránce Klíče v Předvolbách."
 
 #: src/lib/video_decoder.cc:81
 msgid ""
@@ -1626,7 +1618,6 @@ msgid "The file %1 has been trimmed by %2 milliseconds more."
 msgstr "Soubor %1 byl oříznut o %2 milisekund více."
 
 #: src/lib/hints.cc:239
-#, fuzzy
 msgid ""
 "There is a large difference between the frame rate of your DCP and that of "
 "some of your content.  This will cause your audio to play back at a much "
@@ -1634,11 +1625,11 @@ msgid ""
 "rate to one closer to your content, provided that your target projection "
 "systems support your chosen DCP rate."
 msgstr ""
-"Mezi rámcovou frekvencí vašeho DCP a některým z vašich obsahů je velký "
-"rozdíl. To způsobí, že se váš zvuk přehrává na mnohem nižším nebo vyšším "
-"rozstupu, než by měl. Doporučuje se, abyste nastavili frekvenci snímků DCP "
-"tak, aby se přiblížila vašemu obsahu za předpokladu, že vaše cílové "
-"projekční systémy podporují zvolenou rychlost DCP."
+"Mezi snímkovou frekvencí vašeho DCP a některého vašeho obsahu je velký "
+"rozdíl. To způsobí, že se váš zvuk bude přehrávat s mnohem nižší nebo vyšší "
+"výškou, než by měl. Je vhodné nastavit snímkovou frekvenci DCP na takovou, "
+"která je blíže vašemu obsahu, za předpokladu, že vaše cílové projekční "
+"systémy podporují vámi zvolenou rychlost DCP."
 
 #: src/lib/dcp_content.cc:675
 msgid "There is no video in this DCP"
@@ -1822,7 +1813,6 @@ msgid "Yet Another Deinterlacing Filter"
 msgstr "Ještě další deinterlacing filter"
 
 #: src/lib/hints.cc:199
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You are set up for a DCP at a frame rate of %1 fps.  This frame rate is not "
 "supported by all projectors.  It is advisable to change the DCP frame rate "
@@ -1910,6 +1900,9 @@ msgid ""
 "distributors to raise QC errors when they check your DCP.  To avoid this, "
 "set the DCP audio channels to 8 or 16."
 msgstr ""
+"Váš DCP má %1 zvukových kanálů, spíše než 8 nebo 16. To může způsobit, že "
+"někteří distributoři při kontrole vašeho DCP zvýší chyby kontroly kvality. "
+"Abyste tomu zabránili, nastavte zvukové kanály DCP na 8 nebo 16."
 
 #: src/lib/hints.cc:110
 msgid ""
@@ -2142,7 +2135,6 @@ msgid "still"
 msgstr "stále"
 
 #: src/lib/dcp_content.cc:779
-#, fuzzy
 msgid "they overlap other text content; remove the other content."
 msgstr "překrývá se s jiným textovým obsahem; odeberte další obsah."
 
index 42e7c19e0dd63a2c91c66807a5256fbc1d19a1a7..ef5985c5b19d5d0d9b1703dc5062025297052918 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2024-01-12 00:54+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2023-05-15 09:26+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2024-05-02 14:01+0200\n"
 "Last-Translator: Tomáš Begeni <begeni@razdva.cz>\n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: cs_CZ\n"
@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 3.2.2\n"
+"X-Generator: Poedit 3.4.2\n"
 
 #: src/tools/dcpomatic_combiner.cc:171
 msgid "%1 already exists as a file, so you cannot use it for a DCP."
@@ -276,7 +276,7 @@ msgstr "Text názvu obsahu"
 
 #: src/tools/dcpomatic_disk.cc:161
 msgid "Copy DCP"
-msgstr ""
+msgstr "Kopírovat DCP"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1339
 msgid "Copy settings\tCtrl-C"
@@ -293,9 +293,8 @@ msgid ""
 msgstr "Nelze dešifrovat DKDM. Možná nebylo vytvořeno správným certifikátem."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:632 src/tools/dcpomatic.cc:649
-#, fuzzy
 msgid "Could not duplicate project."
-msgstr "Nemohu najít přehrávač."
+msgstr "Projekt nelze duplikovat."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:913
 msgid "Could not find batch converter."
@@ -310,6 +309,8 @@ msgid ""
 "Could not listen for new batch jobs.  Perhaps another instance of the DCP-o-"
 "matic Batch Converter is running."
 msgstr ""
+"Nelze načíst nové dávkové úlohy. Možná běží další instance DCP-o-matic Batch "
+"Converter."
 
 #: src/tools/dcpomatic_editor.cc:336
 msgid "Could not load DCP"
@@ -380,22 +381,19 @@ msgstr ""
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:771
 msgid "Could not remove existing preferences file"
-msgstr ""
+msgstr "Stávající soubor předvoleb nelze odstranit"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:605 src/tools/dcpomatic.cc:1278
-#, fuzzy
 msgid "Could not save project."
-msgstr "Nemohu vytvořit DCP."
+msgstr "Projekt nelze uložit."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:616
-#, fuzzy
 msgid "Could not save template."
-msgstr "Nemohu najít přehrávač."
+msgstr "Šablonu nelze uložit."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1123
-#, fuzzy
 msgid "Could not send translations"
-msgstr "Nemohu spustit nautilus"
+msgstr "Překlady se nepodařilo odeslat"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1039
 msgid "Could not show DCP."
@@ -440,12 +438,11 @@ msgstr "Vytvořit KDMs"
 
 #: src/tools/dcpomatic_editor.cc:208
 msgid "Creator"
-msgstr ""
+msgstr "Tvůrce"
 
 #: src/tools/dcpomatic_disk.cc:132 src/tools/dcpomatic_disk.cc:136
-#, fuzzy
 msgid "DCP"
-msgstr "CPL"
+msgstr "DCP"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1537 src/tools/dcpomatic.cc:1634
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1673
@@ -458,26 +455,22 @@ msgstr "DCP-o-matic konvertor"
 
 #: src/tools/dcpomatic_combiner.cc:178 src/tools/dcpomatic_combiner.cc:222
 #: src/tools/dcpomatic_combiner.cc:256
-#, fuzzy
 msgid "DCP-o-matic Combiner"
-msgstr "DCP-o-matic přehrávač"
+msgstr "DCP-o-matic Combiner"
 
 #: src/tools/dcpomatic_disk.cc:315 src/tools/dcpomatic_disk.cc:323
 #: src/tools/dcpomatic_disk.cc:356 src/tools/dcpomatic_disk.cc:444
 #: src/tools/dcpomatic_disk.cc:490
-#, fuzzy
 msgid "DCP-o-matic Disk Writer"
-msgstr "DCP-o-matic KDM Creator"
+msgstr "DCP-o-matic Disk Writer"
 
 #: src/tools/dcpomatic_editor.cc:293 src/tools/dcpomatic_editor.cc:447
-#, fuzzy
 msgid "DCP-o-matic Editor"
-msgstr "DCP-o-matic Playlist Editor"
+msgstr "DCP-o-matic Editor"
 
 #: src/tools/dcpomatic_editor.cc:498
-#, fuzzy
 msgid "DCP-o-matic Editor could not start."
-msgstr "DCP-o-matic nelze spustit"
+msgstr "DCP-o-matic Editor nelze spustit."
 
 #: src/tools/dcpomatic_server.cc:152
 msgid "DCP-o-matic Encode Server"
@@ -507,7 +500,7 @@ msgstr "DCP-o-matic nelze spustit"
 
 #: src/tools/dcpomatic_combiner.cc:188
 msgid "DCPs combined successfully."
-msgstr ""
+msgstr "DCP se úspěšně spojily."
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:170
 msgid "DKDM"
@@ -516,7 +509,7 @@ msgstr "DKDM"
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:577
 #, c-format
 msgid "DKDM %s is already in the DKDM list and will not be added again."
-msgstr ""
+msgstr "DKDM %s je již v seznamu DKDM a nebude znovu přidán."
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:599
 msgid "Decode at full resolution"
@@ -539,6 +532,8 @@ msgid ""
 "Did you install the DCP-o-matic Disk Writer.pkg from the .dmg?  Please check "
 "and try again."
 msgstr ""
+"Nainstalovali jste DCP-o-matic Disk Writer.pkg z .dmg? Zkontrolujte prosím a "
+"zkuste to znovu."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1874 src/tools/dcpomatic.cc:1889
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1931
@@ -550,6 +545,8 @@ msgid ""
 "Do you see a 'User Account Control' dialogue asking about "
 "dcpomatic2_disk_writer.exe?  If so, click 'Yes', then try again."
 msgstr ""
+"Vidíte dialog „Řízení uživatelských účtů“ s dotazem na "
+"dcpomatic2_disk_writer.exe? Pokud ano, klikněte na ‚Ano‘ a zkuste to znovu."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:819
 #, c-format
@@ -570,7 +567,7 @@ msgstr "Dolů"
 
 #: src/tools/dcpomatic_disk.cc:148
 msgid "Drive"
-msgstr ""
+msgstr "Disk"
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:593
 msgid "Dual screen\tShift+F11"
@@ -594,11 +591,11 @@ msgstr "Duplikovat…"
 
 #: src/tools/dcpomatic_editor.cc:89
 msgid "Duration"
-msgstr ""
+msgstr "Délka"
 
 #: src/tools/dcpomatic_editor.cc:149
 msgid "Edit reel"
-msgstr ""
+msgstr "Upravit reel"
 
 #: src/tools/dcpomatic_batch.cc:100 src/tools/dcpomatic.cc:1388
 msgid "Encoding servers..."
@@ -610,12 +607,11 @@ msgstr "Šifrované"
 
 #: src/tools/dcpomatic_editor.cc:84
 msgid "Entry point"
-msgstr ""
+msgstr "Vstupní bod"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1396
-#, fuzzy
 msgid "Export preferences..."
-msgstr "Obnovit původní nastavení"
+msgstr "Předvolby exportu…"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1368
 msgid "Export subtitles..."
@@ -641,9 +637,9 @@ msgid "Film changed"
 msgstr "Film byl změněn"
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:323
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Folder %s already exists.  Do you want to overwrite it?"
-msgstr "Soubor %s již existuje. Chcete soubor přepsat?"
+msgstr "Složka %s již existuje. Chcete jej přepsat?"
 
 #: src/tools/dcpomatic_server.cc:163
 msgid "Frames per second"
@@ -659,15 +655,15 @@ msgstr "Tipy…"
 
 #: src/tools/dcpomatic_combiner.cc:101
 msgid "Input DCP"
-msgstr ""
+msgstr "Vstup DCP"
 
 #: src/tools/dcpomatic_editor.cc:94
 msgid "Intrinsic duration"
-msgstr ""
+msgstr "Vnitřní doba trvání"
 
 #: src/tools/dcpomatic_editor.cc:203
 msgid "Issuer"
-msgstr ""
+msgstr "Vydavatel"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:483
 msgid ""
@@ -738,6 +734,8 @@ msgid ""
 "No ASSETMAP or ASSETMAP.xml found in this folder.  Please choose a DCP "
 "folder."
 msgstr ""
+"V této složce nebyl nalezen žádný ASSETMAP nebo ASSETMAP.xml. Vyberte prosím "
+"složku DCP."
 
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:245
 msgid ""
@@ -753,7 +751,7 @@ msgstr "Otevřít DCP v &player"
 
 #: src/tools/dcpomatic_editor.cc:281
 msgid "Open a DCP using File -> Open"
-msgstr ""
+msgstr "Otevřete DCP pomocí Soubor -> Otevřít"
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:222
 msgid "Output"
@@ -761,7 +759,7 @@ msgstr "Výstup"
 
 #: src/tools/dcpomatic_combiner.cc:120
 msgid "Output DCP folder"
-msgstr ""
+msgstr "Složka pro uložení DCP"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1341
 msgid "Paste settings...\tCtrl-V"
@@ -769,15 +767,15 @@ msgstr "Vložit nastavení…\tCtrl-V"
 
 #: src/tools/dcpomatic_batch.cc:175
 msgid "Pause or resume conversion"
-msgstr ""
+msgstr "Pozastavit nebo obnovit konverzi"
 
 #: src/tools/dcpomatic_batch.cc:175
 msgid "Pause/resume"
-msgstr ""
+msgstr "Pozastavit/obnovit"
 
 #: src/tools/dcpomatic_editor.cc:167
 msgid "Picture"
-msgstr ""
+msgstr "Obrázek"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:567
 msgid ""
@@ -806,15 +804,15 @@ msgstr "Znovu vytvořit podpisové certifikáty"
 
 #: src/tools/dcpomatic_editor.cc:218
 msgid "Reels"
-msgstr ""
+msgstr "Reels"
 
 #: src/tools/dcpomatic_disk.cc:152
 msgid "Refresh"
-msgstr ""
+msgstr "Obnovit"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1720
 msgid "Release notes"
-msgstr ""
+msgstr "Poznámky k vydání"
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:213 src/tools/dcpomatic_playlist.cc:340
 msgid "Remove"
@@ -842,9 +840,8 @@ msgid "S&how DCP in Finder"
 msgstr "Zobrazit DCP ve Findieru"
 
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:319
-#, fuzzy
 msgid "Save"
-msgstr "&Speichern"
+msgstr "Uložit"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1317
 msgid "Save as &template..."
@@ -870,7 +867,7 @@ msgstr "Uložit film a duplikovat"
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:732
 msgid "Save frame to file"
-msgstr ""
+msgstr "Uložit snímek do souboru"
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:157
 msgid "Screens"
@@ -918,15 +915,15 @@ msgstr "Nastavit rozlišení dekódování tak, aby odpovídalo zobrazení"
 
 #: src/tools/dcpomatic_editor.cc:170
 msgid "Sound"
-msgstr ""
+msgstr "Zvuk"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:761
 msgid "Specify ZIP file"
-msgstr ""
+msgstr "Zadejte soubor ZIP"
 
 #: src/tools/dcpomatic_editor.cc:173
 msgid "Subtitle"
-msgstr ""
+msgstr "Titulky"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1392 src/tools/dcpomatic_player.cc:608
 msgid "System information..."
@@ -978,16 +975,21 @@ msgid ""
 "certificates' validity period.  Either use an earlier end time for this KDM "
 "or re-create your signing certificates in the DCP-o-matic preferences window."
 msgstr ""
+"Koncové období KDM je po (nebo blízko) konci doby platnosti podpisových "
+"certifikátů. Buď použijte dřívější čas ukončení tohoto KDM, nebo znovu "
+"vytvořte své podpisové certifikáty v okně předvoleb DCP-o-matic."
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:461
 msgid ""
 "The KDM start period is before (or close to) the start of the signing "
 "certificate's validity period.  Use a later start time for this KDM."
 msgstr ""
+"Počáteční období KDM je před (nebo blízko) začátku doby platnosti "
+"podpisového certifikátu. Použijte pozdější čas zahájení pro tento KDM."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:963
 msgid "The certificate chain for signing is invalid"
-msgstr ""
+msgstr "Řetěz certifikátů pro podepisování je neplatný"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1912
 msgid ""
@@ -1022,7 +1024,6 @@ msgstr ""
 "řetězec certifikátů pro podepisování DCP a KDM?"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1927
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The certificate chain that DCP-o-matic uses for signing DCPs and KDMs "
 "contains a small error\n"
@@ -1032,14 +1033,15 @@ msgid ""
 "the certificate chain\n"
 "for signing DCPs and KDMs?"
 msgstr ""
-"Řetězec certifikátů, který DCP-o-matic používá pro podepisování DCP a KDM, "
+"Řetěz certifikátů, který DCP-o-matic používá k podepisování DCP a KDM, "
 "obsahuje malou chybu\n"
-"což zabrání tomu, aby byly DCP v některých systémech správně ověřeny. Chcete "
-"znovu vytvořit\n"
-"řetězec certifikátů pro podepisování DCP a KDM?"
+"což zabrání správnému ověření DCP na některých systémech. Tato chyba byla "
+"způsobena\n"
+"chybou v DCP-o-matic, která byla nyní opravena. Chcete znovu vytvořit "
+"řetězec certifikátů\n"
+"pro podepisování DCP a KDM?"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1886
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The certificate chain that DCP-o-matic uses for signing DCPs and KDMs has a "
 "validity period\n"
@@ -1047,11 +1049,11 @@ msgid ""
 "systems.\n"
 "Do you want to re-create the certificate chain for signing DCPs and KDMs?"
 msgstr ""
-"Řetězec certifikátů, který DCP-o-matic používá pro podepisování DCP a KDM, "
-"obsahuje malou chybu\n"
-"což zabrání tomu, aby byly DCP v některých systémech správně ověřeny. Chcete "
-"znovu vytvořit\n"
-"řetězec certifikátů pro podepisování DCP a KDM?"
+"Řetěz certifikátů, který DCP-o-matic používá k podepisování DCP a KDM, má "
+"dobu platnosti\n"
+"to je příliš dlouhé. To způsobí problémy s přehráváním DCP na některých "
+"systémech.\n"
+"Chcete znovu vytvořit řetězec certifikátů pro podepisování DCP a KDM?"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1898
 msgid ""
@@ -1075,7 +1077,7 @@ msgstr "Složka %1 již existuje a není prázdná. Chcete pokračovat?"
 
 #: src/tools/dcpomatic_disk.cc:279
 msgid "The disk you selected is no longer available.  Please choose another."
-msgstr ""
+msgstr "Vybraný disk již není k dispozici. Vyberte prosím jiný."
 
 #: src/tools/dcpomatic_disk.cc:358
 #, c-format
@@ -1083,6 +1085,8 @@ msgid ""
 "The drive %s could not be unmounted.\n"
 "Close any application that is using it, then try again. (%s)"
 msgstr ""
+"Disk %s nelze odpojit.\n"
+"Zavřete všechny aplikace, které jej používají, a zkuste to znovu. (%s)"
 
 #: src/tools/dcpomatic_disk.cc:531 src/tools/dcpomatic_player.cc:1364
 msgid ""
@@ -1110,14 +1114,13 @@ msgstr ""
 "fungovat správně. Prosím, zkontrolujte nastavení filmu."
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:414
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This looks like a DCP-o-matic project folder, which cannot be loaded into "
 "the player.  Choose the DCP folder inside the DCP-o-matic project folder if "
 "that's what you want to play."
 msgstr ""
 "Vypadá to jako složka projektu DCP-o-matic, kterou nelze načíst do "
-"přehrávače. Pokud chcete přehrávat, vyberte adresář DCP ve složce projektu "
+"přehrávače. Pokud jí chcete přehrát, vyberte složku DCP ve složce projektu "
 "DCP-o-matic."
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:607
@@ -1125,9 +1128,8 @@ msgid "Timing..."
 msgstr "Časování…"
 
 #: src/tools/dcpomatic_disk.cc:116
-#, fuzzy
 msgid "Tools"
-msgstr "&Nástroje"
+msgstr "Nástroje"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:565
 #, c-format
@@ -1145,7 +1147,7 @@ msgstr "Nedokončené úlohy"
 
 #: src/tools/dcpomatic_disk.cc:115
 msgid "Uninstall..."
-msgstr ""
+msgstr "Odinstalovat…"
 
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:337
 msgid "Up"
@@ -1218,12 +1220,16 @@ msgid ""
 "You did not correctly confirm that you read the warning that was just "
 "shown.  DCP-o-matic Disk Writer will close now.  Please try again."
 msgstr ""
+"Nepotvrdili jste správně, že jste si přečetli právě zobrazené varování. DCP-"
+"o-matic Disk Writer se nyní uzavře. Prosím zkuste to znovu."
 
 #: src/tools/dcpomatic_disk.cc:374
 msgid ""
 "You did not correctly confirm that you read the warning that was just "
 "shown.  Please try again."
 msgstr ""
+"Nepotvrdili jste správně, že jste si přečetli právě zobrazené varování. "
+"Prosím zkuste to znovu."
 
 #: src/tools/dcpomatic_batch.cc:340 src/tools/dcpomatic.cc:589
 #: src/tools/dcpomatic_editor.cc:381 src/tools/dcpomatic_player.cc:640
@@ -1240,6 +1246,8 @@ msgid ""
 "You must enter a valid email address when sending translations, otherwise "
 "the DCP-o-matic maintainers cannot credit you or contact you with questions."
 msgstr ""
+"Při odesílání překladů musíte zadat platnou e-mailovou adresu, jinak vám "
+"správci DCP-o-matic nemohou připsat kredit ani vás kontaktovat s dotazy."
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "DCP-o-matic DCP Combiner"
index a7c91982caf8accc06accce7e2f045c60ec1e1fe..27d0893aba0ba2463e0ab344ecebf10afb03f9f7 100644 (file)
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2024-01-12 00:54+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2023-05-15 09:25+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2024-05-02 14:12+0200\n"
 "Last-Translator: Tomáš Begeni <begeni@razdva.cz>\n"
 "Language-Team: DCP-o-matic translators\n"
 "Language: cs_CZ\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 3.2.2\n"
+"X-Generator: Poedit 3.4.2\n"
 "X-Poedit-Bookmarks: -1,-1,-1,-1,369,-1,-1,-1,-1,-1\n"
 
 #: src/wx/player_information.cc:112
@@ -80,12 +80,11 @@ msgid "%s %s"
 msgstr "%s %s"
 
 #: src/wx/about_dialog.cc:89
-#, fuzzy
 msgid ""
 "(C) 2012-2024 Carl Hetherington, Terrence Meiczinger\n"
 " Ole Laursen"
 msgstr ""
-"© 2012-2023 Carl Hetherington, Terrence Meiczinger\n"
+"© 2012-2024 Carl Hetherington, Terrence Meiczinger\n"
 " Ole Laursen"
 
 #: src/wx/file_picker_ctrl.cc:51 src/wx/file_picker_ctrl.cc:66
@@ -210,7 +209,7 @@ msgstr "<IssueDate> má neplatnou hodnotu %n"
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:417
 #, c-format
 msgid "<MainSoundConfiguration> describes incorrect number of channels (%n)"
-msgstr ""
+msgstr "<MainSoundConfiguration> popisuje nesprávný počet kanálů (%n)"
 
 #: src/wx/subtitle_appearance_dialog.cc:118
 msgid "<b>New colour</b>"
@@ -313,6 +312,8 @@ msgid ""
 "A subtitle or closed caption refers to a font with ID %id that does not have "
 "a corresponding <LoadFont> node."
 msgstr ""
+"Titulky nebo skryté titulky odkazují na písmo s ID %id, které nemá "
+"odpovídající node <LoadFont>."
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:996
 msgid "ALSA"
@@ -399,9 +400,8 @@ msgid "Add recipient"
 msgstr "Přidat adresáta"
 
 #: src/wx/content_panel.cc:264
-#, fuzzy
 msgid "Add video, image, sound or subtitle files to the film (Ctrl+A)."
-msgstr "Přidat video, obrázek zvuk nebo titulky do filmu."
+msgstr "Přidejte do filmu soubory videa, obrázků, zvuku nebo titulků (Ctrl+A)."
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:301 src/wx/recipients_panel.cc:69
 #: src/wx/editable_list.h:141
@@ -720,14 +720,12 @@ msgid "Certificate downloaded"
 msgstr "Certifikát stažen"
 
 #: src/wx/invalid_certificate_period_dialog.cc:63
-#, fuzzy
 msgid "Certificate end"
-msgstr "Řetěz certifikátoů"
+msgstr "Konec certifikátu"
 
 #: src/wx/invalid_certificate_period_dialog.cc:55
-#, fuzzy
 msgid "Certificate start"
-msgstr "Řetěz certifikátoů"
+msgstr "Začátek certifikátu"
 
 #: src/wx/metadata_dialog.cc:298
 msgid "Chain"
@@ -786,9 +784,8 @@ msgid "Christie"
 msgstr "Christie"
 
 #: src/wx/invalid_certificate_period_dialog.cc:39
-#, fuzzy
 msgid "Cinema"
-msgstr "kino"
+msgstr "Kino"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:122
 msgid "Cinema and screen database file"
@@ -914,9 +911,8 @@ msgid "Could not load certificate (%s)"
 msgstr "Nelze načíst certifikát (%s)"
 
 #: src/wx/simple_video_view.cc:176
-#, fuzzy
 msgid "Could not play content"
-msgstr "Nelze načíst KDM"
+msgstr "Obsah nelze přehrát"
 
 #: src/wx/gl_video_view.cc:139
 #, c-format
@@ -961,9 +957,8 @@ msgid "Cover Sheet"
 msgstr "Titulní stránka"
 
 #: src/wx/invalid_certificate_period_dialog.cc:98
-#, fuzzy
 msgid "Create KDMs anyway"
-msgstr "Přesto vytvořit DCP"
+msgstr "Přesto vytvořit KDM"
 
 #: src/wx/film_name_location_dialog.cc:51
 msgid "Create in folder"
@@ -1464,6 +1459,8 @@ msgid ""
 "Frame %frame has an image component that is too large (component %component "
 "is %size bytes in size)."
 msgstr ""
+"Snímek %frame obsahuje komponentu obrázku, která je příliš velká (komponenta "
+"%component má velikost %size bytů)."
 
 #: src/wx/dcp_panel.cc:827
 msgid "Frame Rate"
@@ -1601,9 +1598,8 @@ msgid "IP address / host name"
 msgstr "IP adresa / host name"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1551
-#, fuzzy
 msgid "ISDCF name part length"
-msgstr "ISDCF název"
+msgstr "Délka části názvu ISDCF"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1387
 msgid "Identifiers"
@@ -1737,13 +1733,12 @@ msgid "Intermediate common name"
 msgstr "Intermediate common name"
 
 #: src/wx/metadata_dialog.cc:208
-#, fuzzy
 msgid "International texted"
-msgstr "CPL anotace textu"
+msgstr "Mezinárodní textové zprávy"
 
 #: src/wx/metadata_dialog.cc:209
 msgid "International textless"
-msgstr ""
+msgstr "Mezinárodní bez textu"
 
 #: src/wx/dcp_panel.cc:173 src/wx/full_config_dialog.cc:414
 msgid "Interop"
@@ -1754,9 +1749,8 @@ msgid "Invalid DCP-o-matic export file"
 msgstr "Neplatný soubor exportu DCP-o-matic"
 
 #: src/wx/invalid_certificate_period_dialog.cc:33
-#, fuzzy
 msgid "Invalid certificates"
-msgstr "Stáhnout certifikát"
+msgstr "Neplatné certifikáty"
 
 #: src/wx/colour_conversion_editor.cc:215
 msgid "Inverse 2.6 gamma correction on output"
@@ -2210,9 +2204,8 @@ msgid "Open console window"
 msgstr "Otevřít okno s konzolou"
 
 #: src/wx/content_panel.cc:288
-#, fuzzy
 msgid "Open the timeline for the film (Ctrl+T)."
-msgstr "Otevřít časovou osu pro film."
+msgstr "Otevřete časovou osu filmu (Ctrl+T)."
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1774 src/wx/player_config_dialog.cc:113
 msgid "OpenGL (faster)"
@@ -2538,9 +2531,8 @@ msgid "Remove Screen"
 msgstr "Odstranit obraz"
 
 #: src/wx/content_panel.cc:276
-#, fuzzy
 msgid "Remove the selected piece of content from the film (Delete)."
-msgstr "Odstranit vybranou část obsahu z filmu."
+msgstr "Odstraňte vybranou část obsahu z filmu (Smazat)."
 
 #: src/wx/rename_template_dialog.cc:26
 msgid "Rename template"
@@ -2673,9 +2665,8 @@ msgid "Scale"
 msgstr "Měřítko"
 
 #: src/wx/invalid_certificate_period_dialog.cc:47
-#, fuzzy
 msgid "Screen"
-msgstr "Obraz"
+msgstr "Obrazovka"
 
 #: src/wx/kdm_dialog.cc:81
 msgid "Screens"
@@ -2816,9 +2807,8 @@ msgid "Set project DCP settings from this DCP"
 msgstr "Nastavit DCP projekt z tohoto DCP"
 
 #: src/wx/content_menu.cc:113
-#, fuzzy
 msgid "Set project markers from this DCP"
-msgstr "Nastavit DCP projekt z tohoto DCP"
+msgstr "Nastavte značky projektu z tohoto DCP"
 
 #: src/wx/custom_scale_dialog.cc:42
 msgid "Set ratio and fit to DCP container"
@@ -2855,11 +2845,11 @@ msgstr "Zobrazit graf zvukových hladin…"
 #: src/wx/screens_panel.cc:763
 #, c-format
 msgid "Show only %d checked"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit pouze %d zaškrtnutých"
 
 #: src/wx/screens_panel.cc:65 src/wx/screens_panel.cc:761
 msgid "Show only checked"
-msgstr ""
+msgstr "Zobrazit pouze zaškrtnuté"
 
 #: src/wx/text_panel.cc:170
 msgid "Show subtitle area"
@@ -2903,14 +2893,12 @@ msgid "Snap"
 msgstr "Přichytit k objektům"
 
 #: src/wx/invalid_certificate_period_dialog.cc:83
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Some KDMs would have validity periods which are outside the recipient "
 "certificate validity periods.  What do you want to do?"
 msgstr ""
-"Některé KDM by měly doby platnosti, které jsou zcela mimo doby platnosti "
-"certifikátu příjemce.  Je velmi nepravděpodobné, že by takové KDM fungovaly, "
-"a proto nebudou vytvořeny."
+"Některé KDM by měly doby platnosti, které jsou mimo období platnosti "
+"certifikátu příjemce. Co chceš dělat?"
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:384
 msgid ""
@@ -2933,16 +2921,15 @@ msgstr "Zvuk"
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:414
 msgid "Sound assets do not all have the same channel count."
-msgstr ""
+msgstr "Všechny zvuková assety nemají stejný počet kanálů."
 
 #: src/wx/gain_calculator_dialog.cc:32
 msgid "Sound processor"
 msgstr "Zvukový procesor"
 
 #: src/wx/metadata_dialog.cc:207
-#, fuzzy
 msgid "Specific"
-msgstr "Nespecifikováno"
+msgstr "Specifický"
 
 #: src/wx/dcp_panel.cc:150
 msgid "Split by video content"
@@ -3068,9 +3055,8 @@ msgid "Temporary version"
 msgstr "Dočasočná verze"
 
 #: src/wx/metadata_dialog.cc:205
-#, fuzzy
 msgid "Territory type"
-msgstr "Území (např. SK)"
+msgstr "Typ území"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:994 src/wx/full_config_dialog.cc:997
 msgid "Test email sending failed."
@@ -3095,7 +3081,7 @@ msgstr "Čas 'do' musí být po čase 'od’."
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:438
 #, c-format
 msgid "The <LabelText> in a <ContentVersion> in CPL %id is empty"
-msgstr ""
+msgstr "<LabelText> v <ContentVersion> v CPL %id je prázdný"
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:399
 msgid ""
@@ -3236,14 +3222,13 @@ msgstr ""
 "DCP je funkce, ale nemá žádnou značku FFMC (první snímek úvodních titulků)."
 
 #: src/wx/dkdm_dialog.cc:173 src/wx/kdm_dialog.cc:206
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The KDM end period is after (or close to) the end of the signing "
 "certificates' validity period.  Either use an earlier end time for this KDM "
 "or re-create your signing certificates in the DCP-o-matic preferences window."
 msgstr ""
-"Konec období KDM je po (nebo blízkém) konci doby platnosti podpisových "
-"certifikátů. Použijte pro tento KDM dřívější čas ukončení nebo znovu "
+"Koncové období KDM je po (nebo blízko) konci doby platnosti podpisových "
+"certifikátů. Buď použijte dřívější čas ukončení tohoto KDM, nebo znovu "
 "vytvořte své podpisové certifikáty v okně předvoleb DCP-o-matic."
 
 #: src/wx/dkdm_dialog.cc:171 src/wx/kdm_dialog.cc:204
@@ -3291,7 +3276,7 @@ msgstr "ID prostředku v časované textové mxf neodpovídá ID obsaženého XM
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:432
 #, c-format
 msgid "The SMPTE subtitle asset %id has <Text> nodes but no <LoadFont> node"
-msgstr ""
+msgstr "Titulky SMPTE %id má uzly <Text>, ale žádný uzel <LoadFont>"
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:160
 #, c-format
@@ -3315,7 +3300,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid ""
 "The XML in the subtitle asset %n has more than one namespace declaration."
-msgstr ""
+msgstr "XML v aktivu titulků %n má více než jednu deklaraci jmenného prostoru."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:182
 #, c-format
@@ -3349,7 +3334,7 @@ msgstr "Datový zdroj %n nemá <Hash> v CPL."
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:435
 #, c-format
 msgid "The asset with ID %id in the asset map actually has an id of %other_id"
-msgstr ""
+msgstr "Dílo s ID %id v mapě aktiv má ve skutečnosti id %other_id"
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:272
 #, c-format
@@ -3406,6 +3391,8 @@ msgid ""
 "The font file for font ID \"%n\" was not found, or was not referred to in "
 "the ASSETMAP."
 msgstr ""
+"Soubor fontu pro ID fontu „%n“ nebyl nalezen nebo na něj nebyl odkaz v "
+"ASSETMAP."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:209
 #, c-format
@@ -4232,9 +4219,8 @@ msgid "full screen"
 msgstr "celá obrazovka"
 
 #: src/wx/player_config_dialog.cc:99
-#, fuzzy
 msgid "full screen with separate advanced controls"
-msgstr "celá obrazovka s ovládacími prvky na jiném monitoru"
+msgstr "celá obrazovka se samostatnými pokročilými ovládacími prvky"
 
 #. TRANSLATORS: this is an abbreviation for "hours"
 #: src/wx/timing_panel.cc:85