Updated pl_PL translation from Michał Tomaszewski.
authorCarl Hetherington <cth@carlh.net>
Wed, 11 May 2022 19:06:29 +0000 (21:06 +0200)
committerCarl Hetherington <cth@carlh.net>
Wed, 11 May 2022 19:06:29 +0000 (21:06 +0200)
src/lib/po/pl_PL.po
src/tools/po/pl_PL.po
src/wx/po/pl_PL.po

index 4b2fa371771a73d53bbfc0e39051bd61b4641b16..4f67958e062e0f4c00c859edb744823910951003 100644 (file)
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2022-01-20 09:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2022-02-24 23:43+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2022-05-10 16:47+0200\n"
 "Last-Translator: Michał Tomaszewski <goku1933@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <http://translations.dcpomatic.com/projects/dcpomatic/"
 "lib/pl/>\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: Weblate 4.10.1\n"
+"X-Generator: Poedit 3.0.1\n"
 
 #: src/lib/video_content.cc:496
 #, c-format
@@ -184,7 +184,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Format 4K 3D jest wspierany jedynie przez niewiele projektorów.  Jeśli nie "
 "wiesz, czy paczka DCP zostanie otworzona na źródłowym projektorze, ustaw "
-"rozdzielczość na 2K w zakładce \"DCP→Video\"."
+"rozdzielczość na 2K w zakładce \"DCP→Wideo\"."
 
 #. / TRANSLATORS: fps here is an abbreviation for frames per second
 #: src/lib/transcode_job.cc:178
@@ -193,7 +193,7 @@ msgstr "; %1 kl/s"
 
 #: src/lib/job.cc:511
 msgid "; %1 remaining; finishing at %2%3"
-msgstr "; %1 pozostało; koniec za %2%3"
+msgstr "; %1 pozostało; koniec o %2%3"
 
 #: src/lib/analytics.cc:64
 msgid ""
@@ -217,10 +217,10 @@ msgstr ""
 "wsparcie tego projektu. Każda wpłata pomoże mi poświęcić więcej czasu na "
 "rozwój DCP-o-matic i sprawienie, by był jeszcze lepszy!<p><ul><li><a href="
 "\"https://dcpomatic.com/donate_amount?amount=40\">Przejdź do PayPal i wpłać "
-"40 EUR</a><li><a href=\"https://dcpomatic.com/donate_amount?amount=20\""
-">Przejdź do PayPal i wpłać 20 EUR</a><li><a href=\"https://dcpomatic.com/"
-"donate_mount?amount=10\">Przejdź do PayPal i wpłać 10 "
-"EUR</a></ul><p>Dziękuję!!"
+"40 EUR</a><li><a href=\"https://dcpomatic.com/donate_amount?"
+"amount=20\">Przejdź do PayPal i wpłać 20 EUR</a><li><a href=\"https://"
+"dcpomatic.com/donate_mount?amount=10\">Przejdź do PayPal i wpłać 10 EUR</a></"
+"ul><p>Dziękuję!"
 
 #: src/lib/hints.cc:166
 msgid ""
@@ -229,8 +229,8 @@ msgid ""
 "unlikely to have any visible effect on the image."
 msgstr ""
 "Niektóre stare serwery mogą mieć problem z odtwarzaniem DCP o bardzo wysokim "
-"przepływie bitów. Dobra rada to zmniejszenie przepływu bitów do ok 200Mbit/s "
-"zwłaszcza, że raczej nie wpłynie to na jakość obrazu."
+"bitracie. Dobra rada to zmniejszenie go do granicy ok. 200Mbit/s, zwłaszcza, "
+"że nie powinno wpłynąć to na jakość obrazu."
 
 #: src/lib/text_content.cc:248
 msgid ""
@@ -238,7 +238,7 @@ msgid ""
 "language '%1', which DCP-o-matic does not recognise.  The file's language "
 "has been cleared."
 msgstr ""
-"Plik napisów lub plik napisów kodowanych w tym projekcie ma oznaczenie "
+"Plik napisów lub plik napisów kodowanych w tym Projekcie ma oznaczenie "
 "języka '%1', którego DCP-o-matic nie rozpoznaje.  Oznaczenie języka zostało "
 "wyczyszczone."
 
@@ -257,21 +257,20 @@ msgid ""
 "You may prefer to set your DCP's container to Scope (2.39:1) in the \"DCP\" "
 "tab."
 msgstr ""
-"Wszystkie Twoje pliki są w formacie Scope (2.39:1), ale kontener DCP jest "
-"ustawiony na Flat (1.85:1). Spowoduje to dodanie czarnych kaszet, by "
-"skompensować różnice formatów. Być może lepiej ustawić kontener DCP na Scope "
-"(2.39:1) w zakładce \"DCP\"."
+"Wszystkie twoje pliki są w formacie Scope (2.39:1), ale kontener DCP jest "
+"ustawiony na Flat (1.85:1).  Spowoduje to dodanie czarnych pasów, by "
+"skompensować różnice formatów.  Być może lepiej ustawić kontener DCP na "
+"Scope (2.39:1) w zakładce \"DCP\"."
 
 #: src/lib/hints.cc:147
-#, fuzzy
 msgid ""
 "All of your content narrower than 1.90:1 but your DCP's container is Scope "
 "(2.39:1).  This will pillar-box your content.  You may prefer to set your "
 "DCP's container to have the same ratio as your content."
 msgstr ""
-"Wszystkie Twoje pliki są w formacie Flat (1.85:1) lub bliskim, ale kontener "
-"DCP jest ustawiony na Scope (2.39:1). Spowoduje to dodanie czarnych "
-"pionowych pasów, by skompensować różnice formatów. Być może lepiej ustawić "
+"Wszystkie twoje pliki są węższe od formatu Pełnej klatki (1.90:1), ale "
+"kontener DCP jest ustawiony na Scope (2.39:1). Spowoduje to dodanie czarnych "
+"pionowych pasów, by skompensować różnice formatów.  Być może lepiej ustawić "
 "kontener DCP na Flat (1.85:1) w zakładce \"DCP\"."
 
 #: src/lib/job.cc:106
@@ -279,30 +278,28 @@ msgid "An error occurred whilst handling the file %1."
 msgstr "Wystąpił błąd podczas przetwarzania pliku %1."
 
 #: src/lib/analyse_audio_job.cc:70
-#, fuzzy
 msgid "Analysing audio"
-msgstr "Analizuj dźwięk"
+msgstr "Analizuję dźwięk"
 
 #: src/lib/analyse_subtitles_job.cc:55
-#, fuzzy
 msgid "Analysing subtitles"
-msgstr "Szukanie napisów"
+msgstr "Analizuję napisy"
 
 #: src/lib/hints.cc:365
 msgid ""
 "At least one marker comes after the end of the project and will be ignored."
 msgstr ""
-"Znaczniki, które pojawiają się za czasem końcowym projektu zostaną "
+"Znaczniki, które pojawiają się za czasem końcowym Projektu zostaną "
 "zignorowane."
 
 #: src/lib/hints.cc:470
 msgid "At least one of your closed caption files is larger than "
-msgstr "Co najmniej jeden z plików napisów zamkniętych jest większy niż "
+msgstr "Co najmniej jeden z plików napisów kodowanych jest większy niż "
 
 #: src/lib/hints.cc:463
 msgid "At least one of your closed caption files' XML part is larger than "
 msgstr ""
-"Co najmniej jedna część pliku XML z napisami zamkniętymi jest większa niż "
+"Co najmniej jedna część pliku XML z napisami kodowanymi jest większa niż "
 
 #: src/lib/hints.cc:478
 msgid "At least one of your subtitle files is larger than "
@@ -347,7 +344,7 @@ msgid ""
 "one.  It is advisable to make the gap between subtitles at least 2 frames."
 msgstr ""
 "Niektóre napisy w pliku mają odstęp czasowy poniżej 2 klatek obrazu.  Zaleca "
-"się, aby odstęp mędzy napisami wynosił co najmniej 2 klatek obrazu."
+"się, aby odstęp między napisami wynosił co najmniej 2 klatki obrazu."
 
 #: src/lib/hints.cc:630
 msgid ""
@@ -356,10 +353,10 @@ msgid ""
 "closed caption content in the \"Content→Timed text\", \"Content→Open "
 "subtitles\" or \"Content→Closed captions\" tab."
 msgstr ""
-"W pliku z napisami albo napisami zamkniętymi znajdują się części bez "
+"W pliku z napisami albo napisami kodowanymi znajdują się części bez "
 "określonego języka.  Zaleca się określenie języka każdej części napisów albo "
-"napisów zamkniętych w menu „Zawartość→Timed Text”, „Zawartość→Plik z "
-"napisami” albo „Zawartość→Napisy zamknięte”."
+"napisów zamkniętych w menu „Zawartość→Tekst z kodami czasowymi”, "
+"„Zawartość→Plik z napisami” albo „Zawartość→Napisy kodowane”."
 
 #: src/lib/audio_content.cc:271
 msgid "Audio will be resampled from %1Hz to %2Hz"
@@ -371,7 +368,7 @@ msgstr "Próbkowanie dźwięku zostanie zmienione na %1Hz"
 
 #: src/lib/audio_content.cc:262
 msgid "Audio will not be resampled"
-msgstr "Próbkowanie dźwięku zostanie zmienione"
+msgstr "Próbkowanie dźwięku nie zostanie zmienione"
 
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:629
 msgid "BT1361 extended colour gamut"
@@ -387,11 +384,11 @@ msgstr "BT2020 stała luminancja"
 
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:631
 msgid "BT2020 for a 10-bit system"
-msgstr "BT2020 dla systemów 10 bitowych"
+msgstr "BT2020 dla systemów 10-bitowych"
 
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:632
 msgid "BT2020 for a 12-bit system"
-msgstr "BT2020 dla systemów 12 bitowych"
+msgstr "BT2020 dla systemów 12-bitowych"
 
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:651
 msgid "BT2020 non-constant luminance"
@@ -423,9 +420,8 @@ msgid "Bits per pixel"
 msgstr "Bitów na piksel"
 
 #: src/lib/filter.cc:83
-#, fuzzy
 msgid "Bob Weaver Deinterlacing Filter"
-msgstr "I jeszcze jeden filtr usuwania przeplotu"
+msgstr "Filtr usuwania przeplotu Boba Weavera"
 
 #: src/lib/util.cc:601
 msgid "BsL"
@@ -444,17 +440,16 @@ msgid "Cancelled"
 msgstr "Anulowane"
 
 #: src/lib/film.cc:385
-#, fuzzy
 msgid "Cannot contain slashes"
-msgstr "nie może zawierać ukośników"
+msgstr "Nie może zawierać ukośników"
 
 #: src/lib/exceptions.cc:78
 msgid "Cannot handle pixel format %1 during %2"
-msgstr "Nie można przetworzyć formatu %1 podczas %2"
+msgstr "Nie można przetworzyć modelu barw %1 podczas %2"
 
 #: src/lib/film.cc:1705
 msgid "Cannot make a KDM as this project is not encrypted."
-msgstr "Nie mogę stworzyć KDM, ponieważ ten projekt nie jest zaszyfrowany."
+msgstr "Nie mogę stworzyć KDM, ponieważ ten Projekt nie jest zaszyfrowany."
 
 #: src/lib/util.cc:562
 msgid "Centre"
@@ -466,30 +461,27 @@ msgstr "Kanały dźwiękowe"
 
 #: src/lib/transcode_job.cc:108
 msgid "Check their new settings, then try again."
-msgstr "Sprawdź nowe ustwienia, a następnie spróbuj ponownie."
+msgstr "Sprawdź nowe ustawienia, a następnie spróbuj ponownie."
 
 #: src/lib/check_content_change_job.cc:49
 msgid "Checking content for changes"
-msgstr "Szukam zmian w zawartości"
+msgstr "Szukam zmian w materiale"
 
 #: src/lib/reel_writer.cc:250
 msgid "Checking existing image data"
 msgstr "Sprawdzanie danych obrazu"
 
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:655
-#, fuzzy
 msgid "Chroma-derived constant luminance"
-msgstr "BT2020 stała luminancja"
+msgstr "Stała luminancja ze składową różnicową chrominancji"
 
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:654
-#, fuzzy
 msgid "Chroma-derived non-constant luminance"
-msgstr "BT2020 zmienna luminancja"
+msgstr "Zmienna luminancja ze składową różnicową chrominancji"
 
 #: src/lib/types.cc:143
-#, fuzzy
 msgid "Closed captions"
-msgstr "Redukcja szumu"
+msgstr "Napisy kodowane"
 
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:614
 msgid "Colour primaries"
@@ -509,7 +501,7 @@ msgstr "Kolory podstawowe"
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:560 src/lib/ffmpeg_content.cc:570
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:575 src/lib/ffmpeg_content.cc:580
 msgid "Colour range"
-msgstr "Rozpiętość tonalna"
+msgstr "Zakres barw"
 
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:639
 msgid "Colour transfer characteristic"
@@ -537,18 +529,17 @@ msgstr "Gratulacje!"
 
 #: src/lib/frame_rate_change.cc:90
 msgid "Content and DCP have the same rate.\n"
-msgstr "Dodany plik i DCP mają taką samą liczbę kl/s.\n"
+msgstr "Dodany plik i docelowy DCP mają taką samą liczbę kl/s.\n"
 
 #: src/lib/audio_content.cc:310
 msgid "Content audio sample rate"
-msgstr "Częstotliwość dźwięku dodanego pliku"
+msgstr "Częstotliwość dźwięku dodanego materiału"
 
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:155
 msgid "Content to be joined must all have or not have audio"
 msgstr "Łączone pliki muszą jednocześnie posiadać lub nie posiadać dźwięku"
 
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:158
-#, fuzzy
 msgid "Content to be joined must all have or not have subtitles or captions"
 msgstr "Łączone pliki muszą jednocześnie posiadać lub nie posiadać napisów"
 
@@ -557,15 +548,15 @@ msgid "Content to be joined must all have or not have video"
 msgstr "Łączone pliki muszą jednocześnie posiadać lub nie posiadać obrazu"
 
 #: src/lib/text_content.cc:320
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Content to be joined must both be main subtitle languages or both additional."
-msgstr "Łączone pliki muszą mieć takie odstępy między liniami napisów."
+msgstr ""
+"Łączone pliki muszą mieć ustawione wszystkie napisy jako główne lub "
+"dodatkowe."
 
 #: src/lib/video_content.cc:210
-#, fuzzy
 msgid "Content to be joined must have all its video used or not used."
-msgstr "Łączone pliki muszą mieć taką samą liczbę kl/s"
+msgstr "Łączone pliki muszą wykorzystywać wideo w całości albo wcale."
 
 #: src/lib/text_content.cc:275
 msgid "Content to be joined must have the same 'burn subtitles' setting."
@@ -586,10 +577,9 @@ msgid "Content to be joined must have the same audio gain."
 msgstr "Łączone pliki muszą mieć takie samo wzmocnienie dźwięku."
 
 #: src/lib/video_content.cc:242
-#, fuzzy
 msgid "Content to be joined must have the same burnt subtitle language."
 msgstr ""
-"Łączone pliki muszą mieć takie same ustawienia w sekcji \"wypal napisy\"."
+"Łączone pliki muszą mieć ustawiony ten sam język w sekcji \"wypal napisy\"."
 
 #: src/lib/video_content.cc:234
 msgid "Content to be joined must have the same colour conversion."
@@ -600,18 +590,17 @@ msgid "Content to be joined must have the same crop."
 msgstr "Łączone pliki muszą mieć takie samo kadrowanie."
 
 #: src/lib/video_content.cc:226
-#, fuzzy
 msgid "Content to be joined must have the same custom ratio setting."
-msgstr "Łączone pliki muszą mieć takie same ustawienia skalowania."
+msgstr ""
+"Łączone pliki muszą mieć takie same ustawienia ręcznego formatu obrazu."
 
 #: src/lib/video_content.cc:230
-#, fuzzy
 msgid "Content to be joined must have the same custom size setting."
-msgstr "Łączone pliki muszą mieć takie same ustawienia skalowania."
+msgstr "Łączone pliki muszą mieć takie same ustawienia rozdzielczości."
 
 #: src/lib/video_content.cc:238
 msgid "Content to be joined must have the same fades."
-msgstr "Łączone pliki muszą mieć takie same czasy wejścia/wyjścia."
+msgstr "Łączone pliki muszą mieć taki sam efekt zanikania obrazu."
 
 #: src/lib/text_content.cc:303
 msgid "Content to be joined must have the same outline width."
@@ -623,23 +612,24 @@ msgstr "Łączone pliki muszą mieć taki sam rozmiar obrazu."
 
 #: src/lib/text_content.cc:279
 msgid "Content to be joined must have the same subtitle X offset."
-msgstr "Łączone pliki muszą mieć takie samo przesunięcie X napisów."
+msgstr "Łączone pliki muszą mieć taką samą wartość X przesunięcia napisów."
 
 #: src/lib/text_content.cc:287
 msgid "Content to be joined must have the same subtitle X scale."
-msgstr "Łączone pliki muszą mieć taki sam rozmiar X napisów."
+msgstr "Łączone pliki muszą mieć taką samą wartość X rozmiaru napisów."
 
 #: src/lib/text_content.cc:283
 msgid "Content to be joined must have the same subtitle Y offset."
-msgstr "Łączone pliki muszą mieć takie samo przesunięcie Y napisów."
+msgstr "Łączone pliki muszą mieć taką samą wartość Y przesunięcia napisów."
 
 #: src/lib/text_content.cc:291
 msgid "Content to be joined must have the same subtitle Y scale."
-msgstr "Łączone pliki muszą mieć taki sam rozmiar Y napisów."
+msgstr "Łączone pliki muszą mieć taką samą wartość Y rozmiaru napisów."
 
 #: src/lib/text_content.cc:299
 msgid "Content to be joined must have the same subtitle fades."
-msgstr "Łączone pliki muszą mieć taki same czasy wejścia/wyjścia."
+msgstr ""
+"Łączone pliki muszą mieć taki same czasy rozjaśnienia/wyciemnienia napisów."
 
 #: src/lib/text_content.cc:295
 msgid "Content to be joined must have the same subtitle line spacing."
@@ -651,12 +641,11 @@ msgstr "Łączone pliki muszą mieć taką samą liczbę kl/s"
 
 #: src/lib/video_content.cc:218
 msgid "Content to be joined must have the same video frame type."
-msgstr "Łączone pliki muszą mieć taki sam klatkaż."
+msgstr "Łączone pliki muszą mieć taki sam rodzaj klatek."
 
 #: src/lib/text_content.cc:312
-#, fuzzy
 msgid "Content to be joined must use the same DCP track."
-msgstr "Łączone pliki muszą mieć takie same czcionki."
+msgstr "Łączone pliki muszą korzystać z tej samej ścieżki DCP."
 
 #: src/lib/text_content.cc:308 src/lib/text_content.cc:328
 msgid "Content to be joined must use the same fonts."
@@ -664,12 +653,11 @@ msgstr "Łączone pliki muszą mieć takie same czcionki."
 
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:179
 msgid "Content to be joined must use the same subtitle stream."
-msgstr "Łączone pliki muszą używać tego samego strumienia napisów."
+msgstr "Łączone pliki muszą używać tego samego źródła napisów."
 
 #: src/lib/text_content.cc:316
-#, fuzzy
 msgid "Content to be joined must use the same text language."
-msgstr "Łączone pliki muszą mieć takie same czcionki."
+msgstr "Łączone pliki muszą mieć taki sam język napisów."
 
 #: src/lib/video_content.cc:438
 msgid "Content video is %1x%2"
@@ -681,12 +669,11 @@ msgstr "Kopiuj DCP do TMS"
 
 #: src/lib/reel_writer.cc:134
 msgid "Copying old video file"
-msgstr "Kopiuję plik video ze starej paczki"
+msgstr "Kopiuję plik wideo ze starej paczki"
 
 #: src/lib/reel_writer.cc:389
-#, fuzzy
 msgid "Copying video file into DCP"
-msgstr "Nieprawidłowe rozmiary plików obrazu w DCP"
+msgstr "Kopiuję plik wideo do paczki DCP"
 
 #: src/lib/scp_uploader.cc:55
 msgid "Could not connect to server %1 (%2)"
@@ -694,14 +681,13 @@ msgstr "Nie można połączyć z serwerem %1 (%2)"
 
 #: src/lib/scp_uploader.cc:96
 msgid "Could not create remote directory %1 (%2)"
-msgstr "Nie można utworzyć folderu zdalnego %1 (%2)"
+msgstr "Nie można utworzyć zdalnego katalogu %1 (%2)"
 
 #: src/lib/image_examiner.cc:65
 msgid "Could not decode JPEG2000 file %1 (%2)"
 msgstr "Nie można zdekodować pliku JPEG2000 %1 (%2)"
 
 #: src/lib/ffmpeg_image_proxy.cc:163
-#, fuzzy
 msgid "Could not decode image (%1)"
 msgstr "Nie można zdekodować pliku obrazu (%1)"
 
@@ -726,19 +712,16 @@ msgid "Could not open downloaded ZIP file"
 msgstr "Nie udało się otworzyć pobranego archiwum ZIP"
 
 #: src/lib/internet.cc:176
-#, fuzzy
 msgid "Could not open downloaded ZIP file (%1:%2: %3)"
-msgstr "Nie udało się otworzyć pobranego archiwum ZIP"
+msgstr "Nie udało się otworzyć pobranego archiwum ZIP (%1:%2: %3)"
 
 #: src/lib/config.cc:1017
-#, fuzzy
 msgid "Could not open file for writing"
-msgstr "nie udało się otworzyć pliku %1 do zapisu (%2)"
+msgstr "Nie udało się otworzyć pliku do zapisu"
 
 #: src/lib/ffmpeg_file_encoder.cc:265
-#, fuzzy
 msgid "Could not open output file %1 (%2)"
-msgstr "nie udało się zapisać do pliku %1 (%2)"
+msgstr "Nie udało się otworzyć pliku wyjściowego %1 (%2)"
 
 #: src/lib/dcp_subtitle.cc:60
 msgid "Could not read subtitles (%1 / %2)"
@@ -791,15 +774,14 @@ msgstr "DCP będzie odtwarzany z %.1f%% prędkości.\n"
 
 #: src/lib/frame_rate_change.cc:93
 msgid "DCP will use every other frame of the content.\n"
-msgstr "DCP będzie używał każdej pozostałej klatki materiału.\n"
+msgstr "DCP będzie używał co drugiej klatki materiału.\n"
 
 #: src/lib/job.cc:163 src/lib/job.cc:178
-#, fuzzy
 msgid ""
 "DCP-o-matic could not open the file %1 (%2).  Perhaps it does not exist or "
 "is in an unexpected format."
 msgstr ""
-"DCP-o-matic nie mógł otworzyć pliku %1. Plik nie istnieje, lub jest w  "
+"DCP-o-matic nie mógł otworzyć pliku %1 (%2).  Plik nie istnieje lub jest w "
 "niewspieranym formacie."
 
 #: src/lib/film.cc:1608
@@ -807,7 +789,7 @@ msgid ""
 "DCP-o-matic had to change your settings for referring to DCPs as OV.  Please "
 "review those settings to make sure they are what you want."
 msgstr ""
-"Program DCP-o-matic musiał zmienić ustawienia projektu, żeby DCP mógł zostać "
+"Program DCP-o-matic musiał zmienić ustawienia Projektu, żeby DCP mógł zostać "
 "oznaczony jako OV.  Proszę sprawdzić, czy ustawienia są zgodne z "
 "oczekiwanymi."
 
@@ -816,8 +798,8 @@ msgid ""
 "DCP-o-matic had to change your settings so that the film's frame rate is the "
 "same as that of your Atmos content."
 msgstr ""
-"Program DCP-o-matic musiał zmienić ustawienia projektu, żeby liczba klatek "
-"filmu była taka sama jak w pliku Atmos."
+"Program DCP-o-matic musiał zmienić ustawienia Projektu, żeby liczba klatek/s "
+"Projektu była taka sama jak w pliku Atmos."
 
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:118
 msgid ""
@@ -864,14 +846,12 @@ msgstr ""
 "DCP-o-matic"
 
 #: src/lib/dolby_cp750.cc:31
-#, fuzzy
 msgid "Dolby CP650 or CP750"
-msgstr "Dolby CP650 i CP750"
+msgstr "Dolby CP650 lub CP750"
 
 #: src/lib/internet.cc:121
-#, fuzzy
 msgid "Download failed (%1 error %2)"
-msgstr "Pobieranie nie powiodło się (%1/%2 błąd %3)"
+msgstr "Pobieranie nie powiodło się (%1 błąd %2)"
 
 #: src/lib/frame_rate_change.cc:95
 msgid "Each content frame will be doubled in the DCP.\n"
@@ -886,9 +866,8 @@ msgid "Email KDMs"
 msgstr "Wyślij KDMy"
 
 #: src/lib/send_kdm_email_job.cc:92
-#, fuzzy
 msgid "Email KDMs for %2"
-msgstr "Wyślij KDMy do %1"
+msgstr "Wyślij KDMy do %2"
 
 #: src/lib/send_notification_email_job.cc:55
 msgid "Email notification"
@@ -916,31 +895,27 @@ msgstr "Błąd w pliku napisów: jest %1, powinno być %2"
 
 #: src/lib/job.cc:518
 msgid "Error: %1"
-msgstr "Błąd %1"
+msgstr "Błąd: %1"
 
 #: src/lib/hints.cc:405
 msgid "Examining audio, subtitles and closed captions"
-msgstr "Sprawdzam audio, napisy i napisy zamknięte"
+msgstr "Sprawdzam audio, napisy i napisy kodowane"
 
 #: src/lib/examine_content_job.cc:54
-#, fuzzy
 msgid "Examining content"
-msgstr "Sprawdzanie materiału"
+msgstr "Analizowanie materiału"
 
 #: src/lib/examine_ffmpeg_subtitles_job.cc:54
-#, fuzzy
 msgid "Examining subtitles"
-msgstr "Szukanie napisów"
+msgstr "Analizowanie napisów"
 
 #: src/lib/hints.cc:403
-#, fuzzy
 msgid "Examining subtitles and closed captions"
-msgstr "Szukanie napisów"
+msgstr "Analizowanie napisów i napisów kodowanych"
 
 #: src/lib/subtitle_encoder.cc:98
-#, fuzzy
 msgid "Extracting"
-msgstr "Klasyfikacja"
+msgstr "Wypakowywanie"
 
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:646
 msgid "FCC"
@@ -951,14 +926,12 @@ msgid "Failed to authenticate with server (%1)"
 msgstr "Błąd uwierzytelniania na serwerze (%1)"
 
 #: src/lib/job.cc:130 src/lib/job.cc:140
-#, fuzzy
 msgid "Failed to encode the DCP."
-msgstr "Nie udało się wysłać wiadomości (%1)"
+msgstr "Nie udało się przygotować DCP."
 
 #: src/lib/emailer.cc:234
-#, fuzzy
 msgid "Failed to send email"
-msgstr "Nie udało się wysłać wiadomości (%1)"
+msgstr "Nie udało się wysłać wiadomości"
 
 #: src/lib/dcp_content_type.cc:51
 msgid "Feature"
@@ -970,7 +943,7 @@ msgstr "Nazwa pliku"
 
 #: src/lib/transcode_job.cc:108 src/lib/transcode_job.cc:113
 msgid "Files have changed since they were added to the project."
-msgstr "Pliki uległy zmianie od ostatniego otwarcia projektu."
+msgstr "Pliki uległy zmianie od ostatniego otwarcia Projektu."
 
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:596
 msgid "Film"
@@ -1002,11 +975,12 @@ msgstr "Pełna klatka"
 
 #: src/lib/audio_content.cc:337
 msgid "Full length in audio samples at DCP rate"
-msgstr "Pełna długość dźwięu przy częstotliwości DCP"
+msgstr "Pełna długość dźwięku przy częstotliwości DCP"
 
 #: src/lib/audio_content.cc:324
 msgid "Full length in audio samples at content rate"
-msgstr "Pełna długość próbkowania dźwięku przy częstotliwości kontentu"
+msgstr ""
+"Pełna długość próbkowania dźwięku przy częstotliwości próbkowania materiału"
 
 #: src/lib/audio_content.cc:331
 msgid "Full length in video frames at DCP rate"
@@ -1030,11 +1004,11 @@ msgstr "Zachowaj przejścia tonalne"
 
 #: src/lib/util.cc:597
 msgid "HI"
-msgstr "HI"
+msgstr "Kanał dla osób niedosłyszących"
 
 #: src/lib/util.cc:566
 msgid "Hearing impaired"
-msgstr "Dla niesłyszących"
+msgstr "Dla niedosłyszących"
 
 #: src/lib/filter.cc:88
 msgid "High quality 3D denoiser"
@@ -1068,7 +1042,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Przyjmuje się, że pożądanym standardem paczek DCP jest SMPTE, chyba że "
 "użycie standardu Interlop jest uzasadnione.  Zaleca się wybranie standardu "
-"SMPTE z zakładki „DCP” dla tego projektu."
+"SMPTE z zakładki „DCP” dla tego Projektu."
 
 #: src/lib/hints.cc:570
 msgid ""
@@ -1083,7 +1057,6 @@ msgid "It is not known what caused this error."
 msgstr "Wystąpił nieznany błąd."
 
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:610
-#, fuzzy
 msgid "JEDEC P22"
 msgstr "JEDEC P22"
 
@@ -1145,11 +1118,11 @@ msgstr "Liniowy"
 
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:626
 msgid "Logarithmic (100:1 range)"
-msgstr "Logarytmiczny (100:1 range)"
+msgstr "Logarytmiczny (skala 100:1)"
 
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:627
 msgid "Logarithmic (316:1 range)"
-msgstr "Logarytmiczny (316:1 range)"
+msgstr "Logarytmiczny (skala 316:1)"
 
 #: src/lib/exceptions.cc:161
 msgid "Lost communication between main and writer processes"
@@ -1169,7 +1142,7 @@ msgstr "Różne"
 
 #: src/lib/dcp_examiner.cc:175
 msgid "Mismatched audio channel counts in DCP"
-msgstr "Nieprawidłowa ilość kanałów dźwiękowych w DCP"
+msgstr "Nieprawidłowa liczba kanałów dźwiękowych w DCP"
 
 #: src/lib/dcp_examiner.cc:181
 msgid "Mismatched audio sample rates in DCP"
@@ -1184,9 +1157,8 @@ msgid "Mismatched video sizes in DCP"
 msgstr "Nieprawidłowe rozmiary plików obrazu w DCP"
 
 #: src/lib/exceptions.cc:71
-#, fuzzy
 msgid "Missing required setting %1"
-msgstr "brakuje wymaganych ustawień %1"
+msgstr "Brakuje wymaganych ustawień %1"
 
 #: src/lib/util.cc:938
 msgid "Monday"
@@ -1206,11 +1178,11 @@ msgstr "Nie znaleziono plików CPL w paczce DCP."
 
 #: src/lib/kdm_with_metadata.cc:208 src/lib/send_notification_email_job.cc:72
 msgid "No mail server configured in preferences"
-msgstr "Brak konfiguracji serwera email w preferencjach"
+msgstr "Brak konfiguracji serwera email w Preferencjach"
 
 #: src/lib/image_content.cc:121
 msgid "No valid image files were found in the folder."
-msgstr "W folderze nie znaleziono obsługiwanych plików."
+msgstr "W folderze nie znaleziono obsługiwanych plików obrazów."
 
 #: src/lib/filter.cc:87 src/lib/filter.cc:88 src/lib/filter.cc:90
 msgid "Noise reduction"
@@ -1233,16 +1205,15 @@ msgid "Only the last piece of content to be joined can have an end trim."
 msgstr "Tylko ostatni z łączonych plików może być przycięty na końcu."
 
 #: src/lib/types.cc:141
-#, fuzzy
 msgid "Open subtitles"
-msgstr "Napisy"
+msgstr "Napisy otwarte"
 
 #: src/lib/transcode_job.cc:113
 msgid ""
 "Open the project in DCP-o-matic, check the settings, then save it before "
 "trying again."
 msgstr ""
-"Otwórz projekt w programie DCP-o-matic, sprawdź ustawienia, a następnie "
+"Otwórz Projekt w programie DCP-o-matic, sprawdź ustawienia, a następnie "
 "zapisz je przed ponowną próbą."
 
 #: src/lib/filter.cc:76 src/lib/filter.cc:77 src/lib/filter.cc:78
@@ -1267,7 +1238,7 @@ msgid ""
 "Please report this problem by using Help -> Report a problem or via email to "
 "carl@dcpomatic.com"
 msgstr ""
-"Zgłoś ten problem używając menu „Pomoc -> Zgłoś problem albo napisz maila do "
+"Zgłoś ten problem używając menu „Pomoc -> Zgłoś błąd albo napisz maila do "
 "carl@dcpomatic.com”"
 
 #: src/lib/dcp_content_type.cc:58
@@ -1280,7 +1251,7 @@ msgstr "Przygotowany na liczbę kl/s"
 
 #: src/lib/exceptions.cc:106
 msgid "Programming error at %1:%2 %3"
-msgstr "Błąd programowania w lini %1:%2 %3"
+msgstr "Błąd programowania w linii %1:%2 %3"
 
 #: src/lib/dcp_content_type.cc:62
 msgid "Promo"
@@ -1377,14 +1348,14 @@ msgid ""
 "frame of end credits (FFEC) and the first frame of moving credits (FFMC).  "
 "You should add these markers using the 'Markers' button in the \"DCP\" tab."
 msgstr ""
-"Paczka DCP w standardzie SMPTE z oznaczeniem FTR (film pełonmetrażowy) "
+"Paczka DCP w standardzie SMPTE z oznaczeniem FTR (film pełnometrażowy) "
 "powinna mieć znaczniki dla pierwszej klatki napisów końcowych (FFEC) i "
-"pierwszą klatką listy płac (FFMC).  Zaleca się dodanie tych znaczników "
+"pierwszej klatki listy płac (FFMC).  Zaleca się dodanie tych znaczników "
 "wciskając przycisk „Znaczniki” w zakładce „DCP”."
 
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:633
 msgid "SMPTE ST 2084 for 10, 12, 14 and 16 bit systems"
-msgstr "SMPTE ST 2084 dla systemów 10, 12, 14 i 16 bitowych"
+msgstr "SMPTE ST 2084 dla systemów 10-, 12-, 14- i 16-bitowych"
 
 #: src/lib/ffmpeg_content.cc:634
 msgid "SMPTE ST 428-1"
@@ -1403,24 +1374,21 @@ msgid "SMPTE ST 432-1 D65 (2010)"
 msgstr "SMPTE ST 432-1 D65 (2010)"
 
 #: src/lib/scp_uploader.cc:45
-#, fuzzy
 msgid "SSH error [%1]"
-msgstr "Błąd SSH (%1)"
+msgstr "Błąd SSH [%1]"
 
 #: src/lib/scp_uploader.cc:61 src/lib/scp_uploader.cc:72
 #: src/lib/scp_uploader.cc:77
-#, fuzzy
 msgid "SSH error [%1] (%2)"
-msgstr "Błąd SSH (%1)"
+msgstr "Błąd SSH [%1] (%2)"
 
 #: src/lib/util.cc:948
 msgid "Saturday"
 msgstr "Sobota"
 
 #: src/lib/image_content.cc:107
-#, fuzzy
 msgid "Scanning image files"
-msgstr "Obliczanie danych obrazu"
+msgstr "Skanuję pliki obrazu"
 
 #: src/lib/send_problem_report_job.cc:85
 msgid "Sending email"
@@ -1436,7 +1404,7 @@ msgstr "Podpis"
 
 #: src/lib/video_content.cc:510
 msgid "Size"
-msgstr "Rozmiar"
+msgstr "Rozdzielczość"
 
 #: src/lib/audio_content.cc:266
 msgid "Some audio will be resampled to %1Hz"
@@ -1444,7 +1412,7 @@ msgstr "Nastąpi zmiana częstotliwości niektórych ścieżek dźwiękowych do
 
 #: src/lib/transcode_job.cc:117
 msgid "Some files have been changed since they were added to the project."
-msgstr ""
+msgstr "Niektóre pliki uległy zmianie od ostatniego otwarcia Projektu."
 
 #: src/lib/transcode_job.cc:107
 msgid ""
@@ -1453,6 +1421,9 @@ msgid ""
 "These files will now be re-examined, so you may need to check their settings "
 "before trying again."
 msgstr ""
+"Niektóre pliki uległy zmianie od ostatniego otwarcia Projektu.\n"
+"\n"
+"Pliki te zostaną ponownie zbadane, sprawdź ustawienia przed ponowną próbą."
 
 #: src/lib/check_content_change_job.cc:71
 msgid ""
@@ -1460,12 +1431,17 @@ msgid ""
 "\n"
 "These files will now be re-examined, so you may need to check their settings."
 msgstr ""
+"Niektóre pliki uległy zmianie od ostatniego otwarcia Projektu.\n"
+"\n"
+"Pliki te zostaną ponownie zbadane, sprawdź ustawienia."
 
 #: src/lib/hints.cc:551
 msgid ""
 "Some of your closed captions span more than %1 lines, so they will be "
 "truncated."
 msgstr ""
+"Niektóre z napisów dzielą się na więcej niż %1 linii, dlatego zostaną "
+"przycięte."
 
 #: src/lib/hints.cc:650
 msgid ""
@@ -1473,16 +1449,17 @@ msgid ""
 "is advisable to set the audio language in the \"DCP\" tab unless your audio "
 "has no spoken parts."
 msgstr ""
+"Niektóre z twoich materiałów zawierają dźwięk, ale nie ustawiłeś jego "
+"języka.  Zaleca się, aby określić język dźwięku w zakładce „DCP”, chyba że "
+"materiał nie posiada dialogów."
 
 #: src/lib/film.cc:414
-#, fuzzy
 msgid "Some of your content needs a KDM"
-msgstr "część Twoich materiałów wymaga klucza KDM"
+msgstr "Część twoich materiałów wymaga klucza KDM"
 
 #: src/lib/film.cc:417
-#, fuzzy
 msgid "Some of your content needs an OV"
-msgstr "część Twoich materiałów wymaga wersji OV paczki DCP"
+msgstr "Część twoich materiałów wymaga wersji OV paczki DCP"
 
 #: src/lib/writer.cc:761
 msgid "Stereo"
@@ -1519,6 +1496,8 @@ msgstr "Napisy"
 #: src/lib/film.cc:397
 msgid "The DCP is empty, perhaps because all the content has zero length."
 msgstr ""
+"Wyjściowa paczka DCP jest pusta, sprawdź, czy dodany materiał nie ma zerowej "
+"długości."
 
 #: src/lib/exceptions.cc:92
 msgid "The certificate chain for signing is invalid"
@@ -1534,30 +1513,33 @@ msgid ""
 "Please set it to 2D.  You can still make a 3D DCP from this content by "
 "ticking the 3D option in the DCP video tab."
 msgstr ""
+"Dodany materiał %1 jest ustawiony jako 3D, ale nie wykryto w nim obrazów "
+"3D.  Ustaw rodzaj wideo na 2D.  Możesz stworzyć paczkę DCP 3D zawierającą "
+"ten materiał zaznaczając opcję 3D w zakładce „DCP”."
 
 #: src/lib/job.cc:112
 msgid ""
 "The drive that the film is stored on is low in disc space.  Free some more "
 "space and try again."
 msgstr ""
-"Dysk na którym zapisany jest Projekt ma mało wolnego miejsca. Zwolnij "
+"Dysk, na którym zapisany jest Projekt ma mało wolnego miejsca. Zwolnij "
 "miejsce na dysku i spróbuj ponownie."
 
 #: src/lib/playlist.cc:228
 msgid "The file %1 has been moved %2 milliseconds earlier."
-msgstr ""
+msgstr "Plik %1 został przesunięty o 2% milisekund wcześniej."
 
 #: src/lib/playlist.cc:223
 msgid "The file %1 has been moved %2 milliseconds later."
-msgstr ""
+msgstr "Plik %1 został przesunięty o 2% milisekund później."
 
 #: src/lib/playlist.cc:248
 msgid "The file %1 has been trimmed by %2 milliseconds less."
-msgstr ""
+msgstr "Długość pliku %1 została skrócona o %2 milisekund."
 
 #: src/lib/playlist.cc:243
 msgid "The file %1 has been trimmed by %2 milliseconds more."
-msgstr ""
+msgstr "Długość pliku %1 została wydłużona o %2 milisekund."
 
 #: src/lib/hints.cc:238
 msgid ""
@@ -1567,10 +1549,15 @@ msgid ""
 "rate to one closer to your content, provided that your target projection "
 "systems support your chosen DCP rate."
 msgstr ""
+"Różnica między liczbą klatek/s wyjściowej paczki DCP oraz części twoich "
+"materiałów jest znacząca.  To może spowodować odtwarzanie dźwięku w dużo "
+"wyższych lub niższych tonach.  Zaleca się ustawienie wartości liczby klatek/"
+"s paczki DCP bliższej tej używanej w twoich materiałach, zakładając, że "
+"docelowy serwer wspiera wybraną liczbę klatek/s."
 
 #: src/lib/dcp_content.cc:659
 msgid "There is no video in this DCP"
-msgstr ""
+msgstr "Paczka DCP nie zawiera wideo"
 
 #: src/lib/job.cc:210
 msgid ""
@@ -1578,16 +1565,20 @@ msgid ""
 "operating system try reducing the number of encoding threads in the General "
 "tab of Preferences."
 msgstr ""
-"Brakuje pamięci, aby wykonać t�� operację. Jeśli twój system jest 32 bitowy "
-"spróbuj zmniejszyć liczbę wątków kodujących w Prefeerencjach."
+"Brakuje pamięci, aby wykonać t�� operację. Jeśli twój system jest 32-bitowy, "
+"spróbuj zmniejszyć liczbę wątków kodujących w Preferencjach."
 
 #: src/lib/util.cc:1150
 msgid "This KDM was made for DCP-o-matic but not for its leaf certificate."
 msgstr ""
+"Ten klucz KDM jest kompatybilny z programem DCP-o-matic, ale zawarty "
+"certyfikat jest błędny."
 
 #: src/lib/util.cc:1148
 msgid "This KDM was not made for DCP-o-matic's decryption certificate."
 msgstr ""
+"Ten klucz KDM jest niekompatybilny z certyfikatem deszyfrującym programu DCP-"
+"o-matic."
 
 #: src/lib/job.cc:131
 msgid ""
@@ -1596,6 +1587,10 @@ msgid ""
 "the 'number of threads DCP-o-matic should use' in the General tab of "
 "Preferences and try again."
 msgstr ""
+"Obecny błąd wystąpił, ponieważ używasz 32-bitowej wersji programu DCP-o-"
+"matic i chcesz wykorzystać zbyt dużo wątków kodujących.  Zmniejsz 'Liczbę "
+"wątków używanych przez DCP-o-matic' w zakładce „Ogólne” Preferencji i "
+"spróbuj ponownie."
 
 #: src/lib/job.cc:141
 msgid ""
@@ -1603,14 +1598,17 @@ msgid ""
 "of DCP-o-matic.  Please re-install DCP-o-matic with the 64-bit installer and "
 "try again."
 msgstr ""
+"Obecny błąd wystąpił, ponieważ używasz 32-bitowej wersji programu DCP-o-"
+"matic.  Zainstaluj ponownie program w wersji 64-bitowej i spróbuj ponownie."
 
 #: src/lib/exceptions.cc:113
 msgid ""
 "This file is a KDM.  KDMs should be added to DCP content by right-clicking "
 "the content and choosing \"Add KDM\"."
 msgstr ""
-"To jest klucz KDM. KDMy powinny być dodane do szyfrowanej paczki DCP przez "
-"prawy klik i wybranie \"Dodaj KDM\"."
+"To jest klucz KDM.  KDMy powinny być dodane do szyfrowanej paczki DCP, "
+"klikając prawym przyciskiem na wybranych materiałach i wybierając opcję "
+"\"Dodaj KDM\"."
 
 #: src/lib/film.cc:587
 msgid ""
@@ -1636,20 +1634,19 @@ msgstr "Czwartek"
 
 #: src/lib/types.cc:139
 msgid "Timed text"
-msgstr ""
+msgstr "Tekst z kodami czasowymi"
 
 #: src/lib/dcp_content_type.cc:53
 msgid "Trailer"
 msgstr "Zwiastun"
 
 #: src/lib/transcode_job.cc:74
-#, fuzzy
 msgid "Transcoding %1"
 msgstr "Transkodowanie %1"
 
 #: src/lib/dcp_content_type.cc:55
 msgid "Transitional"
-msgstr "Tymczasowy"
+msgstr "Przejście"
 
 #: src/lib/util.cc:940
 msgid "Tuesday"
@@ -1657,7 +1654,7 @@ msgstr "Wtorek"
 
 #: src/lib/usl.cc:28
 msgid "USL"
-msgstr ""
+msgstr "USL"
 
 #: src/lib/internet.cc:185
 msgid "Unexpected ZIP file contents"
@@ -1668,9 +1665,8 @@ msgid "Unexpected image type received by server"
 msgstr "Serwer otrzymał nieobsługiwany typ obrazu"
 
 #: src/lib/cross_common.cc:95 src/lib/dcp_text_track.cc:53
-#, fuzzy
 msgid "Unknown"
-msgstr "nieznany"
+msgstr "Nieznany"
 
 #: src/lib/job.cc:245
 msgid "Unknown error"
@@ -1714,11 +1710,11 @@ msgstr "VI"
 
 #: src/lib/verify_dcp_job.cc:55
 msgid "Verify DCP"
-msgstr ""
+msgstr "Sprawdź DCP"
 
 #: src/lib/filter.cc:76
 msgid "Vertical flip"
-msgstr ""
+msgstr "Przerzuć w pionie"
 
 #: src/lib/util.cc:567
 msgid "Visually impaired"
@@ -1729,7 +1725,6 @@ msgid "Waiting"
 msgstr "Czekam"
 
 #: src/lib/filter.cc:84
-#, fuzzy
 msgid "Weave filter"
 msgstr "Filtr Telecine"
 
@@ -1746,43 +1741,40 @@ msgid "Yet Another Deinterlacing Filter"
 msgstr "I jeszcze jeden filtr usuwania przeplotu"
 
 #: src/lib/hints.cc:198
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You are set up for a DCP at a frame rate of %1 fps.  This frame rate is not "
 "supported by all projectors.  You are advised to change the DCP frame rate "
 "to %2 fps."
 msgstr ""
-"Twoje ustawienie to Interop, jednak wybrana liczba kl/s nie jest przez niego "
-"oficjalnie obsługiwana. Zaleca się zmianę liczby kl/s lub przestawienie "
-"trybu na SMPTE."
+"Docelowy DCP ma ustawiony %1 FPS.  Wybrana liczba klatek/s nie jest "
+"obsługiwana przez wszystkie projektory.  Zaleca się zmianę liczby klatek/s "
+"na wartość %2 FPS."
 
 #: src/lib/hints.cc:182
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You are set up for a DCP at a frame rate of %1 fps.  This frame rate is not "
 "supported by all projectors.  You may want to consider changing your frame "
 "rate to %2 fps."
 msgstr ""
-"Twoje ustawienie to Interop, jednak wybrana liczba kl/s nie jest przez niego "
-"oficjalnie obsługiwana. Zaleca się zmianę liczby kl/s lub przestawienie "
-"trybu na SMPTE."
+"Docelowy DCP ma ustawiony %1 FPS.  Wybrana liczba klatek/s nie jest "
+"obsługiwana przez wszystkie projektory.  Rozważ zmianę liczby klatek/s na "
+"wartość %2 FPS."
 
 #: src/lib/hints.cc:192
-#, fuzzy
 msgid ""
 "You are set up for a DCP frame rate of 30fps, which is not supported by all "
 "projectors.  Be aware that you may have compatibility problems."
 msgstr ""
-"Twoje ustawienie to Interop, jednak wybrana liczba kl/s nie jest przez niego "
-"oficjalnie obsługiwana. Zaleca się zmianę liczby kl/s lub przestawienie "
-"trybu na SMPTE."
+"Docelowy DCP ma ustawione 30 FPS, a ta liczba klatek/s nie jest obsługiwana "
+"przez wszystkie projektory.  Paczka może nie być kompatybilna ze wszystkimi "
+"systemami."
 
 #: src/lib/hints.cc:303
 msgid ""
 "You are using 3D content but your DCP is set to 2D.  Set the DCP to 3D if "
 "you want to play it back on a 3D system (e.g. Real-D, MasterImage etc.)"
 msgstr ""
-"Używasz w Projekcie matariałów 3D, jednak DCP jest ustawione na 2D. Ustaw "
+"Używasz w Projekcie materiałów 3D, jednak DCP jest ustawiony na 2D. Ustaw "
 "opcje DCP na 3D, jeśli chcesz odtwarzać go na systemach 3D (jak Real-D, "
 "MasterImage itd.)"
 
@@ -1792,6 +1784,10 @@ msgid ""
 "may result in poor-quality audio.  If you continue, you should listen to the "
 "resulting DCP in a cinema to make sure that it sounds good."
 msgstr ""
+"Używasz wbudowanego miksera stereo-do-5.1.  Nie jest jeszcze w pełni "
+"przetestowany, dlatego wyjściowe audio może być gorszej jakości od "
+"źródłowego.  Jeśli chcesz go użyć, zaleca się, by sprawdzić paczkę DCP w "
+"kinie i upewnić się, że dźwięk jest poprawny."
 
 #: src/lib/hints.cc:287
 msgid ""
@@ -1799,32 +1795,35 @@ msgid ""
 "join them to ensure smooth joins between the files."
 msgstr ""
 "Używasz %1 plików, które zdają się być plikami .vob z DVD. Powinieneś je "
-"połączyć w jeden plik, by mieć pewność płynnych przejść w obrazie."
+"połączyć w jeden plik, by mieć pewność płynnych przejść kolejnych fragmentów."
 
 #: src/lib/film.cc:1572
 msgid ""
 "You have more than one piece of Atmos content, and they do not have the same "
 "frame rate.  You must remove some Atmos content."
 msgstr ""
+"Co najmniej jeden z twoich materiałów zawiera dźwięk Atmos, a materiały mają "
+"różne wartości klatek/s.  Musisz usunąć materiał z dźwiękiem Atmos."
 
 #: src/lib/hints.cc:558
 msgid ""
 "You have overlapping closed captions, which are not allowed in Interop "
 "DCPs.  Change your DCP standard to SMPTE."
 msgstr ""
+"Projekt zawiera nakładające się napisy, które nie są dozwolone w standardzie "
+"Interlop.  Zmień standard paczki na SMPTE."
 
 #: src/lib/hints.cc:271
 msgid ""
 "You have specified a font file which is larger than 640kB.  This is very "
 "likely to cause problems on playback."
 msgstr ""
-"Wskazana przez Ciebie czcionka ma rozmiar większy niż 640kB. "
+"Wskazana przez ciebie czcionka ma rozmiar większy niż 640kB. "
 "Najprawdopodobniej spowoduje to problemy podczas odtwarzania."
 
 #: src/lib/film.cc:393
-#, fuzzy
 msgid "You must add some content to the DCP before creating it"
-msgstr "musisz najpierw dodać jakieś pliki zanim utworzysz DCP"
+msgstr "Musisz najpierw dodać materiały zanim utworzysz DCP"
 
 #: src/lib/hints.cc:109
 msgid ""
@@ -1833,16 +1832,19 @@ msgid ""
 "matter if your content has fewer channels, as DCP-o-matic will fill the "
 "extras with silence."
 msgstr ""
+"Docelowa paczka DCP ma mniej niż 6 kanałów dźwiękowych.  To może powodować "
+"problemy z odtwarzaniem na niektórych serwerach.  Twoje DCP może mieć 6 "
+"kanałów dźwiękowych.  Dodane materiały mogą mieć mniej kanałów dźwiękowych, "
+"DCP-o-matic wypełni nieużywane kanały ciszą."
 
 #: src/lib/hints.cc:157
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Your DCP uses an unusual container ratio.  This may cause problems on some "
 "projectors.  If possible, use Flat or Scope for the DCP container ratio."
 msgstr ""
 "Twoje DCP ma ustawioną nietypową rozdzielczość obrazu. To może powodować "
 "problemy z odtwarzaniem na niektórych serwerach. Jeśli to możliwe, ustaw "
-"rozdzielczość na Flat lub Scope"
+"kontener DCP na Flat lub Scope."
 
 #: src/lib/hints.cc:337
 msgid ""
@@ -1856,17 +1858,23 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "Your default container is not valid and has been changed to Flat (1.85:1)"
 msgstr ""
+"Twój domyślny kontener był niestandardowy i został zmieniony na Flat "
+"(1.85:1)."
 
 #: src/lib/playlist.cc:219
 msgid ""
 "Your project contains video content that was not aligned to a frame boundary."
 msgstr ""
+"Twój Projekt zawiera materiał wideo, który nie jest wyrównany do granicy "
+"obrazu."
 
 #: src/lib/playlist.cc:239
 msgid ""
 "Your project contains video content whose trim was not aligned to a frame "
 "boundary."
 msgstr ""
+"Twój Projekt zawiera skadrowany materiał wideo, który nie jest wyrównany do "
+"granicy obrazu."
 
 #: src/lib/image_content.cc:71
 msgid "[moving images]"
@@ -1884,11 +1892,11 @@ msgstr "[napisy]"
 #. / which reel it is.  Preserve the %1; it will be replaced with the reel number.
 #: src/lib/ffmpeg_encoder.cc:139
 msgid "_reel%1"
-msgstr ""
+msgstr "_rolka%1"
 
 #: src/lib/dcpomatic_socket.cc:73
 msgid "connect timed out"
-msgstr "minął czas połączenia"
+msgstr "przekroczenie limitu czasu połączenia"
 
 #: src/lib/uploader.cc:38
 msgid "connecting"
@@ -1911,32 +1919,28 @@ msgid "could not find stream information"
 msgstr "nie udało się znaleźć informacji o strumieniu"
 
 #: src/lib/reel_writer.cc:435
-#, fuzzy
 msgid "could not move atmos asset into the DCP (%1)"
-msgstr "nie udało się przenieść dźwięku do DCP (%1)"
+msgstr "nie udało się przenieść materiałów Atmos do DCP (%1)"
 
 #: src/lib/reel_writer.cc:418
 msgid "could not move audio asset into the DCP (%1)"
 msgstr "nie udało się przenieść dźwięku do DCP (%1)"
 
 #: src/lib/exceptions.cc:38
-#, fuzzy
 msgid "could not open file %1 for read (%2)"
 msgstr "nie udało się otworzyć pliku %1 do odczytu (%2)"
 
 #: src/lib/exceptions.cc:37
-#, fuzzy
 msgid "could not open file %1 for read/write (%2)"
-msgstr "nie udało się otworzyć pliku %1 do odczytu (%2)"
+msgstr "nie udało się otworzyć pliku %1 do zapisu/odczytu (%2)"
 
 #: src/lib/exceptions.cc:38
-#, fuzzy
 msgid "could not open file %1 for write (%2)"
 msgstr "nie udało się otworzyć pliku %1 do zapisu (%2)"
 
 #: src/lib/exceptions.cc:57
 msgid "could not read from file %1 (%2)"
-msgstr "nie udało się odczytać pliku %1 (%2)"
+msgstr "nie udało się odczytać pliku %1 (%2)"
 
 #: src/lib/exceptions.cc:64
 msgid "could not write to file %1 (%2)"
@@ -1961,100 +1965,89 @@ msgstr "klatek na sekundę"
 #. / TRANSLATORS: h here is an abbreviation for hours
 #: src/lib/util.cc:203
 msgid "h"
-msgstr "g"
+msgstr "h"
 
 #. / TRANSLATORS: this string will follow "Cannot reference this DCP: "
 #: src/lib/dcp_content.cc:752
-#, fuzzy
 msgid "it does not have closed captions in all its reels."
-msgstr "DCP nie ma dźwięku w żadnej rolce."
+msgstr "nie posiada napisów kodowanych w żadnej rolce."
 
 #. / TRANSLATORS: this string will follow "Cannot reference this DCP: "
 #: src/lib/dcp_content.cc:741
-#, fuzzy
 msgid "it does not have open subtitles in all its reels."
-msgstr "DCP nie ma napisów w żadnej rolce."
+msgstr "nie ma napisów w żadnej rolce."
 
 #. / TRANSLATORS: this string will follow "Cannot reference this DCP: "
 #: src/lib/dcp_content.cc:708
-#, fuzzy
 msgid "it does not have sound in all its reels."
-msgstr "DCP nie ma dźwięku w żadnej rolce."
+msgstr "nie ma dźwięku w żadnej rolce."
 
 #. / TRANSLATORS: this string will follow "Cannot reference this DCP: "
 #: src/lib/dcp_content.cc:612
-#, fuzzy
 msgid "it has a different frame rate to the film."
-msgstr "Liczba kl/s w Projekcie i DCP różnią się."
+msgstr "liczba kl/s w Projekcie i DCP różnią się."
 
 #. / TRANSLATORS: this string will follow "Cannot reference this DCP: "
 #: src/lib/dcp_content.cc:767
 msgid ""
 "it has a start trim so its subtitles or closed captions must be re-written."
 msgstr ""
+"posiada przesunięcie na początku, dlatego napisy muszą zostać zapisane na "
+"nowo."
 
 #. / TRANSLATORS: this string will follow "Cannot reference this DCP: "
 #: src/lib/dcp_content.cc:669
-#, fuzzy
 msgid "it is 2K and the film is 4K."
-msgstr "Projekt jest ustawiony na Interop, podczas gdy DCP jest SMPTE."
+msgstr "ma rozdzielczość 2K, a film jest w 4K."
 
 #. / TRANSLATORS: this string will follow "Cannot reference this DCP: "
 #: src/lib/dcp_content.cc:666
-#, fuzzy
 msgid "it is 4K and the film is 2K."
-msgstr "Projekt jest ustawiony na Interop, podczas gdy DCP jest SMPTE."
+msgstr "ma rozdzielczość 4K, a film jest w 2K."
 
 #. / TRANSLATORS: this string will follow "Cannot reference this DCP: "
 #: src/lib/dcp_content.cc:600
-#, fuzzy
 msgid "it is Interop and the film is set to SMPTE."
-msgstr "Projekt jest ustawiony na Interop, podczas gdy DCP jest SMPTE."
+msgstr "jest ustawiony na Interop, podczas gdy docelowy DCP jest SMPTE."
 
 #. / TRANSLATORS: this string will follow "Cannot reference this DCP: "
 #: src/lib/dcp_content.cc:604
-#, fuzzy
 msgid "it is SMPTE and the film is set to Interop."
-msgstr "Projekt jest ustawiony na SMPTE, podczas gdy DCP jest Interop."
+msgstr "jest ustawiony na SMPTE, podczas gdy docelowy DCP jest Interop."
 
 #. / TRANSLATORS: this string will follow "Cannot reference this DCP: "
 #: src/lib/dcp_content.cc:714
-#, fuzzy
 msgid "it overlaps other audio content; remove the other content."
-msgstr "Inna ścieżka dźwiękowa pokrywa się z tym DCP; usuń ją."
+msgstr "inny materiał audio nakłada się na ten w DCP; usuń go."
 
 #. / TRANSLATORS: this string will follow "Cannot reference this DCP: "
 #: src/lib/dcp_content.cc:772
-#, fuzzy
 msgid "it overlaps other text content; remove the other content."
-msgstr "Inna ścieżka obrazu pokrywa się z tym DCP; usuń ją."
+msgstr "inne napisy nakładają się na te w DCP; usuń je."
 
 #. / TRANSLATORS: this string will follow "Cannot reference this DCP: "
 #: src/lib/dcp_content.cc:679
-#, fuzzy
 msgid "it overlaps other video content; remove the other content."
-msgstr "Inna ścieżka obrazu pokrywa się z tym DCP; usuń ją."
+msgstr "inny materiał wideo nakłada się na ten w DCP; usuń go."
 
 #. / TRANSLATORS: this string will follow "Cannot reference this DCP: "
 #: src/lib/dcp_content.cc:635
-#, fuzzy
 msgid ""
 "its reel lengths differ from those in the film; set the reel mode to 'split "
 "by video content'."
 msgstr ""
-"Ustawienia rolek w Projekcie różnią się od tych w DCP; ustaw tryb podziału "
+"ustawienia rolek w Projekcie różnią się od tych w DCP; ustaw tryb podziału "
 "rolek na 'podziel zgodnie z zawartością paczki' w zakładce 'DCP'."
 
 #. / TRANSLATORS: this string will follow "Cannot reference this DCP: "
 #: src/lib/dcp_content.cc:674
-#, fuzzy
 msgid "its video frame size differs from the film's."
-msgstr "Rozdzielczość obrazu w Projekcie rożni się od tej w DCP."
+msgstr "kontener ustawiony w Projekcie rożni się od tej w DCP."
 
 #. / TRANSLATORS: m here is an abbreviation for minutes
 #: src/lib/util.cc:212
 msgid "m"
-msgstr "m"
+msgstr "min"
 
 #: src/lib/image_content.cc:86
 msgid "moving"
@@ -2070,6 +2063,8 @@ msgid ""
 "one of its closed caption has a non-zero entry point so it must be re-"
 "written."
 msgstr ""
+"jeden z napisów kodowanych ma niezerowy punkt rozpoczęcia, więc musi być "
+"zapisany ponownie."
 
 #. / TRANSLATORS: this string will follow "Cannot reference this DCP: "
 #: src/lib/dcp_content.cc:745
@@ -2077,6 +2072,8 @@ msgid ""
 "one of its subtitle reels has a non-zero entry point so it must be re-"
 "written."
 msgstr ""
+"jedna z rolek z napisami ma niezerowy punkt rozpoczęcia, więc musi być "
+"zapisana ponownie."
 
 #. / TRANSLATORS: s here is an abbreviation for seconds
 #: src/lib/util.cc:222
index 35418bbcce5ce8d0af344f8dfa30182737d07362..fbaede28ec41b03f1a460bd8e8786a39c0ac14aa 100644 (file)
@@ -8,16 +8,16 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2022-01-20 09:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-08-02 19:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2022-05-10 15:42+0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: pl_PL\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Poedit 3.0.1\n"
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:388
 #, c-format
@@ -34,18 +34,16 @@ msgid "&Add Film...\tCtrl-A"
 msgstr "&Dodaj Film...\tCtrl-A"
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:490
-#, fuzzy
 msgid "&Add OV..."
-msgstr "Dodaj Film..."
+msgstr "&Dodaj OV..."
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:496
 msgid "&Close"
-msgstr ""
+msgstr "&Zamknij"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1308
-#, fuzzy
 msgid "&Close\tCtrl-W"
-msgstr "&Zapisz\tCtrl-S"
+msgstr "&Zamknij\tCtrl-W"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1388 src/tools/dcpomatic_batch.cc:99
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:266 src/tools/dcpomatic_player.cc:548
@@ -57,7 +55,7 @@ msgstr "&Edycja"
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:244 src/tools/dcpomatic_player.cc:500
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:532
 msgid "&Exit"
-msgstr "&Zamknij"
+msgstr "&Wyjdź"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1387 src/tools/dcpomatic_batch.cc:97
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:264 src/tools/dcpomatic_player.cc:546
@@ -112,15 +110,15 @@ msgstr "&Narzędzia"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1390 src/tools/dcpomatic_player.cc:550
 msgid "&View"
-msgstr ""
+msgstr "&Zbadaj"
 
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:262
 msgid "<b>Playlist:</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Lista odtwarzania:<b>"
 
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:108
 msgid "<b>Playlists</b>"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Listy odtwarzania</b>"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1383 src/tools/dcpomatic_batch.cc:95
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:260 src/tools/dcpomatic_player.cc:542
@@ -134,27 +132,24 @@ msgid "About DCP-o-matic"
 msgstr "DCP-o-matic - informacje"
 
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:294
-#, fuzzy
 msgid "Add"
-msgstr "Dodaj..."
+msgstr "Dodaj"
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:491
-#, fuzzy
 msgid "Add &KDM..."
-msgstr "Dodaj Film..."
+msgstr "Dodaj &KDM..."
 
 #: src/tools/dcpomatic_batch.cc:134
 msgid "Add Film..."
 msgstr "Dodaj Film..."
 
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:63
-#, fuzzy
 msgid "Add content"
-msgstr "&Zawartość"
+msgstr "Dodaj materiał"
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:169
 msgid "Add folder..."
-msgstr "Dodaj Folder..."
+msgstr "Dodaj folder..."
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:167
 msgid "Add..."
@@ -171,12 +166,12 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1733
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "An exception occurred: %s (%s) (%s)\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Wystąpił błąd: %s (%s)\n"
+"Wystąpił błąd: %s (%s) (%s)\n"
 "\n"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1743 src/tools/dcpomatic_kdm.cc:710
@@ -208,26 +203,25 @@ msgstr ""
 "Czy na pewno chcesz przywrócić domyślne ustawienia? Nie da się tego cofnąć."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:804
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Bad setting for %s."
-msgstr "Nieprawidłowe ustawienia %s."
+msgstr "Nieprawidłowe ustawienia dla %s."
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:518 src/tools/dcpomatic_playlist.cc:275
 msgid "CPL"
-msgstr ""
+msgstr "CPL"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:958 src/tools/dcpomatic_kdm.cc:395
 msgid "CPL's content is not encrypted."
-msgstr "Zawartość CPL nie jest szyfrowana."
+msgstr "Zawartość CPL nie jest zaszyfrowana."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1373 src/tools/dcpomatic_player.cc:534
 msgid "Check for updates"
 msgstr "Uaktualnij program"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1832 src/tools/dcpomatic.cc:1849
-#, fuzzy
 msgid "Close DCP-o-matic"
-msgstr "DCP-o-matic"
+msgstr "Zamknij DCP-o-matic"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:155
 msgid "Close without saving film"
@@ -235,141 +229,134 @@ msgstr "Zamknij bez zapisywania"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1366 src/tools/dcpomatic_player.cc:524
 msgid "Closed captions..."
-msgstr ""
+msgstr "Napisy kodowane..."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1322
 msgid "Copy settings\tCtrl-C"
-msgstr ""
+msgstr "Skopiuj ustawienia\tCtrl-C"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:554 src/tools/dcpomatic.cc:563
 msgid "Could not create folder to store film."
-msgstr ""
+msgstr "Błąd przy tworzeniu folderu dla Projektu."
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:474
 msgid ""
 "Could not decrypt the DKDM.  Perhaps it was not created with the correct "
 "certificate."
 msgstr ""
+"Nie udało się odszyfrować klucza DKDM. Może nie został utworzony z poprawnym "
+"certyfikatem."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:897
 msgid "Could not find batch converter."
 msgstr "Nie odnaleziono narzędzia wielokrotnej konwersji."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:912
-#, fuzzy
 msgid "Could not find player."
-msgstr "Nie odnaleziono narzędzia wielokrotnej konwersji."
+msgstr "Nie odnaleziono odtwarzacza."
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:661 src/tools/dcpomatic_player.cc:1130
-#, fuzzy
 msgid "Could not load DCP %1."
-msgstr "Nie udało się stworzyć DCP: %s."
+msgstr "Nie można załadować DCP %1."
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:479
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Could not load DCP.\n"
 "\n"
 "%s."
-msgstr "Nie udało się stworzyć DCP: %s."
+msgstr ""
+"Nie można załadować DCP.\n"
+"\n"
+"%s."
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:643
-#, fuzzy
 msgid "Could not load KDM."
-msgstr "Nie można pokazać DCP"
+msgstr "Nie udało się wczytać KDM."
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:341 src/tools/dcpomatic_player.cc:348
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:350
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not load a DCP from %s"
-msgstr "Nie udało się stworzyć DCP: %s."
+msgstr "Nie można załadować DCP z %s"
 
 #: src/tools/dcpomatic_batch.cc:457
-#, fuzzy
 msgid "Could not load film %1"
-msgstr "Nie można załadować filmu %1 (%2)"
+msgstr "Nie można załadować Projektu %1"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1641
 msgid "Could not load film %1 (%2)"
-msgstr "Nie można załadować filmu %1 (%2)"
+msgstr "Nie można załadować Projektu %1 (%2)"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:806
-#, fuzzy
 msgid "Could not make DCP."
-msgstr "Nie udało się stworzyć DCP: %s."
+msgstr "Nie udało się stworzyć DCP."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:471 src/tools/dcpomatic.cc:476
 #: src/tools/dcpomatic_batch.cc:218
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not open film at %s"
 msgstr "Nie można otworzyć filmu w %s"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:466
 msgid "Could not open this folder as a DCP-o-matic project."
-msgstr ""
+msgstr "Nie można otworzyć tego folderu jako Projekt DCP-o-matic."
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:479
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Could not read file as a KDM.  It is much too large.  Make sure you are "
 "loading a DKDM (XML) file."
 msgstr ""
-"Nie udało się wczytać pliku KDM. Być może jest źle sformatowany, lub w ogóle "
-"nie jest to KDM.\n"
-"\n"
-"%s"
+"Nie udało się załadować pliku jako KDM. Ma zbyt duży rozmiar. Upewnij się, "
+"że wczytujesz plik DKDM (XML)."
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:467
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Could not read file as a KDM.  Perhaps it is badly formatted, or not a KDM "
 "at all."
 msgstr ""
-"Nie udało się wczytać pliku KDM. Być może jest źle sformatowany, lub w ogóle "
-"nie jest to KDM.\n"
-"\n"
-"%s"
+"Nie udało się załadować pliku jako KDM. Być może jest źle sformatowany lub w "
+"ogóle nie jest to KDM."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1112
-#, fuzzy
 msgid "Could not send translations"
-msgstr "Nie można pokazać DCP (nie można uruchomić nautilus)"
+msgstr "Nie można wysłać tłumaczeń"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1030
-#, fuzzy
 msgid "Could not show DCP."
-msgstr "Nie można pokazać DCP"
+msgstr "Nie można wyświetlić DCP."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:895
 msgid ""
 "Could not start the batch converter.  You may need to download it from "
 "dcpomatic.com."
 msgstr ""
+"Nie można uruchomić narzędzia wielokrotnej konwersji. Może musisz je pobrać "
+"ze strony dcpomatic.com."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:910
 msgid ""
 "Could not start the player.  You may need to download it from dcpomatic.com."
 msgstr ""
+"Nie można uruchomić odtwarzacza. Może musisz go pobrać ze strony dcpomatic."
+"com."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1405 src/tools/dcpomatic_batch.cc:329
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not write to cinemas file at %s.  Your changes have not been saved."
-msgstr "Nie udało się zapisać do pliku kin w %s. Nie zapisano zmian."
+msgstr "Nie udało się zapisać pliku Kin w %s. Nie zapisano zmian."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1417 src/tools/dcpomatic_batch.cc:341
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:882 src/tools/dcpomatic_playlist.cc:565
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not write to config file at %s.  Your changes have not been saved."
-msgstr ""
-"Nie udało się zapisać do pliku konfiguracyjnego w %s. Nie zapisano zmian."
+msgstr "Nie udało się zapisać pliku konfiguracyjnego w %s. Nie zapisano zmian."
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:890
-#, fuzzy
 msgid "Could not write to config file.  Your changes have not been saved."
-msgstr ""
-"Nie udało się zapisać do pliku konfiguracyjnego w %s. Nie zapisano zmian."
+msgstr "Nie udało się zapisać pliku konfiguracyjnego. Nie zapisano zmian."
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:186
 msgid "Create KDMs"
@@ -382,37 +369,33 @@ msgstr "DCP-o-matic"
 
 #: src/tools/dcpomatic_batch.cc:397 src/tools/dcpomatic_batch.cc:433
 msgid "DCP-o-matic Batch Converter"
-msgstr "DCP-o-matic narzędzie wielokrotnej konwersji"
+msgstr "Narzędzie wielokrotnej konwersji DCP-o-matic"
 
 #: src/tools/dcpomatic_server.cc:149
 msgid "DCP-o-matic Encode Server"
-msgstr "DCP-o-matic serwer kodujący"
+msgstr "Serwer kodujący DCP-o-matic"
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:635 src/tools/dcpomatic_kdm.cc:669
 msgid "DCP-o-matic KDM Creator"
-msgstr "DCP-o-matic Kreator KDM"
+msgstr "Kreator KDM DCP-o-matic"
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:142 src/tools/dcpomatic_player.cc:333
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:608 src/tools/dcpomatic_player.cc:794
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:1071
-#, fuzzy
 msgid "DCP-o-matic Player"
-msgstr "DCP-o-matic"
+msgstr "Odtwarzacz DCP-o-matic"
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:1153
-#, fuzzy
 msgid "DCP-o-matic Player could not start."
-msgstr "Połączenie z serwerem DCP-o-matic nieudane."
+msgstr "Odtwarzacz DCP-o-matic nie mógł się uruchomić."
 
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:597 src/tools/dcpomatic_playlist.cc:631
-#, fuzzy
 msgid "DCP-o-matic Playlist Editor"
-msgstr "DCP-o-matic"
+msgstr "Edytor listy odtwarzania DCP-o-matic"
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:686 src/tools/dcpomatic_playlist.cc:643
-#, fuzzy
 msgid "DCP-o-matic could not start"
-msgstr "DCP-o-matic"
+msgstr "DCP-o-matic nie mógł się uruchomić"
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:158
 msgid "DKDM"
@@ -420,23 +403,23 @@ msgstr "DKDM"
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:527
 msgid "Decode at full resolution"
-msgstr ""
+msgstr "Dekoduj obraz w pełnej rozdzielczości"
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:528
 msgid "Decode at half resolution"
-msgstr ""
+msgstr "Dekoduj obraz w 1/2 bazowej rozdzielczości"
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:529
 msgid "Decode at quarter resolution"
-msgstr ""
+msgstr "Dekoduj obraz w 1/4 bazowej rozdzielczości"
 
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:121
 msgid "Delete"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1818
 msgid "Do nothing"
-msgstr ""
+msgstr "Nic nie rób"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:791
 #, c-format
@@ -453,11 +436,11 @@ msgstr "Nie powielaj"
 
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:293
 msgid "Down"
-msgstr ""
+msgstr "Dół"
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:521
 msgid "Dual screen\tShift+F11"
-msgstr ""
+msgstr "Dwa ekrany\tShift+F11"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:614 src/tools/dcpomatic.cc:629
 msgid "Duplicate Film"
@@ -481,22 +464,19 @@ msgstr "Serwery kodujące..."
 
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:277
 msgid "Encrypted"
-msgstr ""
+msgstr "Zaszyfrowany"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1351
-#, fuzzy
 msgid "Export subtitles..."
-msgstr "Eksportuj...\tCtrl-E"
+msgstr "Eksportuj napisy..."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1350
-#, fuzzy
 msgid "Export video file...\tCtrl-E"
-msgstr "Eksportuj...\tCtrl-E"
+msgstr "Eksportuj plik wideo...\tCtrl-E"
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:173
-#, fuzzy
 msgid "Export..."
-msgstr "Eksportuj...\tCtrl-E"
+msgstr "Eksportuj..."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:987 src/tools/dcpomatic_kdm.cc:275
 #, c-format
@@ -515,7 +495,7 @@ msgstr "Klatki na sekundę"
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:520
 msgid "Full screen\tF11"
-msgstr ""
+msgstr "Pełen ekran\tF11"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1370
 msgid "Hints..."
@@ -527,6 +507,10 @@ msgid ""
 "o-matic projects, not DCPs.  To import a DCP, create a new project with File "
 "-> New and then click the \"Add DCP...\" button."
 msgstr ""
+"Wygląda na to, że chcesz otworzyć paczkę DCP. Opcja w menu Plik -> Otwórz "
+"służy do wczytywania Projektów DCP-o-matic, nie paczek DCP. Aby zaimportować "
+"DCP do Projektu, stwórz nowy Projekt korzystając z opcji Plik -> Nowy, a "
+"następnie kliknij przycisk \"Dodaj DCP...\"."
 
 #. / TRANSLATORS: translate the word "Timing" here; do not include the "KDM|" prefix
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:152
@@ -535,16 +519,15 @@ msgstr "KDM|Ustawienia czasu"
 
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:116
 msgid "Length"
-msgstr ""
+msgstr "Długość"
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:333 src/tools/dcpomatic_player.cc:608
 msgid "Loading content"
-msgstr ""
+msgstr "Wczytuję materiał"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1346
-#, fuzzy
 msgid "Make &DKDMs...\tCtrl-D"
-msgstr "Stwórz &KDMy...\tCtrl-K"
+msgstr "Stwórz &DKDMy...\tCtrl-D"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1344
 msgid "Make &KDMs...\tCtrl-K"
@@ -564,11 +547,11 @@ msgstr "Zarządzaj szablonami..."
 
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:115 src/tools/dcpomatic_playlist.cc:274
 msgid "Name"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa"
 
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:119
 msgid "New"
-msgstr ""
+msgstr "Nowy"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:538
 msgid "New Film"
@@ -576,7 +559,7 @@ msgstr "Nowy Projekt"
 
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:209
 msgid "New Playlist"
-msgstr ""
+msgstr "Nowa lista odtwarzania"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1293
 msgid "New...\tCtrl-N"
@@ -587,45 +570,48 @@ msgid ""
 "No playlist folder is specified in preferences.  Please set one and then try "
 "again."
 msgstr ""
+"W Preferencjach nie wybrano folderu z listą odtwarzania. Ustaw go i spróbuj "
+"ponownie."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1363
 msgid "Open DCP in &player"
-msgstr ""
+msgstr "Otwórz DCP w &Odtwarzaczu"
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:180
 msgid "Output"
 msgstr "Wyjście"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1324
-#, fuzzy
 msgid "Paste settings...\tCtrl-V"
-msgstr "&Preferencje...\tCtrl-P"
+msgstr "Wklej ustawienia...\tCtrl-V"
 
 #: src/tools/dcpomatic_batch.cc:137
 msgid "Pause"
-msgstr ""
+msgstr "Pauza"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:559
 msgid ""
 "Please check that you do not have Windows controlled folder access enabled "
 "for DCP-o-matic."
 msgstr ""
+"Sprawdź, czy DCP-o-matic ma dostęp do folderów kontrolowanych w ustawieniach "
+"Windows. Powinien być odznaczony."
 
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:361
 msgid "Question|N"
-msgstr ""
+msgstr "Pytanie|N"
 
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:361
 msgid "Question|Y"
-msgstr ""
+msgstr "Pytanie|T"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1844
 msgid "Recreate KDM decryption chain"
-msgstr ""
+msgstr "Odtwórz łańcuch odszyfrowujący KDM"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1814 src/tools/dcpomatic.cc:1828
 msgid "Recreate signing certificates"
-msgstr ""
+msgstr "Odtwórz certyfikaty"
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:171 src/tools/dcpomatic_playlist.cc:295
 msgid "Remove"
@@ -642,22 +628,19 @@ msgstr "Przywróć ustawienia domyślne"
 
 #: src/tools/dcpomatic_batch.cc:140
 msgid "Resume"
-msgstr ""
+msgstr "Kontynuuj"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1358
-#, fuzzy
 msgid "S&how DCP in Explorer"
-msgstr "Pokaż DCP"
+msgstr "P&okaż DCP w Eksploratorze plików"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1360
-#, fuzzy
 msgid "S&how DCP in Files"
-msgstr "Pokaż DCP"
+msgstr "P&okaż DCP w menadżerze plików"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1356
-#, fuzzy
 msgid "S&how DCP in Finder"
-msgstr "Pokaż DCP"
+msgstr "P%okaż DCP w Finderze"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1300
 msgid "Save as &template..."
@@ -666,12 +649,12 @@ msgstr "Zapisz jako &szablon..."
 #: src/tools/dcpomatic.cc:147
 #, c-format
 msgid "Save changes to film \"%s\" before closing?"
-msgstr "Czy zapisać zmiany w  \"%s\" przed zakończeniem?"
+msgstr "Czy zapisać zmiany w \"%s\" przed zakończeniem?"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:184
 #, c-format
 msgid "Save changes to film \"%s\" before duplicating?"
-msgstr "Czy zapisać zmiany w  \"%s\" przed powieleniem?"
+msgstr "Czy zapisać zmiany w \"%s\" przed powieleniem?"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:155
 msgid "Save film and close"
@@ -686,17 +669,14 @@ msgid "Screens"
 msgstr "Obrazy"
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:562
-#, fuzzy
 msgid "Select DCP to open"
-msgstr "Wybierz Projekt"
+msgstr "Wybierz folder DCP"
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:587
-#, fuzzy
 msgid "Select DCP to open as OV"
-msgstr "Wybierz Projekt"
+msgstr "Wybierz folder DCP jako OV"
 
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:584
-#, fuzzy
 msgid "Select DKDM File"
 msgstr "Wybierz DKDM"
 
@@ -705,13 +685,12 @@ msgid "Select DKDM file"
 msgstr "Wybierz DKDM"
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:629
-#, fuzzy
 msgid "Select KDM"
-msgstr "Wybierz DKDM"
+msgstr "Wybierz KDM"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1327
 msgid "Select all\tShift-Ctrl-A"
-msgstr ""
+msgstr "Zaznacz wszystko\tShift-Ctrl-A"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:575 src/tools/dcpomatic_batch.cc:295
 msgid "Select film to open"
@@ -723,55 +702,56 @@ msgstr "Wyślij emaile z KDM"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1374
 msgid "Send translations..."
-msgstr ""
+msgstr "Wyślij tłumaczenia..."
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:526
 msgid "Set decode resolution to match display"
-msgstr ""
+msgstr "Dopasuj rozdzielczość obrazu do rozdzielczości ekranu"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1375 src/tools/dcpomatic_player.cc:536
 msgid "System information..."
-msgstr ""
+msgstr "Informacje o systemie..."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:761
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The DCP and intermediate files for this film will take up about %.1f GB, and "
 "the disk that you are using only has %.1f GB available.  You would need half "
 "as much space if the filesystem supported hard links, but it does not.  Do "
 "you want to continue anyway?"
 msgstr ""
-"DCP i pliki pośrednie dla tego filmu zajmą do %.1f Gb, a na Twoim dysku "
-"zostało już tylko %.1f Gb. Gdyby system plików obsługiwał hard links, "
-"potrzebowałbyś tylko połowę z tej przestrzeni, ale niestety nie obsługuje. "
-"Czy chcesz kontynuować?"
+"DCP i pliki tymczasowe dla tego Projektu zajmą do %.1f GB, a na twoim dysku "
+"zostało już tylko %.1f GB wolnego miejsca. Gdyby twój system plików "
+"obsługiwał łącza stałe, potrzebowałbyś tylko połowę z tej przestrzeni, ale "
+"niestety nie obsługuje. Czy chcesz kontynuować?"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:759
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The DCP for this film will take up about %.1f GB, and the disk that you are "
 "using only has %.1f GB available.  Do you want to continue anyway?"
 msgstr ""
-"DCP dla tego filmu zajmie około %1f Gb, a na Twoim dysku zostało już tylko "
-"%1f Gb. Czy chcesz kontynuować?"
+"DCP dla tego Projektu zajmie około %1f GB, a na twoim dysku zostało już "
+"tylko %1f GB. Czy chcesz kontynuować?"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1479 src/tools/dcpomatic_player.cc:864
 msgid "The DCP-o-matic download server could not be contacted."
 msgstr "Połączenie z serwerem DCP-o-matic nieudane."
 
 #: src/tools/dcpomatic_batch.cc:207
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "The DCPs for this film and the films already in the queue will take up about "
 "%.1f GB.  The disks that you are using only have %.1f GB available.  Do you "
 "want to add this film to the queue anyway?"
 msgstr ""
-"DCP dla tego filmu zajmie około %1f Gb, a na Twoim dysku zostało już tylko "
-"%1f Gb. Czy chcesz kontynuować?"
+"Paczki DCP dla tego Projektu i innych Projektów w kolejce zajmą około %1f "
+"GB. Twoje dyski mają dostępne jedynie %1f GB wolnego miejsca. Czy chcesz "
+"dodać ten Projekt do kolejki?"
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:289
 msgid "The KDM does not allow playback of this content at this time."
-msgstr ""
+msgstr "Klucz KDM nie pozwala na odtworzenie materiału w tym czasie."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1845
 msgid ""
@@ -783,6 +763,13 @@ msgid ""
 "and back up your\n"
 "configuration before continuing."
 msgstr ""
+"Łańcuch certyfikatu, którego używa program DCP-o-matic do odszyfrowywania "
+"kluczy KDM jest niezgodny\n"
+"i nie może zostać użyty. DCP-o-matic nie może się uruchomić, chyba że "
+"odtworzysz łańcuch. Czy chcesz odtworzyć\n"
+"łańcuch certyfikatu do deszyfrowania kluczy KDM? Może wybrać opcję \"Nie\" i "
+"zapisać\n"
+"swoje ustawienia przed kontynuacją."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1815
 msgid ""
@@ -792,6 +779,11 @@ msgid ""
 "you want to re-create\n"
 "the certificate chain for signing DCPs and KDMs?"
 msgstr ""
+"Łańcuch certyfikatu, którego używa program DCP-o-matic do podpisywania "
+"paczek DCP i kluczy KDM zawiera drobny błąd,\n"
+"który może spowodować błędy z weryfikacją paczek DCP na niektórych "
+"serwerach. Czy chcesz odtworzyć\n"
+"łańcuch certyfikatu do podpisywania paczek DCP i kluczy KDM?"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1829
 msgid ""
@@ -801,6 +793,11 @@ msgid ""
 "want to re-create\n"
 "the certificate chain for signing DCPs and KDMs?"
 msgstr ""
+"Łańcuch certyfikatu, którego używa program DCP-o-matic do podpisywania "
+"paczek DCP i kluczy KDM jest niezgodny\n"
+"i nie może zostać użyty. DCP-o-matic nie może się uruchomić, chyba że "
+"odtworzysz łańcuch. Czy chcesz odtworzyć\n"
+"łańcuch certyfikatu do podpisywania paczek DCP i kluczy KDM?"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1790 src/tools/dcpomatic_batch.cc:489
 #: src/tools/dcpomatic_kdm.cc:734 src/tools/dcpomatic_server.cc:364
@@ -810,7 +807,7 @@ msgid ""
 "instead.  These may take a short time to create."
 msgstr ""
 "Nie udało się załadować pliku konfiguracji. Użyte zostaną wartości domyślne. "
-"Może to chwilę zająć."
+"Aktualizacja ustawień może zająć chwilę."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1481 src/tools/dcpomatic_player.cc:866
 msgid "There are no new versions of DCP-o-matic available."
@@ -819,7 +816,8 @@ msgstr "Używasz najnowszej wersji DCP-o-matic."
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1144 src/tools/dcpomatic_batch.cc:237
 msgid "There are unfinished jobs; are you sure you want to quit?"
 msgstr ""
-"Niektóre zadania jeszcze się nie ukończyły. Czy na pewno chcesz zakończyć?"
+"Niektóre zadania jeszcze się nie ukończyły. Czy na pewno chcesz zamknąć "
+"program?"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:449
 msgid ""
@@ -835,20 +833,22 @@ msgid ""
 "the player.  Choose the DCP directory inside the DCP-o-matic project folder "
 "if that's what you want to play."
 msgstr ""
+"To wygląda na folder Projektu DCP-o-matic, który nie może zostać załadowany "
+"do odtwarzacza. Wybierz folder DCP wewnątrz folderu Projektu, który chcesz "
+"odtworzyć."
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:535
-#, fuzzy
 msgid "Timing..."
-msgstr "KDM|Ustawienia czasu"
+msgstr "Timing..."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:557
 #, c-format
 msgid "Try removing the %s characters from your folder name."
-msgstr ""
+msgstr "Spróbuj usunąć %s znaki z nazwy folderu."
 
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:276
 msgid "Type"
-msgstr ""
+msgstr "Typ"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1145 src/tools/dcpomatic_batch.cc:238
 msgid "Unfinished jobs"
@@ -856,11 +856,11 @@ msgstr "Nieukończone zadania"
 
 #: src/tools/dcpomatic_playlist.cc:292
 msgid "Up"
-msgstr ""
+msgstr "Góra"
 
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:532
 msgid "Verify DCP..."
-msgstr ""
+msgstr "Zweryfikuj DCP..."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1367
 msgid "Video waveform..."
@@ -871,6 +871,9 @@ msgid ""
 "You are about to remove a DKDM.  This will make it impossible to decrypt the "
 "DCP that the DKDM was made for, and it cannot be undone.  Are you sure?"
 msgstr ""
+"Chcesz usunąć klucz DKDM. To uniemożliwi odszyfrowanie paczki DCP "
+"zawierającej tej klucz i tej operacji nie można odwrócić. Czy chcesz "
+"kontynuować?"
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:933
 #, c-format
@@ -883,14 +886,14 @@ msgid ""
 "you <span weight=\"bold\" size=\"larger\">BACK UP THIS FILE</span> since if "
 "it is lost your DKDMs (and the DCPs they protect) will become useless."
 msgstr ""
-"Tworzysz DKDM, który zakodowany jet zawartym w nim prywatnym kluczem\n"
+"Tworzysz DKDM, który zakodowany jest prywatnym kluczem zawartym w\n"
 "\n"
 "<tt>%s</tt>\n"
 "\n"
-"Jest <span weight=\"bold\" size=\"larger\">NIEZWYKLE WAŻNE</span> abyś <span "
-"weight=\"bold\" size=\"larger\">UTWORZYŁ KOPIĘ ZAPASOWĄ TEGO PLIKU,</span> "
-"gdyż gdy go stracisz Twoje DKDMy (i DCP nimi zaszyfrowane) staną się "
-"bezużyteczne."
+"Jest <span weight=\"bold\" size=\"larger\">NIEZWYKLE WAŻNE,</span> żebyś "
+"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">UTWORZYŁ KOPIĘ ZAPASOWĄ TEGO PLIKU,</"
+"span> bo jeśli go stracisz, twoje klucze DKDM (i paczki DCP nimi "
+"zaszyfrowane) staną się bezużyteczne."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:781
 msgid ""
@@ -902,7 +905,7 @@ msgid ""
 "\">BACKED UP</span> if you want to make KDMs for this film."
 msgstr ""
 "Tworzysz zaszyfrowaną paczkę DCP. Będziesz potrzebował kopii pliku "
-"<tt>metadata.xml</tt> z folderu Projektu oraz plików danych z paczki DCP\n"
+"<tt>metadata.xml</tt> z folderu Projektu oraz plików danych z paczki DCP.\n"
 "\n"
 "Upewnij się, że posiadasz <span weight=\"bold\" size=\"larger\">KOPIĘ "
 "ZAPASOWĄ</span> tych plików, jeśli chcesz tworzyć KDMy dla tego filmu."
@@ -914,6 +917,10 @@ msgid ""
 "errors.  You are strongly advised to install the 64-bit version of DCP-o-"
 "matic."
 msgstr ""
+"Uruchomiłeś 32-bitową wersję DCP-o-matic na 64-bitowej wersji systemu "
+"Windows. To ograniczy ilość pamięci dostępnej dla programu i może powodować "
+"błędy. Zaleca się, żebyś zainstalował i korzystał z wersji 64-bitowej DCP-o-"
+"matic."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:584 src/tools/dcpomatic_batch.cc:304
 #: src/tools/dcpomatic_player.cc:568 src/tools/dcpomatic_player.cc:596
@@ -921,7 +928,7 @@ msgid ""
 "You did not select a folder.  Make sure that you select a folder before "
 "clicking Open."
 msgstr ""
-"Nie wybrałeś katalogu. Upewnij się, że wybrałeś katalog zanim klikniesz "
+"Nie wybrałeś katalogu. Upewnij się, że wybrałeś katalog, zanim klikniesz "
 "Otwórz."
 
 #: src/tools/dcpomatic.cc:1105
@@ -929,6 +936,9 @@ msgid ""
 "You must enter a valid email address when sending translations, otherwise "
 "the DCP-o-matic maintainers cannot credit you or contact you with questions."
 msgstr ""
+"Musisz wprowadzić poprawny adres email do wysłania tłumaczeń, inaczej "
+"opiekunowie programu nie będą mogli dodać cię do listy współautorów ani "
+"skontaktować się z tobą w razie pytań."
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Could not run konqueror"
index 86d16670c1e6a1b5fa7f798c70cff4d8fcadba2d..dd50968faecc77f3eb963971ab97242a42a89a3d 100644 (file)
@@ -3,42 +3,41 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
 #
-#: src/wx/custom_scale_dialog.cc:45
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2022-01-20 09:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-08-10 20:03+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2022-05-10 18:14+0200\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: \n"
 "Language: pl_PL\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Poedit 3.0.1\n"
 
 #: src/wx/player_information.cc:95
 #, c-format
 msgid " (%d error)"
-msgstr ""
+msgstr " (%d błąd)"
 
 #: src/wx/player_information.cc:97
 #, c-format
 msgid " (%d errors)"
-msgstr ""
+msgstr " (%d błędy)"
 
 #: src/wx/timeline_audio_content_view.cc:68
 #, c-format
 msgid " advanced by %dms"
-msgstr ""
+msgstr " przyspieszony przez %dms"
 
 #: src/wx/timeline_audio_content_view.cc:66
 #, c-format
 msgid " delayed by %dms"
-msgstr ""
+msgstr " opóźniony przez %dms"
 
 #: src/wx/text_panel.cc:95 src/wx/text_panel.cc:98 src/wx/text_panel.cc:103
 #: src/wx/text_panel.cc:106 src/wx/text_panel.cc:110
@@ -50,14 +49,14 @@ msgid "%1 already exists as a file, so you cannot use it for a film."
 msgstr "%1 istnieje już jako plik, więc nie możesz użyć go w Projekcie."
 
 #: src/wx/dkdm_dialog.cc:186
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d DKDM written to %s"
-msgstr "%d KDM zapisany w %s"
+msgstr "%d DKDM zapisany w %s"
 
 #: src/wx/dkdm_dialog.cc:186
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d DKDMs written to %s"
-msgstr "%d KDMy zapisane w %s"
+msgstr "%d DKDMy zapisane w %s"
 
 #: src/wx/kdm_dialog.cc:198
 #, c-format
@@ -70,32 +69,29 @@ msgid "%d KDMs written to %s"
 msgstr "%d KDMy zapisane w %s"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:1029
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "%d channels on %s"
-msgstr "kanały"
+msgstr "%d kanały w %s"
 
 #: src/wx/about_dialog.cc:87
-#, fuzzy
 msgid ""
 "(C) 2012-2022 Carl Hetherington, Terrence Meiczinger\n"
 " Ole Laursen"
 msgstr ""
-"(C) 2012-2017 Carl Hetherington, Terrence Meiczinger\n"
-" Ole Laursen, Brecht Sanders"
+"(C) 2012-2022 Carl Hetherington, Terrence Meiczinger\n"
+" Ole Laursen"
 
 #: src/wx/file_picker_ctrl.cc:48 src/wx/file_picker_ctrl.cc:63
 msgid "(None)"
 msgstr "(Brak)"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1347 src/wx/player_config_dialog.cc:112
-#, fuzzy
 msgid "(restart DCP-o-matic to change display mode)"
-msgstr "(zmiana języka będzie widoczna po restarcie DCP-o-matic)"
+msgstr "(zmiana trybu podglądu nastąpi po restarcie DCP-o-matic)"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1362
-#, fuzzy
 msgid "(restart DCP-o-matic to see all ratios)"
-msgstr "(zmiana języka będzie widoczna po restarcie DCP-o-matic)"
+msgstr "(wszystkie formaty będą dostępne po restarcie DCP-o-matic)"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:142
 msgid "(restart DCP-o-matic to see language changes)"
@@ -103,7 +99,7 @@ msgstr "(zmiana języka będzie widoczna po restarcie DCP-o-matic)"
 
 #: src/wx/audio_mapping_view.cc:91
 msgid "+3dB"
-msgstr ""
+msgstr "+3dB"
 
 #: src/wx/audio_mapping_view.cc:89
 msgid "-6dB"
@@ -111,21 +107,21 @@ msgstr "-6dB"
 
 #: src/wx/export_video_file_dialog.cc:76
 msgid "0 is best, 51 is worst"
-msgstr ""
+msgstr "0 to najmniejsza, 51 to największa kompresja"
 
 #: src/wx/audio_mapping_view.cc:90
 msgid "0dB (unchanged)"
-msgstr ""
+msgstr "0dB (bez zmian)"
 
 #. / TRANSLATORS: this will be used in the middle of a string like "1 error, 2 Bv2.1 errors and 3 warnings."
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:389
 msgid "1 Bv2.1 error, "
-msgstr ""
+msgstr "1 błąd Bv2.1, "
 
 #. / TRANSLATORS: this will be used at the start of a string like "1 error, 2 Bv2.1 errors and 3 warnings."
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:381
 msgid "1 error, "
-msgstr ""
+msgstr "1 błąd, "
 
 #: src/wx/wx_util.cc:504
 msgid "12 - 7.1/HI/VI"
@@ -145,7 +141,7 @@ msgstr "2D"
 
 #: src/wx/metadata_dialog.cc:262
 msgid "2D version of 3D DCP"
-msgstr ""
+msgstr "Wersja 2D paczki 3D DCP"
 
 #: src/wx/dcp_panel.cc:815
 msgid "2K"
@@ -157,7 +153,7 @@ msgstr "3D"
 
 #: src/wx/video_panel.cc:211
 msgid "3D alternate"
-msgstr "3D alternatywny"
+msgstr "3D naprzemienne"
 
 #: src/wx/video_panel.cc:212
 msgid "3D left only"
@@ -207,7 +203,7 @@ msgid ""
 "can't ask you for more details on your problem.</i>"
 msgstr ""
 "<i>Ważne, abyś wprowadził aktualny adres email, w przeciwnym razie nie będę "
-"w stanie zapytać Cię o szczegóły Twojego problemu.</i>"
+"w stanie zapytać cię o szczegóły twojego problemu.</i>"
 
 #: src/wx/colour_conversion_editor.cc:86
 msgid "A"
@@ -217,58 +213,69 @@ msgstr "A"
 #, c-format
 msgid "A 2K JPEG2000 frame contains %n tile parts instead of 3."
 msgstr ""
+"Klatka obrazu 2K JPEG2000 zawiera %n informacji o kolorze zamiast wymaganych "
+"3."
 
+# Shouldn't be here 4K JPEG2000 frame?
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:341
 #, c-format
 msgid "A 4K JPEG2000 frame contains %n tile parts instead of 6."
 msgstr ""
+"Klatka obrazu 4K JPEG2000 zawiera %n informacji o kolorze zamiast wymaganych "
+"6."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:326
 #, c-format
 msgid "A 2K JPEG2000 frame has %n POC marker(s) instead of 0."
-msgstr ""
+msgstr "Klatka obrazu 2K JPEG2000 zawiera %n znacznik(ów) POC zamiast 0."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:311
 #, c-format
 msgid "A 2K JPEG2000 frame has %n guard bits instead of 1."
 msgstr ""
+"Klatka obrazu 2K JPEG2000 zawiera %n bitów ochronnych (guard bits) zamiast 1."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:329
 #, c-format
 msgid "A 4K JPEG2000 frame has %n POC marker(s) instead of 1."
-msgstr ""
+msgstr "Klatka obrazu 4K JPEG2000 zawiera %n znacznik(ów) POC zamiast 1."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:314
 #, c-format
 msgid "A 4K JPEG2000 frame has %n guard bits instead of 2."
 msgstr ""
+"Klatka obrazu 4K JPEG2000 zawiera %n bitów ochronnych (guard bits) zamiast 2."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:335
 msgid "A JPEG2000 frame contains POC marker in an invalid location."
-msgstr ""
+msgstr "Znacznik POC w klatce obrazu JPEG2000 jest na złej pozycji."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:332
 #, c-format
 msgid "A JPEG2000 frame contains an invalid POC marker (%n)."
-msgstr ""
+msgstr "Klatka obrazu JPEG2000 zawiera nieprawidłowy znacznik POC (%n)."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:323
 #, c-format
 msgid "A JPEG2000 frame has a code-block height of %n instead of 32."
 msgstr ""
+"Wysokość bloku w klatce obrazu JPEG2000 wynosi %n zamiast wymaganych 32."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:320
 #, c-format
 msgid "A JPEG2000 frame has a code-block width of %n instead of 32."
 msgstr ""
+"Szerokość bloku w klatce obrazu JPEG2000 wynosi %n zamiast wymaganych 32."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:344
 msgid "A JPEG2000 frame has no TLM marker."
-msgstr ""
+msgstr "Klatka obrazu JPEG2000 nie ma znacznika TLM."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:317
 msgid "A JPEG2000 tile size does not match the image size."
 msgstr ""
+"Wielkość bloku informacyjnego klatki obrazu JPEG2000 nie równa się wielkości "
+"obrazu."
 
 #: src/wx/update_dialog.cc:43
 msgid "A new version of DCP-o-matic is available."
@@ -277,24 +284,24 @@ msgstr "Nowa wersja DCP-o-matic jest dostępna."
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:308
 #, c-format
 msgid "A picture frame has an invalid JPEG2000 codestream (%n)"
-msgstr ""
+msgstr "Klatka obrazu ma nieprawidłowy strumień kodowy JPEG2000 (%n)"
 
 #: src/wx/hints_dialog.cc:178
 #, c-format
 msgid "A problem occurred when looking for hints (%s)"
-msgstr ""
+msgstr "Wystąpił problem w trakcie szukania wskazówek (%s)"
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:347
 msgid "A subtitle lasts longer than the reel it is in."
-msgstr ""
+msgstr "Napis trwa dłużej niż długość rolki, na której się znajduje."
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:1009
 msgid "ALSA"
-msgstr ""
+msgstr "ALSA"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:1005
 msgid "ASIO"
-msgstr ""
+msgstr "ASIO"
 
 #: src/wx/about_dialog.cc:39
 msgid "About DCP-o-matic"
@@ -334,7 +341,7 @@ msgstr "Dodaj Salę..."
 
 #: src/wx/content_panel.cc:110
 msgid "Add a DCP."
-msgstr "Dodaj DCP..."
+msgstr "Dodaj DCP."
 
 #: src/wx/content_panel.cc:106
 msgid ""
@@ -355,23 +362,20 @@ msgid "Add image sequence"
 msgstr "Dodaj sekwencję obrazów"
 
 #: src/wx/language_tag_dialog.cc:40
-#, fuzzy
 msgid "Add language..."
-msgstr "Wybierz język"
+msgstr "Dodaj język..."
 
 #: src/wx/text_panel.cc:355
-#, fuzzy
 msgid "Add new..."
-msgstr "Dodaj Kino..."
+msgstr "Dodaj nowy..."
 
 #: src/wx/recipients_panel.cc:128
-#, fuzzy
 msgid "Add recipient"
-msgstr "Dodaj Salę"
+msgstr "Dodaj odbiorcę"
 
 #: src/wx/content_panel.cc:102
 msgid "Add video, image, sound or subtitle files to the film."
-msgstr "Dodaj plik wideo, audio lub napisy do filmu."
+msgstr "Dodaj plik wideo, audio lub napisy do Projektu."
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:292 src/wx/recipients_panel.cc:69
 #: src/wx/editable_list.h:119
@@ -389,7 +393,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/wx/text_panel.cc:175
 msgid "Additional"
-msgstr ""
+msgstr "Dodatkowe"
 
 #: src/wx/cinema_dialog.cc:70 src/wx/full_config_dialog.cc:860
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:994 src/wx/recipient_dialog.cc:90
@@ -402,32 +406,29 @@ msgstr "Ustaw punkt bieli"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1306 src/wx/metadata_dialog.cc:63
 #: src/wx/player_config_dialog.cc:233
-#, fuzzy
 msgid "Advanced"
-msgstr "Dodaj..."
+msgstr "Zaawansowane"
 
 #: src/wx/kdm_advanced_dialog.cc:29
 msgid "Advanced KDM options"
-msgstr ""
+msgstr "Zaawansowane opcje KDM"
 
 #: src/wx/content_advanced_dialog.cc:57
 msgid "Advanced content settings"
-msgstr ""
+msgstr "Zaawansowane opcje materiałów"
 
 #: src/wx/content_menu.cc:89
-#, fuzzy
 msgid "Advanced settings..."
-msgstr "Dodaj..."
+msgstr "Zaawansowane opcje..."
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:704 src/wx/config_dialog.cc:720
 #: src/wx/kdm_output_panel.cc:78
-#, fuzzy
 msgid "Advanced..."
-msgstr "Dodaj..."
+msgstr "Zaawansowane..."
 
 #: src/wx/interop_metadata_dialog.cc:61 src/wx/rating_dialog.cc:27
 msgid "Agency"
-msgstr ""
+msgstr "Oddział"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1354
 msgid "Allow any DCP frame rate"
@@ -435,20 +436,19 @@ msgstr "Zezwalaj na dowolną liczbę kl/s DCP"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1358
 msgid "Allow full-frame and non-standard container ratios"
-msgstr ""
+msgstr "Zezwalaj na formaty Pełnej klatki oraz inne niestandardowe"
 
 #: src/wx/rgba_colour_picker.cc:37
 msgid "Alpha   0"
-msgstr "Alfa 0"
+msgstr "Alfa  0"
 
 #: src/wx/about_dialog.cc:161
-#, fuzzy
 msgid "Also supported by"
-msgstr "Wsparli"
+msgstr "Program wsparli także"
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:133
 msgid "An asset has an empty path in the ASSETMAP."
-msgstr ""
+msgstr "Materiał ma pustą ścieżkę w pliku ASSETMAP."
 
 #: src/wx/dkdm_output_panel.cc:185 src/wx/kdm_output_panel.cc:302
 msgid "An unknown exception occurred."
@@ -463,24 +463,24 @@ msgid "Are you sure you want to cancel this job?"
 msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz przerwać to zadanie?"
 
 #: src/wx/screens_panel.cc:222
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove %d cinemas?"
-msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz przerwać to zadanie?"
+msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć %d Kin(a)?"
 
 #: src/wx/screens_panel.cc:325
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove %d screens?"
-msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz przerwać to zadanie?"
+msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć %d Sal?"
 
 #: src/wx/screens_panel.cc:218
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove the cinema '%s'?"
-msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz przerwać to zadanie?"
+msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć Kino '%s'?"
 
 #: src/wx/screens_panel.cc:321
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove the screen '%s'?"
-msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz przerwać to zadanie?"
+msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć Salę '%s'?"
 
 #: src/wx/confirm_kdm_email_dialog.cc:36
 msgid ""
@@ -493,31 +493,36 @@ msgstr ""
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:366
 msgid "At least one <Text> node in a subtitle or closed caption is empty."
 msgstr ""
+"Co najmniej jeden węzeł <Text> w pliku z napisami lub napisami kodowanymi "
+"jest pusty."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:242
 msgid ""
 "At least one asset in a reel does not have the same duration as the others."
-msgstr ""
+msgstr "Co najmniej jeden materiał w rolce ma inną długość od pozostałych."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:161
 #, c-format
 msgid ""
 "At least one frame of the video asset %f is close to the limit of 250MBit/s."
 msgstr ""
+"Co najmniej jedna klatka materiału video %f ma bitrate bliski 250MBit/s."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:158
 #, c-format
 msgid ""
 "At least one frame of the video asset %f is over the limit of 250Mbit/s."
 msgstr ""
+"Co najmniej jedna klatka materiału video %f przekracza granicę bitrate "
+"250MBit/s."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:215
 msgid "At least one pair of subtitles is separated by less than 2 frames."
-msgstr ""
+msgstr "Co najmniej jedną parę napisów dzieli mniej niż 2 klatki obrazu."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:212
 msgid "At least one subtitle lasts less than 15 frames."
-msgstr ""
+msgstr "Co najmniej jeden napis trwa krócej niż 15 klatek obrazu."
 
 #: src/wx/timeline_labels_view.cc:40 src/wx/timeline_labels_view.cc:81
 msgid "Atmos"
@@ -532,31 +537,30 @@ msgstr "Dźwięk"
 #: src/wx/player_information.cc:148
 #, c-format
 msgid "Audio channels: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Kanały dźwięku: %d"
 
 #: src/wx/dcp_panel.cc:98
-#, fuzzy
 msgid "Audio language"
-msgstr "Wybierz język"
+msgstr "Język dialogów"
 
 #: src/wx/audio_mapping_view.cc:624
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Audio will be passed from %s channel %s to %s channel %s unaltered."
 msgstr ""
-"Ścieżka dzwięku zostanie przeniesiona z kanału %d do kanału %d DCP w "
+"Ścieżka dźwięku zostanie przeniesiona z %s kanału %s do %s kanału %s w "
 "niezmienionej formie."
 
 #: src/wx/audio_mapping_view.cc:633
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid ""
 "Audio will be passed from %s channel %s to %s channel %s with gain %.1fdB."
 msgstr ""
-"Ścieżka dźwięku zostanie przeniesiona z kanału %d do kanału %d DCP ze "
+"Ścieżka dźwięku zostanie przeniesiona z %s kanału %s do %s kanału %s ze "
 "wzmocnieniem %.1fdB."
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:726
 msgid "Auto"
-msgstr ""
+msgstr "Auto"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:125
 msgid "Automatically analyse content audio"
@@ -572,7 +576,7 @@ msgstr "Adres BCC"
 
 #: src/wx/barco_alchemy_certificate_panel.cc:80
 msgid "Barco Alchemy"
-msgstr ""
+msgstr "Barco Alchemy"
 
 #: src/wx/colour_conversion_editor.cc:152
 msgid "Blue chromaticity"
@@ -600,7 +604,7 @@ msgstr "Adres CC"
 
 #: src/wx/text_panel.cc:196
 msgid "CCAP track"
-msgstr ""
+msgstr "Ścieżka CCAP"
 
 #: src/wx/dkdm_dialog.cc:91 src/wx/kdm_cpl_panel.cc:41 src/wx/kdm_dialog.cc:93
 #: src/wx/self_dkdm_dialog.cc:69
@@ -628,47 +632,40 @@ msgid "Cancel"
 msgstr "Anuluj"
 
 #: src/wx/audio_panel.cc:328
-#, fuzzy
 msgid "Cannot reference this DCP's audio."
-msgstr "Nie można użyć tego DCP jako referencji.  "
+msgstr "Nie mogę użyć audio DCP jako referencji."
 
 #: src/wx/audio_panel.cc:330
-#, fuzzy
 msgid "Cannot reference this DCP's audio: "
-msgstr "Nie można użyć tego DCP jako referencji.  "
+msgstr "Nie mogę użyć audio DCP jako referencji: "
 
 #: src/wx/text_panel.cc:591
-#, fuzzy
 msgid "Cannot reference this DCP's subtitles or captions."
-msgstr "Nie można użyć tego DCP jako referencji.  "
+msgstr "Nie mogę użyć napisów DCP jako referencji."
 
 #: src/wx/text_panel.cc:593
-#, fuzzy
 msgid "Cannot reference this DCP's subtitles or captions: "
-msgstr "Nie można użyć tego DCP jako referencji.  "
+msgstr "Nie mogę użyć napisów DCP jako referencji: "
 
 #: src/wx/video_panel.cc:596
-#, fuzzy
 msgid "Cannot reference this DCP's video."
-msgstr "Nie można użyć tego DCP jako referencji.  "
+msgstr "Nie mogę użyć wideo DCP jako referencji."
 
 #: src/wx/video_panel.cc:598
-#, fuzzy
 msgid "Cannot reference this DCP's video: "
-msgstr "Nie można użyć tego DCP jako referencji.  "
+msgstr "Nie mogę użyć wideo DCP jako referencji: "
 
 #: src/wx/text_view.cc:71
 msgid "Caption"
-msgstr ""
+msgstr "Napis"
 
 #: src/wx/text_view.cc:46
 msgid "Captions"
-msgstr ""
+msgstr "Napisy"
 
 #: src/wx/recreate_chain_dialog.cc:35
-#, fuzzy
 msgid "Certificate chain"
-msgstr "Stwórz łańcuch certyfikatu"
+msgstr "Łańcuch certyfikatu"
 
 #: src/wx/barco_alchemy_certificate_panel.cc:72
 #: src/wx/christie_certificate_panel.cc:81
@@ -727,7 +724,7 @@ msgstr "Wybierz plik czcionki"
 
 #: src/wx/christie_certificate_panel.cc:92
 msgid "Christie"
-msgstr ""
+msgstr "Christie"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:112
 msgid "Cinema and screen database file"
@@ -735,16 +732,16 @@ msgstr "Plik bazy Kin i Sal"
 
 #: src/wx/content_widget.h:81
 msgid "Click the button to set all selected content to the same value."
-msgstr "Uzyj przycisku by ustawić zaznaczone pliki do tej samej wartości."
+msgstr "Kliknij, by ustawić zaznaczone pliki do tej samej wartości."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:260
 #, c-format
 msgid "Closed caption asset %n has a non-zero <EntryPoint>."
-msgstr ""
+msgstr "Plik z napisami %n zawiera niezerowy <EntryPoint>."
 
 #: src/wx/closed_captions_dialog.cc:44
 msgid "Closed captions"
-msgstr ""
+msgstr "Napisy kodowane"
 
 #: src/wx/subtitle_appearance_dialog.cc:84 src/wx/video_panel.cc:183
 msgid "Colour"
@@ -760,9 +757,8 @@ msgid "Colour|Custom"
 msgstr "Kolor|Własny"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1214
-#, fuzzy
 msgid "Company name"
-msgstr "Kopiuj jako nazwa"
+msgstr "Nazwa firmy"
 
 #: src/wx/video_waveform_dialog.cc:64
 msgid "Component"
@@ -770,7 +766,7 @@ msgstr "Składowa"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:107
 msgid "Configuration file"
-msgstr ""
+msgstr "Plik konfiguracyjny"
 
 #. / TRANSLATORS: translate the word "Timing" here; do not include the "Config|" prefix
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1436 src/wx/player_config_dialog.cc:271
@@ -791,16 +787,15 @@ msgstr "Pliki"
 
 #: src/wx/content_properties_dialog.cc:40
 msgid "Content Properties"
-msgstr "Ustawienia Zawartości"
+msgstr "Ustawienia zawartości"
 
 #: src/wx/dcp_panel.cc:102
 msgid "Content Type"
 msgstr "Typ zawartości"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:1096
-#, fuzzy
 msgid "Content directory"
-msgstr "Katalog DCP"
+msgstr "Katalog zawartości"
 
 #: src/wx/content_version_dialog.cc:30 src/wx/content_version_dialog.cc:32
 #: src/wx/interop_metadata_dialog.cc:79
@@ -808,9 +803,8 @@ msgid "Content version"
 msgstr "Wersja zawartości"
 
 #: src/wx/smpte_metadata_dialog.cc:123
-#, fuzzy
 msgid "Content versions"
-msgstr "Wersja zawartości"
+msgstr "Wersje zawartości"
 
 #: src/wx/video_waveform_dialog.cc:67
 msgid "Contrast"
@@ -818,14 +812,13 @@ msgstr "Kontrast"
 
 #: src/wx/text_panel.cc:104
 msgid "Coord|Y"
-msgstr ""
+msgstr "Współ|Y"
 
 #: src/wx/dcp_panel.cc:88
 msgid "Copy as name"
 msgstr "Kopiuj jako nazwa"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:1004
-#, fuzzy
 msgid "CoreAudio"
 msgstr "Dźwięk"
 
@@ -834,65 +827,59 @@ msgid "Could not analyse audio."
 msgstr "Nie udało się przeanalizować dźwięku."
 
 #: src/wx/text_panel.cc:908
-#, fuzzy
 msgid "Could not analyse subtitles."
-msgstr "Nie udało się przeanalizować dźwięku."
+msgstr "Nie udało się przeanalizować napisów."
 
 #: src/wx/qube_certificate_panel.cc:70
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not find serial number %s"
-msgstr "Nie udało się odczytać certyfikatu (%s)"
+msgstr "Nie udało się znaleźć numeru seryjnego %s"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:373
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not import certificate (%s)"
-msgstr "Nie udało się odczytać certyfikatu (%s)"
+msgstr "Nie udało się zamiportować certyfikatu (%s)"
 
 #: src/wx/content_menu.cc:424
-#, fuzzy
 msgid "Could not load KDM"
-msgstr "Nie udało się załadować KDM (%s)"
+msgstr "Nie udało się załadować KDM"
 
 #: src/wx/screen_dialog.cc:74
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not load certficate (%s)"
-msgstr "Nie udało się odczytać certyfikatu (%s)"
+msgstr "Nie udało się załadować certyfikatu (%s)"
 
 #: src/wx/gl_video_view.cc:138
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Could not read DCP: %s"
-msgstr "Nie udało się załadować KDM (%s)"
+msgstr "Nie udało się odczytać DCP: %s"
 
 #: src/wx/download_certificate_panel.cc:66
 #: src/wx/download_certificate_panel.cc:78
-#, fuzzy
 msgid "Could not read certificate file (%1)"
-msgstr "Nie udało się odczytać pliku certyfikatu (%s)"
+msgstr "Nie udało się odczytać pliku certyfikatu (%1)"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:399 src/wx/config_dialog.cc:637
 #: src/wx/recipient_dialog.cc:175 src/wx/recipient_dialog.cc:180
 #: src/wx/screen_dialog.cc:212 src/wx/screen_dialog.cc:217
-#, fuzzy
 msgid "Could not read certificate file."
-msgstr "Nie udało się odczytać pliku certyfikatu (%s)"
+msgstr "Nie udało się odczytać pliku certyfikatu."
 
 #: src/wx/qube_certificate_panel.cc:55
-#, fuzzy
 msgid "Could not read certificates from Qube server."
-msgstr "Nie udało się odczytać pliku certyfikatu (%s)"
+msgstr "Nie udało się odczytać certyfikatów z serwera Qube."
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:627
 #, c-format
 msgid "Could not read key file; file is too long (%s)"
-msgstr "Nie udało się odczytać pliku klucza; plik jest zbyt długi (%s)"
+msgstr "Nie udało się odczytać pliku klucza; plik jest zbyt duży (%s)"
 
 #: src/wx/film_viewer.cc:614
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Could not set up audio output.  There will be no audio during the preview."
 msgstr ""
-"Nie udało się ustawić wyjścia audio (%s). Nie będzie odsłuchu podczas "
-"odtwarzania podglądu."
+"Nie udało się ustawić wyjścia audio. Nie będzie odsłuchu podczas odtwarzania "
+"podglądu."
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1129
 msgid "Cover Sheet"
@@ -913,15 +900,15 @@ msgstr "Kadrowanie"
 #: src/wx/audio_dialog.cc:465
 #, c-format
 msgid "Cursor: %.1fdB at %s"
-msgstr ""
+msgstr "Kursor: %.1fdB w %s"
 
 #: src/wx/audio_dialog.cc:459
 msgid "Cursor: none"
-msgstr ""
+msgstr "Kursor: brak wartości"
 
 #: src/wx/custom_scale_dialog.cc:39
 msgid "Custom scale"
-msgstr ""
+msgstr "Własne skalowanie obrazu"
 
 #: src/wx/audio_panel.cc:104 src/wx/config_dialog.cc:899
 #: src/wx/film_editor.cc:62 src/wx/player_information.cc:55
@@ -930,7 +917,7 @@ msgstr "DCP"
 
 #: src/wx/dcp_text_track_dialog.cc:31
 msgid "DCP Text Track"
-msgstr ""
+msgstr "Ścieżka tekstu DCP"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1402
 msgid "DCP asset filename format"
@@ -946,12 +933,11 @@ msgstr "Format nazewnictwa plików metadanych"
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:74
 msgid "DCP validates OK."
-msgstr ""
+msgstr "DCP sprawdzony OK."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:43
-#, fuzzy
 msgid "DCP verification"
-msgstr "Certyfikat"
+msgstr "Weryfikacja DCP"
 
 #: src/wx/about_dialog.cc:54 src/wx/content_view.cc:84 src/wx/job_view.cc:163
 #: src/wx/playlist_controls.cc:342 src/wx/playlist_controls.cc:420
@@ -960,17 +946,16 @@ msgid "DCP-o-matic"
 msgstr "DCP-o-matic"
 
 #: src/wx/try_unmount_dialog.cc:32
-#, fuzzy
 msgid "DCP-o-matic Disk Writer"
-msgstr "DCP-o-matic"
+msgstr "Nagrywarka Dysków DCP-o-matic"
 
 #: src/wx/player_config_dialog.cc:342
 msgid "DCP-o-matic Player Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia Odtwarzacza DCP-o-matic"
 
 #: src/wx/playlist_editor_config_dialog.cc:31
 msgid "DCP-o-matic Playlist Editor Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia Edytora List Odtwarzania DCP-o-matic"
 
 #: src/wx/audio_dialog.cc:165 src/wx/audio_dialog.cc:167
 #, c-format
@@ -978,19 +963,16 @@ msgid "DCP-o-matic audio - %s"
 msgstr "DCP-o-matic dźwięk - %s"
 
 #: src/wx/player_config_dialog.cc:123
-#, fuzzy
 msgid "Debug log file"
-msgstr "Wybierz plik wyjściowy"
+msgstr "Plik z dziennikiem błędów"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1438
-#, fuzzy
 msgid "Debug: 3D"
-msgstr "Debug: dekodowanie"
+msgstr "Debug: 3D"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1448
-#, fuzzy
 msgid "Debug: audio analysis"
-msgstr "Domyślne opóźnienie dźwięku"
+msgstr "Debug: analiza audio"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1442
 msgid "Debug: email sending"
@@ -1001,23 +983,21 @@ msgid "Debug: encode"
 msgstr "Debug: kodowanie"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1446
-#, fuzzy
 msgid "Debug: player"
-msgstr "Debug: dekodowanie"
+msgstr "Debug: odtwarzacz"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1444
-#, fuzzy
 msgid "Debug: video view"
-msgstr "Debug: kodowanie"
+msgstr "Debug: podgląd wideo"
 
 #: src/wx/player_information.cc:175
 #, c-format
 msgid "Decode resolution: %dx%d"
-msgstr ""
+msgstr "Zdekoduj rozdzielczość: %dx%d"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:691 src/wx/config_dialog.cc:729
 msgid "Decrypting KDMs"
-msgstr "Odszyfrowuję DCP"
+msgstr "Odszyfrowanie KDM"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:290
 msgid "Default DCP audio channels"
@@ -1036,13 +1016,12 @@ msgid "Default audio delay"
 msgstr "Domyślne opóźnienie dźwięku"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:322
-#, fuzzy
 msgid "Default chain"
-msgstr "Domyślny format"
+msgstr "Domyślny łańcuch"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:282
 msgid "Default container"
-msgstr "Domyślny format"
+msgstr "Domyślny kontener"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:286
 msgid "Default content type"
@@ -1053,35 +1032,32 @@ msgid "Default directory for new films"
 msgstr "Domyślny katalog dla nowych Projektów"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:325
-#, fuzzy
 msgid "Default distributor"
-msgstr "Domyślny wystawca"
+msgstr "Domyślny dystrybutor"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:266
 msgid "Default duration of still images"
 msgstr "Czas trwania poj. plansz"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:316
-#, fuzzy
 msgid "Default facility"
-msgstr "Domyślnie dopasuj do"
+msgstr "Domyślny oddział"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:312
 msgid "Default standard"
-msgstr "Domyślny standart"
+msgstr "Domyślny standard"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:319
-#, fuzzy
 msgid "Default studio"
-msgstr "Domyślny standart"
+msgstr "Domyślne studio"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:248
 msgid "Defaults"
-msgstr "Domyślne"
+msgstr "Ust. domyślne"
 
 #: src/wx/export_subtitles_dialog.cc:50
 msgid "Define font in output and export font file"
-msgstr ""
+msgstr "Określ czcionkę w pliku wyjściowym i wyeksportuj plik z czcionką"
 
 #: src/wx/audio_panel.cc:91
 msgid "Delay"
@@ -1093,15 +1069,15 @@ msgstr "Szczegóły..."
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:1006
 msgid "Direct Sound"
-msgstr ""
+msgstr "Źródło dźwięku"
 
 #: src/wx/smpte_metadata_dialog.cc:113
 msgid "Distributor"
-msgstr ""
+msgstr "Dystrybutor"
 
 #: src/wx/dolby_doremi_certificate_panel.cc:229
 msgid "Dolby / Doremi"
-msgstr "Dolby"
+msgstr "Dolby / Doremi"
 
 #: src/wx/confirm_kdm_email_dialog.cc:43 src/wx/recreate_chain_dialog.cc:41
 msgid "Don't ask this again"
@@ -1138,15 +1114,15 @@ msgstr "Pobieranie certyfikatu"
 #: src/wx/player_information.cc:93
 #, c-format
 msgid "Dropped frames: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Zgubione klatki: %d"
 
 #: src/wx/player_config_dialog.cc:98
 msgid "Dual-screen displays"
-msgstr ""
+msgstr "Wyświetlanie na dwóch ekranach"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:1012
 msgid "Dummy"
-msgstr ""
+msgstr "Testowy"
 
 #: src/wx/content_panel.cc:117
 msgid "Earlier"
@@ -1162,16 +1138,15 @@ msgstr "Edytuj Salę..."
 
 #: src/wx/screens_panel.cc:197
 msgid "Edit cinema"
-msgstr "Edytuj Kino"
+msgstr "Edytuj kino"
 
 #: src/wx/recipients_panel.cc:149
-#, fuzzy
 msgid "Edit recipient"
-msgstr "Edytuj Salę"
+msgstr "Edytuj odbiorcę"
 
 #: src/wx/screens_panel.cc:286
 msgid "Edit screen"
-msgstr "Edytuj Salę"
+msgstr "Edytuj salę"
 
 #: src/wx/audio_mapping_view.cc:92 src/wx/content_advanced_dialog.cc:73
 #: src/wx/dcp_panel.cc:100 src/wx/fonts_dialog.cc:67
@@ -1190,9 +1165,8 @@ msgid "Effect colour"
 msgstr "Efekt koloru"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:697 src/wx/full_config_dialog.cc:977
-#, fuzzy
 msgid "Email"
-msgstr "Email KDM"
+msgstr "Email"
 
 #: src/wx/email_dialog.cc:32 src/wx/email_dialog.cc:34
 msgid "Email address"
@@ -1200,11 +1174,11 @@ msgstr "Adres email"
 
 #: src/wx/cinema_dialog.cc:64 src/wx/recipient_dialog.cc:84
 msgid "Email addresses for KDM delivery"
-msgstr "Na jaki adres przesłać klucze KDM"
+msgstr "Adresy email do przesłania kluczy KDM"
 
 #: src/wx/servers_list_dialog.cc:32
 msgid "Encoding Servers"
-msgstr "Serwery Kodujące"
+msgstr "Serwery kodujące"
 
 #: src/wx/dcp_panel.cc:105
 msgid "Encrypted"
@@ -1225,38 +1199,28 @@ msgid "Errors"
 msgstr "Błędy"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:698
-#, fuzzy
 msgid "Export KDM decryption leaf certificate..."
-msgstr ""
-"Eksportuj certyfikat deszyfrowania \n"
-"KDM..."
+msgstr "Eksportuj certyfikat deszyfrowania KDM..."
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:700
-#, fuzzy
 msgid "Export all KDM decryption settings..."
-msgstr ""
-"Eksportuj łańcuch deszyfrowania\n"
-"KDM..."
+msgstr "Eksportuj wszystkie ustawienia deszyfrowania KDM..."
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:296
-#, fuzzy
 msgid "Export certificate..."
-msgstr "Pobierz certyfikat"
+msgstr "Eksportuj certyfikat..."
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:298
-#, fuzzy
 msgid "Export chain..."
-msgstr "Eksportuj..."
+msgstr "Eksportuj łańcuch..."
 
 #: src/wx/export_subtitles_dialog.cc:38
-#, fuzzy
 msgid "Export subtitles"
-msgstr "Włącz napisy"
+msgstr "Eksportuj napisy"
 
 #: src/wx/export_video_file_dialog.cc:57
-#, fuzzy
 msgid "Export video file"
-msgstr "Eksportuj projekt"
+msgstr "Eksportuj plik wideo"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:315 src/wx/full_config_dialog.cc:115
 msgid "Export..."
@@ -1268,7 +1232,7 @@ msgstr "FTP (dla Dolby)"
 
 #: src/wx/metadata_dialog.cc:235
 msgid "Facility"
-msgstr ""
+msgstr "Ośrodek"
 
 #: src/wx/video_panel.cc:165
 msgid "Fade in"
@@ -1288,7 +1252,7 @@ msgstr "Czas wyciemnienia"
 
 #: src/wx/fonts_dialog.cc:59
 msgid "File"
-msgstr ""
+msgstr "Plik"
 
 #: src/wx/dkdm_dialog.cc:148 src/wx/kdm_dialog.cc:150
 #, c-format
@@ -1301,7 +1265,7 @@ msgstr "Format nazewnictwa"
 
 #: src/wx/film_name_location_dialog.cc:44
 msgid "Film name"
-msgstr "Nazwa projektu"
+msgstr "Nazwa Projektu"
 
 #: src/wx/filter_dialog.cc:40
 msgid "Filters"
@@ -1309,7 +1273,7 @@ msgstr "Filtry"
 
 #: src/wx/smpte_metadata_dialog.cc:156
 msgid "Final"
-msgstr ""
+msgstr "Ostateczne"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:120
 msgid ""
@@ -1324,27 +1288,27 @@ msgstr "Znajdź brakujące..."
 
 #: src/wx/subtitle_appearance_dialog.cc:129
 msgid "Finding the colours in these subtitles..."
-msgstr ""
+msgstr "Znajduję kolory w napisach..."
 
 #: src/wx/markers_dialog.cc:133
 msgid "First frame of composition"
-msgstr ""
+msgstr "Pierwsza klatka kompozycji"
 
 #: src/wx/markers_dialog.cc:139
 msgid "First frame of end credits"
-msgstr ""
+msgstr "Pierwsza klatka napisów końcowych"
 
 #: src/wx/markers_dialog.cc:137
 msgid "First frame of intermission"
-msgstr ""
+msgstr "Pierwsza klatka przerwy"
 
 #: src/wx/markers_dialog.cc:141
 msgid "First frame of moving credits"
-msgstr ""
+msgstr "Pierwsza klatka listy płac"
 
 #: src/wx/markers_dialog.cc:135
 msgid "First frame of title credits"
-msgstr ""
+msgstr "Pierwsza klatka napisów początkowych"
 
 #: src/wx/kdm_output_panel.cc:82
 msgid "Folder / ZIP name format"
@@ -1364,15 +1328,15 @@ msgstr "Czcionki..."
 
 #: src/wx/kdm_advanced_dialog.cc:35
 msgid "Forensically mark audio"
-msgstr ""
+msgstr "Wstaw znaczniki audio automatycznie"
 
 #: src/wx/kdm_advanced_dialog.cc:31
 msgid "Forensically mark video"
-msgstr ""
+msgstr "Wstaw znaczniki wideo automatycznie"
 
 #: src/wx/export_video_file_dialog.cc:60
 msgid "Format"
-msgstr ""
+msgstr "Format"
 
 #: src/wx/dcp_panel.cc:779
 msgid "Frame Rate"
@@ -1385,7 +1349,7 @@ msgstr "Klatki/sek"
 #: src/wx/player_information.cc:145
 #, c-format
 msgid "Frame rate: %d"
-msgstr ""
+msgstr "Klatki/sek: %d"
 
 #: src/wx/about_dialog.cc:70
 msgid "Free, open-source DCP creation from almost anything."
@@ -1405,7 +1369,7 @@ msgstr "Z szablonu"
 
 #: src/wx/video_panel.cc:196
 msgid "Full (JPEG, 0-255)"
-msgstr ""
+msgstr "Pełny (JPEG, 0-255)"
 
 #: src/wx/timing_panel.cc:107
 msgid "Full length"
@@ -1416,9 +1380,8 @@ msgid "GB"
 msgstr "GB"
 
 #: src/wx/gdc_certificate_panel.cc:78
-#, fuzzy
 msgid "GDC"
-msgstr "DCP"
+msgstr "GDC"
 
 #: src/wx/audio_panel.cc:78
 msgid "Gain"
@@ -1431,7 +1394,7 @@ msgstr "Kalkulator wzmocnienia"
 #: src/wx/audio_gain_dialog.cc:30
 #, c-format
 msgid "Gain for content channel %d in DCP channel %d"
-msgstr "Wzocnienie dla kanału %d w %d kanale DCP"
+msgstr "Wzmocnienie dla kanału %d w kanale %d DCP"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:109 src/wx/content_properties_dialog.cc:74
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1429 src/wx/player_config_dialog.cc:264
@@ -1444,7 +1407,7 @@ msgstr "Wybierz z pliku..."
 
 #: src/wx/hints_dialog.cc:76
 msgid "Go back"
-msgstr "Wróc"
+msgstr "Wróć"
 
 #: src/wx/playhead_to_timecode_dialog.cc:29
 #: src/wx/playhead_to_frame_dialog.cc:32
@@ -1497,7 +1460,7 @@ msgstr "Adres IP / Nazwa serwera"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1188
 msgid "Identifiers"
-msgstr ""
+msgstr "Identyfikatory"
 
 #: src/wx/drive_wipe_warning_dialog.cc:45
 #, c-format
@@ -1521,18 +1484,36 @@ msgid ""
 "\n"
 "into the box below, then click OK."
 msgstr ""
+"Jeśli przejdziesz dalej,\n"
+"\n"
+"<span weight=\"bold\" size=\"20480\" foreground=\"red\">WSZYSTKIE DANE</"
+"span>\n"
+"\n"
+"na dysku\n"
+"\n"
+"<b>%s</b>\n"
+"\n"
+"zostaną\n"
+"\n"
+"<span weight=\"bold\" size=\"20480\" foreground=\"red\">NIEODWRACALNIE "
+"WYMAZANE.</span>\n"
+"\n"
+"Jeśli jesteś pewien, że chcesz kontynuować, proszę wpisz\n"
+"\n"
+"<tt>yes</tt>\n"
+"\n"
+"w pole poniżej i kliknij OK."
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:783
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If you continue with this operation you will no longer be able to use any "
 "DKDMs that you have created with the current certificates and key.  Also, "
 "any KDMs that have been sent to you for those certificates will become "
 "useless.  Proceed with caution!"
 msgstr ""
-"Przechodząc dalej nie będziesz mógł używać żadnych stworzonych przez Ciebie "
-"DKDMów.  Również, wszystkie otrzymane przez Ciebie KDMy staną się "
-"bezużyteczne.  Postępuj z rozwagą!"
+"Przechodząc dalej nie będziesz mógł używać żadnych stworzonych przez ciebie "
+"DKDMów za pomocą obecnych certyfikatów i klucza. Wszystkie otrzymane KDMy "
+"korzystające z tych certyfikatów staną się bezużyteczne.  Postępuj z rozwagą!"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:833
 msgid ""
@@ -1540,14 +1521,16 @@ msgid ""
 "DKDMs that you have created.  Also, any KDMs that have been sent to you will "
 "become useless.  Proceed with caution!"
 msgstr ""
-"Przechodząc dalej nie będziesz mógł używać żadnych stworzonych przez Ciebie "
-"DKDMów.  Również, wszystkie otrzymane przez Ciebie KDMy staną się "
-"bezużyteczne.  Postępuj z rozwagą!"
+"Przechodząc dalej nie będziesz mógł używać żadnych stworzonych przez ciebie "
+"DKDMów.  Wszystkie otrzymane KDMy staną się bezużyteczne.  Postępuj z "
+"rozwagą!"
 
 #: src/wx/content_advanced_dialog.cc:101
 msgid ""
 "Ignore this content's video and use only audio, subtitles and closed captions"
 msgstr ""
+"Zignoruj wideo w tym materiale i użyj jedynie audio, napisów i napisów "
+"kodowanych"
 
 #: src/wx/video_waveform_dialog.cc:74
 msgid "Image X position"
@@ -1555,23 +1538,19 @@ msgstr "Pozycja X obrazu"
 
 #: src/wx/player_config_dialog.cc:100
 msgid "Image on primary, controls on secondary"
-msgstr ""
+msgstr "Obraz na pierwszym ekranie, ustawienia na drugim"
 
 #: src/wx/player_config_dialog.cc:101
 msgid "Image on secondary, controls on primary"
-msgstr ""
+msgstr "Obraz na drugim ekranie, ustawienia na pierwszym"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:702
-#, fuzzy
 msgid "Import all KDM decryption settings..."
-msgstr ""
-"Eksportuj łańcuch deszyfrowania\n"
-"KDM..."
+msgstr "Importuj ustawienia deszyfrowania KDM..."
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:313
-#, fuzzy
 msgid "Import..."
-msgstr "Eksportuj..."
+msgstr "Importuj..."
 
 #: src/wx/disk_warning_dialog.cc:26 src/wx/drive_wipe_warning_dialog.cc:26
 #: src/wx/nag_dialog.cc:38
@@ -1579,9 +1558,8 @@ msgid "Important notice"
 msgstr "Ważne informacje"
 
 #: src/wx/servers_list_dialog.cc:88
-#, fuzzy
 msgid "Incorrect version"
-msgstr "Wersja zawartości"
+msgstr "Niepoprawna wersja"
 
 #: src/wx/colour_conversion_editor.cc:73
 msgid "Input gamma"
@@ -1618,7 +1596,7 @@ msgstr "Interop"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:821
 msgid "Invalid DCP-o-matic export file"
-msgstr ""
+msgstr "Nieprawidłowy plik eksportu DCP-o-matic"
 
 #: src/wx/colour_conversion_editor.cc:213
 msgid "Inverse 2.6 gamma correction on output"
@@ -1633,10 +1611,12 @@ msgid ""
 "It is not possible to adjust the content's gain for this fader change as it "
 "would cause the DCP's audio to clip.  The gain has not been changed."
 msgstr ""
+"Nie można zmienić wzmocnienia audio materiału dla tych ustawień, ponieważ "
+"doprowadziłoby to do przesterowania. Poziom wzmocnienia nie został zmieniony."
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:1008
 msgid "JACK"
-msgstr ""
+msgstr "JACK"
 
 #: src/wx/dcp_panel.cc:787
 msgid ""
@@ -1648,7 +1628,7 @@ msgstr ""
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1229
 msgid "JPEG2000 comment"
-msgstr ""
+msgstr "Komentarz JPEG2000"
 
 #: src/wx/content_menu.cc:86
 msgid "Join"
@@ -1663,9 +1643,8 @@ msgid "KDM Email"
 msgstr "Email KDM"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:1106
-#, fuzzy
 msgid "KDM directory"
-msgstr "Katalog DCP"
+msgstr "Katalog KDM"
 
 #: src/wx/kdm_output_panel.cc:67
 msgid "KDM type"
@@ -1687,11 +1666,11 @@ msgstr "Klucze"
 #: src/wx/audio_dialog.cc:441
 #, c-format
 msgid "LEQ(m) %.2fdB"
-msgstr ""
+msgstr "LEQ(m) %.2fdB"
 
 #: src/wx/interop_metadata_dialog.cc:62 src/wx/rating_dialog.cc:31
 msgid "Label"
-msgstr ""
+msgstr "Etykieta"
 
 #: src/wx/dcp_text_track_dialog.cc:35 src/wx/send_i18n_dialog.cc:48
 #: src/wx/text_panel.cc:165
@@ -1699,41 +1678,40 @@ msgid "Language"
 msgstr "Język"
 
 #: src/wx/full_language_tag_dialog.cc:193 src/wx/language_tag_dialog.cc:35
-#, fuzzy
 msgid "Language Tag"
-msgstr "Język"
+msgstr "Tag języka"
 
 #: src/wx/content_advanced_dialog.cc:97
 msgid "Language of burnt-in subtitles in this content"
-msgstr ""
+msgstr "Język napisów wypalonych na obrazie w tym materiale"
 
 #: src/wx/text_panel.cc:168
 msgid "Language of these subtitles"
-msgstr ""
+msgstr "Język tych napisów"
 
 #: src/wx/metadata_dialog.cc:232
 msgid "Language used for any sign language video track"
-msgstr ""
+msgstr "Język używany na ścieżce wideo dla Głuchych"
 
 #: src/wx/markers_dialog.cc:134
 msgid "Last frame of composition"
-msgstr ""
+msgstr "Ostatnia klatka kompozycji"
 
 #: src/wx/markers_dialog.cc:140
 msgid "Last frame of end credits"
-msgstr ""
+msgstr "Ostatnia klatka napisów końcowych"
 
 #: src/wx/markers_dialog.cc:138
 msgid "Last frame of intermission"
-msgstr ""
+msgstr "Ostatnia klatka przerwy"
 
 #: src/wx/markers_dialog.cc:142
 msgid "Last frame of moving credits"
-msgstr ""
+msgstr "Ostatnia klatka listy płac"
 
 #: src/wx/markers_dialog.cc:136
 msgid "Last frame of title credits"
-msgstr ""
+msgstr "Ostatnia klatka napisów początkowych"
 
 #: src/wx/content_panel.cc:121
 msgid "Later"
@@ -1765,21 +1743,19 @@ msgstr "Długość"
 
 #: src/wx/player_information.cc:161
 msgid "Length: %1 (%2 frames)"
-msgstr ""
+msgstr "Długość: %1 (%2 klatki)"
 
 #: src/wx/text_panel.cc:108
 msgid "Line spacing"
 msgstr "Odstęp między liniami"
 
 #: src/wx/screen_dialog.cc:59
-#, fuzzy
 msgid "Load certificate..."
-msgstr "Pobierz certyfikat"
+msgstr "Wczytaj certyfikat..."
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:1077
-#, fuzzy
 msgid "Locations"
-msgstr "Certyfikat"
+msgstr "Lokalizacje"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1427 src/wx/player_config_dialog.cc:262
 msgid "Log"
@@ -1796,25 +1772,23 @@ msgstr "Niższy priorytet"
 
 #: src/wx/metadata_dialog.cc:266
 msgid "Luminance"
-msgstr ""
+msgstr "Luminancja"
 
 #: src/wx/content_panel.cc:758
 msgid "MISSING: "
 msgstr "BRAKUJĄCE: "
 
 #: src/wx/export_video_file_dialog.cc:37
-#, fuzzy
 msgid "MOV / ProRes"
-msgstr "ProRes"
+msgstr "MOV / ProRes"
 
 #: src/wx/export_video_file_dialog.cc:42
 msgid "MOV files (*.mov)|*.mov"
 msgstr "Pliki MOV (*.mov)|*.mov"
 
 #: src/wx/export_video_file_dialog.cc:38
-#, fuzzy
 msgid "MP4 / H.264"
-msgstr "H.264"
+msgstr "MP4 / H.264"
 
 #: src/wx/export_video_file_dialog.cc:43
 msgid "MP4 files (*.mp4)|*.mp4"
@@ -1824,25 +1798,23 @@ msgstr "Pliki MP4 (*.mp4)|*.mp4"
 #. / film or an "additional" language.
 #: src/wx/text_panel.cc:174
 msgid "Main"
-msgstr ""
+msgstr "Główne"
 
 #: src/wx/hints_dialog.cc:75
-#, fuzzy
 msgid "Make DCP"
-msgstr "Utwórz klucz(e) KDM"
+msgstr "Stwórz DCP"
 
 #: src/wx/self_dkdm_dialog.cc:59
 msgid "Make DKDM for DCP-o-matic"
 msgstr "Stwórz DKDM dla DCP-o-matic"
 
 #: src/wx/dkdm_dialog.cc:60 src/wx/dkdm_dialog.cc:112
-#, fuzzy
 msgid "Make DKDMs"
-msgstr "Utwórz klucz(e) KDM"
+msgstr "Stwórz klucz(e) DKDM"
 
 #: src/wx/kdm_dialog.cc:62 src/wx/kdm_dialog.cc:114
 msgid "Make KDMs"
-msgstr "Utwórz klucz(e) KDM"
+msgstr "Stwórz klucz(e) KDM"
 
 #: src/wx/make_chain_dialog.cc:35
 msgid "Make certificate chain"
@@ -1850,29 +1822,27 @@ msgstr "Stwórz łańcuch certyfikatu"
 
 #: src/wx/video_panel.cc:419
 msgid "Many"
-msgstr ""
+msgstr "Wiele"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:898
 msgid "Mapping"
-msgstr ""
+msgstr "Mapowanie"
 
 #: src/wx/kdm_advanced_dialog.cc:40
-#, fuzzy
 msgid "Mark all audio channels"
-msgstr "Domyślne kanały dźwięku"
+msgstr "Zaznacz wszystkie kanały dźwięku"
 
 #: src/wx/kdm_advanced_dialog.cc:44
 msgid "Mark audio channels up to (and including)"
-msgstr ""
+msgstr "Zaznacz kanały dźwięku aż do (włączając)"
 
 #: src/wx/markers_dialog.cc:126
 msgid "Markers"
-msgstr ""
+msgstr "Znaczniki"
 
 #: src/wx/dcp_panel.cc:121
-#, fuzzy
 msgid "Markers..."
-msgstr "Właściwości..."
+msgstr "Znaczniki..."
 
 #: src/wx/colour_conversion_editor.cc:135
 msgid "Matrix"
@@ -1884,7 +1854,7 @@ msgstr "Maksymalna przepustowość JPEG2000"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1375
 msgid "Maximum number of frames to store per thread"
-msgstr ""
+msgstr "Maksymalna liczba klatek do przechowania w wątku"
 
 #: src/wx/dcp_panel.cc:789 src/wx/full_config_dialog.cc:299
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1339
@@ -1893,28 +1863,27 @@ msgstr "Mbit/s"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:973
 msgid "Message box"
-msgstr ""
+msgstr "Okno dialogowe"
 
 #: src/wx/metadata_dialog.cc:39
 msgid "Metadata"
-msgstr ""
+msgstr "Metadane"
 
 #: src/wx/dcp_panel.cc:122
 msgid "Metadata..."
-msgstr ""
+msgstr "Metadane..."
 
 #: src/wx/export_video_file_dialog.cc:64
 msgid "Mix audio down to stereo"
 msgstr "Zmiksuj audio do stereo"
 
 #: src/wx/config_move_dialog.cc:29
-#, fuzzy
 msgid "Move configuration"
-msgstr "Przenieś zawartość"
+msgstr "Przenieś konfigurację"
 
 #: src/wx/move_to_dialog.cc:34
 msgid "Move content"
-msgstr "Przenieś zawartość"
+msgstr "Przenieś materiały"
 
 #: src/wx/content_panel.cc:118
 msgid "Move the selected piece of content earlier in the film."
@@ -1959,13 +1928,12 @@ msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
 #: src/wx/player_information.cc:137
-#, fuzzy
 msgid "Needs KDM"
-msgstr "Wybierz KDM"
+msgstr "Wymaga KDM"
 
 #: src/wx/player_information.cc:132
 msgid "Needs OV"
-msgstr ""
+msgstr "Wymaga OV"
 
 #: src/wx/rename_template_dialog.cc:28
 msgid "New name"
@@ -1977,34 +1945,33 @@ msgstr "Nowa wersja DCP-o-matic jest dostępna."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:149
 msgid "No ASSETMAP or ASSETMAP.xml file was found."
-msgstr ""
+msgstr "Nie znaleziono ASSETMAP ani pliku ASSETMAP.xml."
 
 #: src/wx/player_information.cc:120
-#, fuzzy
 msgid "No DCP loaded."
-msgstr "Nie wybrano DCP."
+msgstr "Nie załadowano DCP."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:410
 msgid "No SMPTE Bv2.1 errors found."
-msgstr ""
+msgstr "Nie znaleziono błędów SMPTE Bv2.1."
 
 #: src/wx/audio_mapping_view.cc:616
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "No audio will be passed from %s channel '%s' to %s channel '%s'."
 msgstr ""
-"Żadna ścieżka dźwiękowa nie będzie przeniesiona z kanału %d to %d kanału DCP."
+"Żaden dźwięk nie będzie przeniesiony z %s kanału '%s' do %s kanału '%s'."
 
 #: src/wx/content_panel.cc:486
 msgid "No content found in this folder."
-msgstr "W tym folderze brakuje plików."
+msgstr "W tym folderze nie ma materiałów."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:406
 msgid "No errors found."
-msgstr ""
+msgstr "Nie znaleziono błędów."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:414
 msgid "No warnings found."
-msgstr ""
+msgstr "Brak ostrzeżeń."
 
 #. /OUTLINE/SHADOW variables
 #: src/wx/content_advanced_dialog.cc:72 src/wx/content_advanced_dialog.cc:155
@@ -2015,7 +1982,7 @@ msgstr "Brak"
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:200
 msgid "Not all subtitle assets specify the same <Language> tag."
-msgstr ""
+msgstr "Pliki napisów mają różny znacznik <Language>."
 
 #: src/wx/cinema_dialog.cc:59 src/wx/recipient_dialog.cc:74
 #: src/wx/screen_dialog.cc:122
@@ -2023,13 +1990,12 @@ msgid "Notes"
 msgstr "Notatki"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:956
-#, fuzzy
 msgid "Notifications"
-msgstr "Certyfikat"
+msgstr "Powiadomienia"
 
 #: src/wx/job_view.cc:86
 msgid "Notify when complete"
-msgstr ""
+msgstr "Powiadom o skończonym procesie"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:102
 msgid "Number of threads DCP-o-matic encode server should use"
@@ -2041,16 +2007,15 @@ msgstr "Liczba wątków używanych przez DCP-o-matic"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:1011
 msgid "OSS"
-msgstr ""
+msgstr "OSS"
 
 #: src/wx/audio_mapping_view.cc:88
 msgid "Off"
 msgstr "Wyłącz"
 
 #: src/wx/text_panel.cc:92
-#, fuzzy
 msgid "Offset"
-msgstr "Przesunięcie X"
+msgstr "Przesunięcie"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1370
 msgid "Only servers encode"
@@ -2062,21 +2027,20 @@ msgstr "Otwórz konsolę"
 
 #: src/wx/content_panel.cc:126
 msgid "Open the timeline for the film."
-msgstr "Otwórz oś czasu projektu."
+msgstr "Otwórz oś czasu Projektu."
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1463 src/wx/player_config_dialog.cc:108
 msgid "OpenGL (faster)"
-msgstr ""
+msgstr "OpenGL (szybszy)"
 
 #: src/wx/system_information_dialog.cc:87
 msgid "OpenGL renderer not supported by this DCP-o-matic version"
-msgstr ""
+msgstr "Renderer OpenGL nie jest wspierany w tej wersji DCP-o-matic"
 
 #: src/wx/system_information_dialog.cc:54
 #: src/wx/system_information_dialog.cc:86
-#, fuzzy
 msgid "OpenGL version"
-msgstr "Wersja tymczasowa"
+msgstr "Wersja OpenGL"
 
 #: src/wx/make_chain_dialog.cc:52
 msgid "Organisation"
@@ -2084,7 +2048,7 @@ msgstr "Organizacja"
 
 #: src/wx/make_chain_dialog.cc:54
 msgid "Organisational unit"
-msgstr "Dział"
+msgstr "Dział organizacji"
 
 #: src/wx/recipient_dialog.cc:116 src/wx/screen_dialog.cc:147
 msgid "Other trusted devices"
@@ -2107,9 +2071,8 @@ msgid "Outline width"
 msgstr "Grubość obrysu"
 
 #: src/wx/subtitle_appearance_dialog.cc:315
-#, fuzzy
 msgid "Outline width cannot be set unless you are burning in subtitles."
-msgstr "Grubość obrysu można ustawić tylko, gdy wypalasz napisy na obrazie"
+msgstr "Grubość obrysu można ustawić tylko gdy wypalasz napisy na obrazie."
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:899 src/wx/dkdm_dialog.cc:106
 #: src/wx/kdm_dialog.cc:108 src/wx/self_dkdm_dialog.cc:76
@@ -2121,32 +2084,33 @@ msgid "Output file"
 msgstr "Plik wyjściowy"
 
 #: src/wx/export_subtitles_dialog.cc:64
-#, fuzzy
 msgid "Output folder"
-msgstr "Plik wyjściowy"
+msgstr "Folder wyjściowy"
 
 #: src/wx/colour_conversion_editor.cc:211
 msgid "Output gamma correction"
 msgstr "Korekcja gammy wyjściowej"
 
 #: src/wx/content_advanced_dialog.cc:82
-#, fuzzy
 msgid "Override detected video frame rate"
-msgstr "Liczba kl/s pliku wideo"
+msgstr "Zmień wykrytą liczbę klatek/s"
 
 #: src/wx/config_move_dialog.cc:31
 msgid "Overwrite this file with current configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Nadpisz ten plik obecną konfiguracją"
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:363
 msgid "Part of the DCP could not be checked because no KDM was available."
 msgstr ""
+"Część tej paczki DCP nie mogła zostać sprawdzona, bo nie wykryto klucza KDM."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:139
 msgid ""
 "Parts of the DCP are written according to the Interop standard and parts "
 "according to SMPTE."
 msgstr ""
+"Części tej paczki DCP są zapisane w standardzie Interop, a pozostałe w "
+"standardzie SMPTE."
 
 #: src/wx/credentials_download_certificate_panel.cc:51
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:622 src/wx/full_config_dialog.cc:738
@@ -2155,24 +2119,23 @@ msgstr "Hasło"
 
 #: src/wx/paste_dialog.cc:27
 msgid "Paste"
-msgstr ""
+msgstr "Wklej"
 
 #: src/wx/paste_dialog.cc:32
 msgid "Paste audio settings"
-msgstr ""
+msgstr "Wklej ustawienia audio"
 
 #: src/wx/paste_dialog.cc:35
-#, fuzzy
 msgid "Paste subtitle and caption settings"
-msgstr "Włącz napisy"
+msgstr "Wklej napisy i ustawienia napisów"
 
 #: src/wx/paste_dialog.cc:29
 msgid "Paste video settings"
-msgstr ""
+msgstr "Wklej ustawienia wideo"
 
 #: src/wx/about_dialog.cc:153
 msgid "Patrons"
-msgstr ""
+msgstr "Patroni"
 
 #: src/wx/normal_job_view.cc:41 src/wx/normal_job_view.cc:59
 #: src/wx/playlist_controls.cc:51
@@ -2194,11 +2157,11 @@ msgstr "Peak: nieznany"
 
 #: src/wx/player_information.cc:73
 msgid "Performance"
-msgstr ""
+msgstr "Wydajność"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:727
 msgid "Plain"
-msgstr ""
+msgstr "Płaszczyzna"
 
 #: src/wx/playlist_controls.cc:50 src/wx/standard_controls.cc:33
 msgid "Play"
@@ -2209,14 +2172,12 @@ msgid "Play length"
 msgstr "Czas trwania"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:888
-#, fuzzy
 msgid "Play sound via"
-msgstr "Odtwarzaj dźwięk podglądu przez"
+msgstr "Odtwarzaj dźwięk przez"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:1101
-#, fuzzy
 msgid "Playlist directory"
-msgstr "Katalog DCP"
+msgstr "Katalog list odtwarzania"
 
 #: src/wx/report_problem_dialog.cc:113
 msgid ""
@@ -2241,14 +2202,12 @@ msgid "Processor"
 msgstr "Mikser"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1219
-#, fuzzy
 msgid "Product name"
-msgstr "Nazwa folderu"
+msgstr "Nazwa materiału"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1224
-#, fuzzy
 msgid "Product version"
-msgstr "Wersja zawartości"
+msgstr "Wersja materiału"
 
 #: src/wx/content_menu.cc:88
 msgid "Properties..."
@@ -2264,11 +2223,11 @@ msgstr "PulseAudio"
 
 #: src/wx/export_video_file_dialog.cc:72
 msgid "Quality"
-msgstr ""
+msgstr "Jakość"
 
 #: src/wx/qube_certificate_panel.cc:89
 msgid "Qube"
-msgstr ""
+msgstr "Qube"
 
 #: src/wx/colour_conversion_editor.cc:131
 msgid "RGB to XYZ conversion"
@@ -2280,33 +2239,28 @@ msgstr "RMS"
 
 #: src/wx/video_panel.cc:194
 msgid "Range"
-msgstr ""
+msgstr "Zakres barw"
 
 #: src/wx/interop_metadata_dialog.cc:56 src/wx/rating_dialog.cc:25
 #: src/wx/smpte_metadata_dialog.cc:80
-#, fuzzy
 msgid "Ratings"
-msgstr "Ostrzeżenia"
+msgstr "Ograniczenia wiekowe"
 
 #: src/wx/dcp_panel.cc:791
 msgid "Re-encode JPEG2000 data from input"
-msgstr ""
+msgstr "Przetwórz dane JPEG2000 ze źródła"
 
 #: src/wx/content_menu.cc:90
 msgid "Re-examine..."
 msgstr "Sprawdź ponownie..."
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:320
-#, fuzzy
 msgid "Re-make certificates and key..."
-msgstr ""
-"Stwórz ponownie\n"
-"certyfikaty i klucze..."
+msgstr "Stwórz ponownie certyfikaty i klucze..."
 
 #: src/wx/content_view.cc:84
-#, fuzzy
 msgid "Reading content directory"
-msgstr "Katalog DCP"
+msgstr "Odczytuję katalog wejściowy"
 
 #: src/wx/colour_conversion_editor.cc:118
 msgid "Rec. 601"
@@ -2322,11 +2276,11 @@ msgstr "Odbiorca certyfikatu"
 
 #: src/wx/dkdm_dialog.cc:76
 msgid "Recipients"
-msgstr ""
+msgstr "Odbiorcy"
 
 #: src/wx/metadata_dialog.cc:258
 msgid "Red band"
-msgstr "Pasmo czerwony"
+msgstr "Wersja dla dorosłych"
 
 #: src/wx/colour_conversion_editor.cc:138
 msgid "Red chromaticity"
@@ -2352,11 +2306,11 @@ msgstr "Rolka|Własne"
 
 #: src/wx/full_language_tag_dialog.cc:430
 msgid "Region"
-msgstr ""
+msgstr "Region"
 
 #: src/wx/metadata_dialog.cc:173
 msgid "Release territory"
-msgstr ""
+msgstr "Kraj wydania"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:294 src/wx/content_menu.cc:98
 #: src/wx/content_panel.cc:113 src/wx/recipients_panel.cc:73
@@ -2370,7 +2324,7 @@ msgstr "Usuń Kino"
 
 #: src/wx/screens_panel.cc:81
 msgid "Remove Screen"
-msgstr "Usuń Sala"
+msgstr "Usuń Salę"
 
 #: src/wx/content_panel.cc:114
 msgid "Remove the selected piece of content from the film."
@@ -2386,7 +2340,7 @@ msgstr "Zmień nazwę..."
 
 #: src/wx/system_information_dialog.cc:70
 msgid "Renderer"
-msgstr ""
+msgstr "Urządzenie renderujące"
 
 #: src/wx/repeat_dialog.cc:27
 msgid "Repeat"
@@ -2405,9 +2359,8 @@ msgid "Report A Problem"
 msgstr "Zgłoś błąd"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:904
-#, fuzzy
 msgid "Reset to default"
-msgstr "Przywróć domyślny tekst"
+msgstr "Przywróć domyślne wartości"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:879 src/wx/full_config_dialog.cc:1013
 msgid "Reset to default subject and text"
@@ -2423,7 +2376,7 @@ msgstr "Rozdzielczość"
 
 #: src/wx/player_config_dialog.cc:119
 msgid "Respect KDM validity periods"
-msgstr ""
+msgstr "Uznawaj terminy ważności kluczy KDM"
 
 #: src/wx/subtitle_appearance_dialog.cc:136
 msgid "Restore to original colours"
@@ -2463,15 +2416,15 @@ msgstr "SMPTE"
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:53
 msgid "SMPTE Bv2.1 errors"
-msgstr ""
+msgstr "Błędy SMPTE Bv2.1"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:729
 msgid "SSL"
-msgstr ""
+msgstr "SSL"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:728
 msgid "STARTTLS"
-msgstr ""
+msgstr "STARTTLS"
 
 #: src/wx/audio_dialog.cc:392
 #, c-format
@@ -2487,9 +2440,8 @@ msgid "Save to KDM Creator tool's list"
 msgstr "Zapisz na liście narzędzi Kreatora KDM"
 
 #: src/wx/text_panel.cc:100 src/wx/video_panel.cc:178
-#, fuzzy
 msgid "Scale"
-msgstr "Skaler"
+msgstr "Skaluj"
 
 #: src/wx/kdm_dialog.cc:78
 msgid "Screens"
@@ -2500,9 +2452,8 @@ msgid "Search network for servers"
 msgstr "Znajdź serwery w sieci"
 
 #: src/wx/timeline_dialog.cc:74
-#, fuzzy
 msgid "Select"
-msgstr "Wybierz OV"
+msgstr "Wybierz"
 
 #: src/wx/kdm_cpl_panel.cc:101
 msgid "Select CPL XML file"
@@ -2516,22 +2467,19 @@ msgstr "Wybierz plik certyfikatu"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:480
 msgid "Select Chain File"
-msgstr "Wybierz plik Chain"
+msgstr "Wybierz plik łańcucha"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:165
-#, fuzzy
 msgid "Select Cinemas File"
-msgstr "Wybierz plik Chain"
+msgstr "Wybierz plik Sal"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:755
-#, fuzzy
 msgid "Select Export File"
-msgstr "Wybierz plik klucza"
+msgstr "Wybierz plik eksportu"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:790
-#, fuzzy
 msgid "Select File To Import"
-msgstr "Wybierz plik klucza"
+msgstr "Wybierz plik do importu"
 
 #: src/wx/content_menu.cc:417
 msgid "Select KDM"
@@ -2546,23 +2494,20 @@ msgid "Select OV"
 msgstr "Wybierz OV"
 
 #: src/wx/timeline_dialog.cc:74
-#, fuzzy
 msgid "Select and move content"
-msgstr "Podziel zgodnie z zawartością"
+msgstr "Wybierz i przenieś zawartość"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:113
 msgid "Select cinema and screen database file"
-msgstr "Wybierz plik bazy kin i sal"
+msgstr "Wybierz plik bazy Kin i Sal"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:108
-#, fuzzy
 msgid "Select configuration file"
-msgstr "Wybierz plik certyfikatu"
+msgstr "Wybierz plik konfiguracji"
 
 #: src/wx/player_config_dialog.cc:124
-#, fuzzy
 msgid "Select debug log file"
-msgstr "Wybierz plik wyjściowy"
+msgstr "Wybierz plik z dziennikiem błędów"
 
 #: src/wx/export_subtitles_dialog.cc:61 src/wx/export_video_file_dialog.cc:88
 msgid "Select output file"
@@ -2581,13 +2526,12 @@ msgid "Send logs"
 msgstr "Wyślij logi"
 
 #: src/wx/send_i18n_dialog.cc:33
-#, fuzzy
 msgid "Send translations"
-msgstr "Organizacja"
+msgstr "Wyślij tłumaczenia"
 
 #: src/wx/timeline_dialog.cc:78
 msgid "Sequence"
-msgstr ""
+msgstr "Sekwencja"
 
 #: src/wx/download_certificate_panel.cc:49
 msgid "Serial number"
@@ -2603,38 +2547,35 @@ msgstr "Serwery"
 
 #: src/wx/content_advanced_dialog.cc:88 src/wx/timecode.cc:67
 msgid "Set"
-msgstr "Wybierz"
+msgstr "Ustaw"
 
 #: src/wx/markers_dialog.cc:57
-#, fuzzy
 msgid "Set from current position"
-msgstr "Przytnij za obecnym miejscem"
+msgstr "Ustaw za obecnym miejscem"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:116
 msgid "Set language"
-msgstr "Wybierz język"
+msgstr "Ustaw język"
 
 #: src/wx/content_menu.cc:96
 msgid "Set project DCP settings from this DCP"
-msgstr ""
+msgstr "Przyjmij ustawienia DCP jako obecne ustawienia Projektu"
 
 #: src/wx/custom_scale_dialog.cc:42
 msgid "Set ratio and fit to DCP container"
-msgstr ""
+msgstr "Ustaw format i dopasuj do kontenera DCP"
 
 #: src/wx/custom_scale_dialog.cc:52
-#, fuzzy
 msgid "Set size"
-msgstr "Rozmiar pliku wideo"
+msgstr "Ustaw rodzielczość"
 
 #: src/wx/subtitle_appearance_dialog.cc:229
 msgid "Set to"
-msgstr ""
+msgstr "Ustaw na"
 
 #: src/wx/system_information_dialog.cc:72
-#, fuzzy
 msgid "Shading language version"
-msgstr "Wersja stabilna "
+msgstr "Wersja języka OpenGL"
 
 #: src/wx/subtitle_appearance_dialog.cc:152
 msgid "Shadow"
@@ -2642,33 +2583,31 @@ msgstr "Cień"
 
 #: src/wx/password_entry.cc:34
 msgid "Show"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaż"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1366
 msgid "Show experimental audio processors"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaż eksperymentalne procesory dźwięku"
 
 #: src/wx/audio_panel.cc:75 src/wx/dcp_panel.cc:898
 msgid "Show graph of audio levels..."
 msgstr "Pokaż wykres ścieżki dźwiękowej..."
 
 #: src/wx/text_panel.cc:160
-#, fuzzy
 msgid "Show subtitle area"
-msgstr "Włącz napisy"
+msgstr "Obrysuj obszar napisów"
 
 #: src/wx/metadata_dialog.cc:231
 msgid "Sign language video language"
-msgstr ""
+msgstr "Język nakładki języka migowego na obrazie"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:715 src/wx/config_dialog.cc:742
 msgid "Signing DCPs and KDMs"
-msgstr "Podpisuję cyfrowo DCP i KDM"
+msgstr "Podpis cyfrowy DCP i KDM"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1461 src/wx/player_config_dialog.cc:107
-#, fuzzy
 msgid "Simple (safer)"
-msgstr "Podstawowa gamma"
+msgstr "Prosty (bezpieczniejszy)"
 
 #: src/wx/colour_conversion_editor.cc:67
 msgid "Simple gamma"
@@ -2685,7 +2624,7 @@ msgstr "Pojedyncza rolka"
 #: src/wx/player_information.cc:143
 #, c-format
 msgid "Size: %dx%d"
-msgstr ""
+msgstr "Rozdzielczość: %dx%d"
 
 #: src/wx/audio_dialog.cc:137
 msgid "Smoothing"
@@ -2700,20 +2639,23 @@ msgid ""
 "Some closed <Text> or <Image> nodes have different vertical alignments "
 "within a <Subtitle>."
 msgstr ""
+"Niektóre zamknięte znaczniki <Text> lub <Image> mają różne ustawienia pionu "
+"wewnątrz znacznika <Subtitle>."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:372
 msgid ""
 "Some closed captions are not listed in the order of their vertical position."
 msgstr ""
+"Niektóre napisy kodowane nie są wylistowane w kolejności ich pionowej "
+"pozycji."
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:877
 msgid "Sound"
-msgstr ""
+msgstr "Dźwięk"
 
 #: src/wx/gain_calculator_dialog.cc:31
-#, fuzzy
 msgid "Sound processor"
-msgstr "Mikser"
+msgstr "Procesor dźwięku"
 
 #: src/wx/dcp_panel.cc:148
 msgid "Split by video content"
@@ -2725,7 +2667,7 @@ msgstr "Wersja stabilna "
 
 #: src/wx/dcp_panel.cc:118 src/wx/metadata_dialog.cc:62
 msgid "Standard"
-msgstr "Standart"
+msgstr "Standard"
 
 #: src/wx/text_view.cc:55
 msgid "Start"
@@ -2737,24 +2679,23 @@ msgstr "Początek rolki"
 
 #: src/wx/player_config_dialog.cc:90
 msgid "Start player as"
-msgstr ""
+msgstr "Uruchom odtwarzacz w"
 
 #: src/wx/smpte_metadata_dialog.cc:109
 msgid "Status"
-msgstr ""
+msgstr "Status"
 
 #: src/wx/playlist_controls.cc:52
 msgid "Stop"
-msgstr ""
+msgstr "Stop"
 
 #: src/wx/text_panel.cc:112
 msgid "Stream"
 msgstr "Strumień"
 
 #: src/wx/metadata_dialog.cc:240
-#, fuzzy
 msgid "Studio"
-msgstr "Dźwięk"
+msgstr "Studio"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:851 src/wx/full_config_dialog.cc:981
 msgid "Subject"
@@ -2762,47 +2703,41 @@ msgstr "Podmiot"
 
 #: src/wx/about_dialog.cc:157
 msgid "Subscribers"
-msgstr ""
+msgstr "Subskrybenci"
 
 #: src/wx/subtitle_appearance_dialog.cc:60
-#, fuzzy
 msgid "Subtitle appearance"
 msgstr "Wygląd napisów"
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:254
 #, c-format
 msgid "Subtitle asset %n has a non-zero <EntryPoint>."
-msgstr ""
+msgstr "Plik z napisami %n posiada niezerowy znacznik <EntryPoint>."
 
 #: src/wx/export_subtitles_dialog.cc:58
-#, fuzzy
 msgid "Subtitle files (.mxf)|*.mxf"
-msgstr "Pliki MOV (*.mov)|*.mov"
+msgstr "Pliki napisów (.mxf)|*.mxf"
 
 #: src/wx/export_subtitles_dialog.cc:58
-#, fuzzy
 msgid "Subtitle files (.xml)|*.xml"
-msgstr "Pliki MOV (*.mov)|*.mov"
+msgstr "Pliki napisów (.xml)|*.xml"
 
 #: src/wx/timeline_labels_view.cc:39 src/wx/timeline_labels_view.cc:75
-#, fuzzy
 msgid "Subtitles/captions"
-msgstr "Napisy"
+msgstr "Napisy/podpisy"
 
 #: src/wx/player_information.cc:153
-#, fuzzy
 msgid "Subtitles: no"
-msgstr "Napisy"
+msgstr "Napisy: nie"
 
 #: src/wx/player_information.cc:151
-#, fuzzy
 msgid "Subtitles: yes"
-msgstr "Napisy"
+msgstr "Napisy: tak"
 
 #: src/wx/system_information_dialog.cc:45
 #: src/wx/system_information_dialog.cc:84
 msgid "System information"
-msgstr ""
+msgstr "Informacja o systemie"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:586
 msgid "TMS"
@@ -2830,10 +2765,9 @@ msgstr "Szablony"
 
 #: src/wx/smpte_metadata_dialog.cc:154
 msgid "Temporary"
-msgstr ""
+msgstr "Tymczasowe"
 
 #: src/wx/metadata_dialog.cc:250
-#, fuzzy
 msgid "Temporary version"
 msgstr "Wersja tymczasowa"
 
@@ -2867,17 +2801,34 @@ msgid ""
 "\n"
 "into the box below, then click OK."
 msgstr ""
+"Program <b>DCP-o-matic Disk Writer</b> jest\n"
+"\n"
+"<span weight=\"bold\" size=\"20480\" foreground=\"red\">TESTOWYM "
+"OPROGRAMOWANIEM W FAZIE BETA</span>\n"
+"\n"
+"i może\n"
+"\n"
+"<span weight=\"bold\" size=\"20480\" foreground=\"red\">NIEODWRACALNIE "
+"ZNISZCZYĆ DANE!</span>\n"
+"\n"
+"Jeśli na pewno chcesz kontynuować, wpisz:\n"
+"\n"
+"<tt>I am sure</tt>\n"
+"\n"
+"w poniższe pole i wciśnij OK."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:353
 msgid ""
 "The Asset ID in a timed text MXF is the same as the Resource ID or that of "
 "the contained XML."
 msgstr ""
+"Identyfikator materiału (Asset) w pliku MXF kodowanych napisów jest taki sam "
+"co identyfikator zawartości (Resource) albo wewnątrz XML."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:293
 #, c-format
 msgid "The CPL %f has an invalid CPL extension metadata tag (%n)"
-msgstr ""
+msgstr "Plik CPL %f ma nieprawidłowy tag rozszerzenia metadanych CPL (%n)"
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:239
 #, c-format
@@ -2885,73 +2836,86 @@ msgid ""
 "The CPL %n has an <AnnotationText> which is not the same as its "
 "<ContentTitleText>."
 msgstr ""
+"Plik CPL %n posiada znacznik <AnnotationText>, który nie odpowiada "
+"znacznikowi <ContentTitleText>."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:296
 #, c-format
 msgid "The CPL %n has encrypted content but is not signed."
-msgstr ""
+msgstr "Plik CPL %n posiada zaszyfrowaną zawartość, która nie jest podpisana."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:236
 #, c-format
 msgid "The CPL %n has no <AnnotationText> tag."
-msgstr ""
+msgstr "Plik CPL %n nie ma żadnego znacznika <AnnotationText>."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:290
 #, c-format
 msgid "The CPL %n has no CPL extension metadata tag."
-msgstr ""
+msgstr "Plik CPL %n nie ma żadnego tagu rozszerzenia metadanych CPL."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:284
 #, c-format
 msgid "The CPL %n has no CPL metadata tag."
-msgstr ""
+msgstr "Plik CPL %n nie ma tagu metadanych CPL."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:287
 #, c-format
 msgid "The CPL %n has no CPL metadata version number tag."
-msgstr ""
+msgstr "Plik CPL %n nie ma tagu numeru wersji metadanych CPL."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:278
 #, c-format
 msgid "The DCP has a FFOC of %n instead of 1."
 msgstr ""
+"DCP ma %n znaczników pierwszej klatki materiału (FFOC) zamiast jednego."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:281
 #, c-format
 msgid "The DCP has a LFOC of %n instead of the reel duration minus one."
 msgstr ""
+"DCP ma %n znaczników ostatniej klatki materiału (LFOC) zamiast długości "
+"rolki minus jeden."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:248
 msgid ""
 "The DCP has closed captions but not every reel has the same number of closed "
 "caption assets."
 msgstr ""
+"DCP posiada napisy kodowane, ale nie każda rolka ma tyle samo materiałów z "
+"napisami."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:305
 msgid "The DCP has encrypted content, but not all its assets are encrypted."
 msgstr ""
+"DCP posiada zaszyfrowaną zawartość, ale nie wszystkie materiały w paczce są "
+"zaszyfrowane."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:272
 msgid "The DCP has no FFOC (first frame of content) marker."
-msgstr ""
+msgstr "DCP nie ma znacznika FFOC (Pierwsza klatka materiału)."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:275
 msgid "The DCP has no LFOC (last frame of content) marker."
-msgstr ""
+msgstr "DCP nie ma znacznika LFOC (Ostatnia klatka materiału)."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:245
 msgid "The DCP has subtitles but at least one reel has no subtitle asset."
-msgstr ""
+msgstr "DCP posiada napisy, ale przynajmniej jedna rolka nie ma napisów."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:266
 msgid ""
 "The DCP is a feature but has no FFEC (first frame of end credits) marker."
 msgstr ""
+"Paczka DCP jest oznaczona jako pełen metraż, ale nie posiada znacznika FFEC "
+"(Pierwsza klatka napisów końcowych)."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:269
 msgid ""
 "The DCP is a feature but has no FFMC (first frame of moving credits) marker."
 msgstr ""
+"Paczka DCP jest oznaczona jako pełen metraż, ale nie posiada znacznika FFMC "
+"(Pierwsza klatka listy płac)."
 
 #: src/wx/dkdm_dialog.cc:171 src/wx/kdm_dialog.cc:183
 msgid ""
@@ -2959,12 +2923,17 @@ msgid ""
 "certficates' validity period.  Either use an earlier end time for this KDM "
 "or re-create your signing certificates in the DCP-o-matic preferences window."
 msgstr ""
+"Okres ważności klucza KDM następuje po (lub zaraz przed) końcem okresu "
+"ważności certyfikatów.  Ustaw wcześniejszą datę końca ważności tego klucza "
+"albo utwórz certyfikaty ponownie w oknie Preferencji DCP-o-matic."
 
 #: src/wx/dkdm_dialog.cc:169 src/wx/kdm_dialog.cc:181
 msgid ""
 "The KDM start period is before (or close to) the start of the signing "
 "certificate's validity period.  Use a later start time for this KDM."
 msgstr ""
+"Okres ważności klucza KDM zaczyna się przed (lub blisko) początku okresu "
+"ważności certyfikatów.  Ustaw późniejszą datę ważności tego klucza."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:302
 #, c-format
@@ -2972,36 +2941,40 @@ msgid ""
 "The PKL %n has an <AnnotationText> which does not match its CPL's "
 "<ContentTitleText>."
 msgstr ""
+"Plik PKL %n zawiera znacznik <AnnotationText>, który nie odpowiada wartości "
+"znacznika <ContentTitleText> w pliku CPL."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:299
 #, c-format
 msgid "The PKL %n has encrypted content but is not signed."
-msgstr ""
+msgstr "Plik PKL %n posiada zaszyfrowaną zawartość, ale nie jest podpisany."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:124
 #, c-format
 msgid "The PKL and CPL hashes disagree for picture asset %f."
-msgstr ""
+msgstr "Hasze plików PKL i CPL nie są zgodne dla materiału wideo %f."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:130
 #, c-format
 msgid "The PKL and CPL hashes disagree for sound asset %f."
-msgstr ""
+msgstr "Hasze plików PKL i CPL nie są zgodne dla materiału audio %f."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:350
 msgid ""
 "The Resource ID in a timed text MXF did not match the ID of the contained "
 "XML."
 msgstr ""
+"Identyfikator zawartości w pliku MXF kodowanych napisów nie jest zgodny z "
+"identyfikatorem zawartym w pliku XML."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:145
 #, c-format
 msgid "The XML in %f is malformed (%n)."
-msgstr ""
+msgstr "Plik XML w %f zawiera błędy (%n)."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:143
 msgid "The XML in %f is malformed on line %l (%n)."
-msgstr ""
+msgstr "Plik XML w %f zawiera błędy w linii %l (%n)."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:188
 #, c-format
@@ -3009,21 +2982,22 @@ msgid ""
 "The XML in the closed caption asset %f takes up %n bytes which is over the "
 "256KB limit."
 msgstr ""
+"Plik XML z napisami kodowanymi %f zawiera %n bajtów i przekracza limit 256KB."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:167
 #, c-format
 msgid "The asset %f is 3D but its MXF is marked as 2D."
-msgstr ""
+msgstr "Zawartość %f jest w formacie 3D, ale plik MXF jest oznaczony jako 2D."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:136
 #, c-format
 msgid "The asset %f is missing."
-msgstr ""
+msgstr "Nie mogę znaleźć zawartości %f."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:155
 #, c-format
 msgid "The asset %n has a duration of less than 1 second, which is invalid."
-msgstr ""
+msgstr "Zawartość %n trwa krócej niż 1 sekunda, co jest nieprawidłowe."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:152
 #, c-format
@@ -3031,16 +3005,18 @@ msgid ""
 "The asset %n has an intrinsic duration of less than 1 second, which is "
 "invalid."
 msgstr ""
+"Rzeczywista długość materiału %n jest krótsza od 1 sekundy, co jest "
+"nieprawidłowe."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:263
 #, c-format
 msgid "The asset %n has no <Hash> in the CPL."
-msgstr ""
+msgstr "Zawartość %n nie ma znacznika <Hash> w pliku CPL."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:257
 #, c-format
 msgid "The closed caption asset %n has no <EntryPoint> tag."
-msgstr ""
+msgstr "Materiał z napisami kodowanymi %n nie ma znacznika <EntryPoint>."
 
 #: src/wx/content_menu.cc:403
 msgid ""
@@ -3048,8 +3024,8 @@ msgid ""
 "missing.  Either try again with the correct content file or remove the "
 "missing content."
 msgstr ""
-"Plik(i) które dodałeś są inne od tych, których brakuje. Spróbuj jeszcze raz "
-"dodać prawidłowe pliku, lub usuń brakujące."
+"Plik(i), które dodałeś są inne od tych, których brakuje. Spróbuj jeszcze raz "
+"dodać prawidłowe pliki lub usuń brakujące."
 
 #: src/wx/film_name_location_dialog.cc:142
 msgid ""
@@ -3067,6 +3043,11 @@ msgid ""
 "\n"
 "Should DCP-o-matic try to unmount it now?"
 msgstr ""
+"Wykryto dysk <b>%s</b>.\n"
+"\n"
+"Dysk musi być odmontowany, żeby DCP-o-matic mógł zapisać na nim dane.\n"
+"\n"
+"Czy DCP-o-matic ma spróbować go odmontować?"
 
 #: src/wx/config_move_dialog.cc:35
 #, c-format
@@ -3074,11 +3055,15 @@ msgid ""
 "The file %s already exists.  Do you want to use it as your new configuration "
 "or overwrite it with your current configuration?"
 msgstr ""
+"Plik %s już istnieje. Chcesz użyć go jako nowej konfiguracji lub nadpisać "
+"nim obecne ustawienia?"
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:209
 msgid ""
 "The first subtitle or closed caption happens before 4s into the first reel."
 msgstr ""
+"Pierwszy napis lub napis kodowany pojawia się w 4 początkowych sekundach "
+"pierwszej rolki."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:194
 #, c-format
@@ -3086,6 +3071,8 @@ msgid ""
 "The fonts in the timed text asset %f take up %n bytes which is over the 10MB "
 "limit."
 msgstr ""
+"Czcionki w materiale %f z napisami kodowanymi zabierają %n bajtów, co "
+"przekracza limit 10MB."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:115
 #, c-format
@@ -3093,6 +3080,8 @@ msgid ""
 "The hash of the CPL %n in the PKL does not agree with the CPL file.  This "
 "probably means that the CPL file is corrupt."
 msgstr ""
+"Hasz pliku CPL %n w pliku PKL nie zgadza się z haszem pliku CPL. To "
+"prawdopodobnie oznacza, że plik CPL jest uszkodzony."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:121
 #, c-format
@@ -3100,6 +3089,8 @@ msgid ""
 "The hash of the picture asset %f does not agree with the PKL file.  This "
 "probably means that the asset file is corrupt."
 msgstr ""
+"Hasz materiału wideo %f nie zgadza się z haszem zawartym w pliku PKL. To "
+"prawdopodobnie oznacza, że plik jest uszkodzony."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:127
 #, c-format
@@ -3107,21 +3098,23 @@ msgid ""
 "The hash of the sound asset %f does not agree with the PKL file.  This "
 "probably means that the asset file is corrupt."
 msgstr ""
+"Hasz materiału audio %f nie zgadza się z haszem zawartym w pliku PKL. To "
+"prawdopodobnie oznacza, że plik jest uszkodzony."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:173
 #, c-format
 msgid "The invalid language tag %n is used."
-msgstr ""
+msgstr "Użyto nieprawidłowego oznaczenia języka %n."
 
 #: src/wx/smpte_metadata_dialog.cc:70
 #, c-format
 msgid "The language that the film's title (\"%s\") is in"
-msgstr ""
+msgstr "Język użyty w tytule filmu (\"%s\") znajduje się w"
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:118
 #, c-format
 msgid "The picture in a reel has a frame rate of %n, which is not valid."
-msgstr ""
+msgstr "Obraz w rolce posiada liczbę klatek/s: %n, która jest nieprawidłowa."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:359
 #, c-format
@@ -3129,84 +3122,89 @@ msgid ""
 "The reel duration (%s) of some timed text is not the same as the "
 "ContainerDuration (%s) of its MXF."
 msgstr ""
+"Długość rolki (%s) zawarta w niektórych napisach jest inna od długości "
+"materiału (%s) pliku MXF."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:233
 #, c-format
 msgid "The sound asset %f has an invalid frame rate of %n."
-msgstr ""
+msgstr "Plik z dźwiękiem %f posiada nieprawidłową liczbę klatek: %n."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:197
 #, c-format
 msgid "The subtitle asset %f contains no <Language> tag."
-msgstr ""
+msgstr "Plik z napisami %f nie zawiera znacznika <Language>."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:203
 #, c-format
 msgid "The subtitle asset %f contains no <StartTime> tag."
-msgstr ""
+msgstr "Plik z napisami %f nie zawiera znacznika <StartTime>."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:206
 #, c-format
 msgid "The subtitle asset %f has a <StartTime> which is not zero."
-msgstr ""
+msgstr "Plik z napisami %f zawiera znacznik <StartTime> z niezerową wartością."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:251
 #, c-format
 msgid "The subtitle asset %n has no <EntryPoint> tag."
-msgstr ""
+msgstr "Plik z napisami %n nie ma znacznika <EntryPoint>."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:191
 #, c-format
 msgid ""
 "The timed text asset %f takes up %n bytes which is over the 115MB limit."
-msgstr ""
+msgstr "Plik z napisami %f zajmuje %n bajtów, co przekracza limit 115MB."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:185
 #, c-format
 msgid ""
 "The video asset %f uses the frame rate %n which is invalid for 3D video."
 msgstr ""
+"Liczba klatek/s materiału wideo %f wynosi %n, co jest nieprawidłowe dla "
+"formatu 3D."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:182
 #, c-format
 msgid ""
 "The video asset %f uses the frame rate %n which is invalid for 4K video."
 msgstr ""
+"Liczba klatek/s materiału wideo %f wynosi %n, co jest nieprawidłowe dla "
+"formatu 4K."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:179
 #, c-format
 msgid "The video asset %f uses the invalid frame rate %n."
-msgstr ""
+msgstr "Materiał wideo %f ma nieprawidłową liczbę klatek/s: %n."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:176
 #, c-format
 msgid "The video asset %f uses the invalid image size %n."
-msgstr ""
+msgstr "Materiał wideo %f ma nieprawidłową rozdzielczość: %n."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:227
 msgid "There are more than 3 closed caption lines in at least one place."
-msgstr ""
+msgstr "W jednym momencie wyświetlają się ponad 3 linie podpisów."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:218
 msgid "There are more than 3 subtitle lines in at least one place."
-msgstr ""
+msgstr "W jednym momencie wyświetlają się ponad 3 linie napisów."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:230
 msgid "There are more than 32 characters in at least one closed caption line."
-msgstr ""
+msgstr "Co najmniej jedna linia podpisów zawiera ponad 32 znaki."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:221
 msgid "There are more than 52 characters in at least one subtitle line."
-msgstr ""
+msgstr "Co najmniej jedna linia napisów zawiera ponad 52 znaki."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:224
 msgid "There are more than 79 characters in at least one subtitle line."
-msgstr ""
+msgstr "Co najmniej jedna linia napisów zawiera ponad 79 znaków."
 
 #: src/wx/hints_dialog.cc:141
-#, fuzzy
 msgid "There are no hints yet: project check in progress."
-msgstr "Brak wskazówek: wszystko wygląda świetnie!"
+msgstr "Brak wskazówek: sprawdzanie Projektu w toku."
 
 #: src/wx/hints_dialog.cc:139
 msgid "There are no hints: everything looks good!"
@@ -3226,11 +3224,12 @@ msgid ""
 "There was a problem starting audio playback.  Please try another audio "
 "output device in Preferences."
 msgstr ""
+"Wystąpił błąd przy odtwarzaniu dźwięku. Proszę wybierz inne wyjście audio w "
+"Preferencjach."
 
 #: src/wx/kdm_cpl_panel.cc:131
-#, fuzzy
 msgid "This CPL contains no encrypted assets."
-msgstr "Zawartość paczki nie jest szyfrowana."
+msgstr "Plik CPL nie zawiera zaszyfrowanych materiałów."
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:164
 #, c-format
@@ -3238,10 +3237,14 @@ msgid ""
 "This DCP refers to at the asset %n in another DCP (and perhaps others), so "
 "it is a \"version file\" (VF)"
 msgstr ""
+"To DCP odnosi się do materiału %n z innej paczki DCP (albo wielu paczek), "
+"dlatego powinno być oznaczone jako \"version file\" (VF)"
 
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:170
 msgid "This DCP uses the Interop standard, but it should be made with SMPTE."
 msgstr ""
+"Ta paczka DCP korzysta ze standardu Interop, ale powinna być przygotowana "
+"jako SMPTE."
 
 #: src/wx/content_menu.cc:457
 msgid ""
@@ -3249,10 +3252,13 @@ msgid ""
 "selected one.  To play the currently-selected CPL you will need a different "
 "KDM."
 msgstr ""
+"Ten klucz KDM odpowiada jednej z list CPL w tym DCP, ale nie obecnie "
+"zaznaczonemu. Aby odtworzyć obecnie wybraną listę CPL, potrzebujesz innego "
+"klucza KDM."
 
 #: src/wx/content_menu.cc:452
 msgid "This KDM was not made for this DCP.  You will need a different one."
-msgstr ""
+msgstr "Ten klucz KDM nie odpowiada tej paczce DCP. Potrzebujesz innego."
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:381
 msgid ""
@@ -3272,6 +3278,9 @@ msgid ""
 "different project.  Choose the DCP directory inside the DCP-o-matic project "
 "folder if that's what you want to import."
 msgstr ""
+"To wygląda na folder z Projektem DCP-o-matic i nie może być dodany do innego "
+"Projektu. Wybierz katalog z paczką DCP znajdujący się wewnątrz folderu "
+"Projektu, jeśli chcesz zaimportować ten DCP."
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1231
 msgid ""
@@ -3279,6 +3288,9 @@ msgid ""
 "blank, a default value mentioning libdcp (an internal DCP-o-matic library) "
 "will be used."
 msgstr ""
+"Ten tekst będzie zapisany jako komentarz do danych JPEG2000. Jeśli zostawisz "
+"pole puste, domyślną wartością będzie libdcp (wewnętrzna biblioteka DCP-o-"
+"matic)."
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1216
 msgid ""
@@ -3286,6 +3298,9 @@ msgid ""
 "blank, a default value mentioning libdcp (an internal DCP-o-matic library) "
 "will be used."
 msgstr ""
+"Ten tekst będzie zapisany jako 'nazwa firmy' w plikach MXF. Jeśli zostawisz "
+"pole puste, domyślną wartością będzie libdcp (wewnętrzna biblioteka DCP-o-"
+"matic)."
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1221
 msgid ""
@@ -3293,6 +3308,9 @@ msgid ""
 "blank, a default value mentioning libdcp (an internal DCP-o-matic library) "
 "will be used."
 msgstr ""
+"Ten tekst będzie zapisany jako 'nazwa produktu' w plikach MXF. Jeśli "
+"zostawisz pole puste, domyślną wartością będzie libdcp (wewnętrzna "
+"biblioteka DCP-o-matic)."
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1226
 msgid ""
@@ -3300,18 +3318,25 @@ msgid ""
 "is blank, a default value mentioning libdcp (an internal DCP-o-matic "
 "library) will be used."
 msgstr ""
+"Ten tekst będzie zapisany jako 'wersja produktu' w plikach MXF. Jeśli "
+"zostawisz pole puste, domyślną wartością będzie libdcp (wewnętrzna "
+"biblioteka DCP-o-matic)."
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1211
 msgid ""
 "This will be written to the DCP's XML files as the <Creator>.  If it is "
 "blank, a default value mentioning DCP-o-matic will be used."
 msgstr ""
+"Ten tekst będzie zapisany w plikach XML w znaczniku <Creator>. Jeśli "
+"zostawisz pole puste, DCP-o-matic wykorzysta domyślną wartość."
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1206
 msgid ""
 "This will be written to the DCP's XML files as the <Issuer>.  If it is "
 "blank, a default value mentioning DCP-o-matic will be used."
 msgstr ""
+"Ten tekst będzie zapisany w plikach XML w znaczniku <Issuer>. Jeśli "
+"zostawisz pole puste, DCP-o-matic wykorzysta domyślną wartość."
 
 #: src/wx/servers_list_dialog.cc:50
 msgid "Threads"
@@ -3331,9 +3356,8 @@ msgid "Timeline..."
 msgstr "Oś czasu..."
 
 #: src/wx/content_panel.cc:136
-#, fuzzy
 msgid "Timing"
-msgstr "KDM|Czas"
+msgstr "Czas"
 
 #. / TRANSLATORS: translate the word "Timing" here; do not include the "Timing|" prefix
 #: src/wx/timing_panel.cc:65
@@ -3341,14 +3365,12 @@ msgid "Timing|Timing"
 msgstr "Czas|Czas"
 
 #: src/wx/smpte_metadata_dialog.cc:67
-#, fuzzy
 msgid "Title language"
-msgstr "Wybierz język"
+msgstr "Język tytułu"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:989
-#, fuzzy
 msgid "To address"
-msgstr "Z adresu"
+msgstr "Na adres"
 
 #: src/wx/video_panel.cc:140
 msgid "Top"
@@ -3356,19 +3378,17 @@ msgstr "Góra"
 
 #: src/wx/closed_captions_dialog.cc:66
 msgid "Track"
-msgstr ""
+msgstr "Ścieżka"
 
 #: src/wx/instant_i18n_dialog.cc:28
-#, fuzzy
 msgid "Translate"
-msgstr "Tłumacze"
+msgstr "Tłumaczenia"
 
 #: src/wx/about_dialog.cc:146
 msgid "Translated by"
 msgstr "Tłumacze"
 
 #: src/wx/timing_panel.cc:114
-#, fuzzy
 msgid "Trim from current position to end"
 msgstr "Przytnij za obecnym miejscem"
 
@@ -3390,14 +3410,12 @@ msgid "True peak is %.2fdB"
 msgstr "Peak wynosi %.2fdB"
 
 #: src/wx/screen_dialog.cc:55
-#, fuzzy
 msgid "Trusted Device"
-msgstr "Inne zaufane urządzenia (TDL)"
+msgstr "Zaufane urządzenie"
 
 #: src/wx/screen_dialog.cc:68
-#, fuzzy
 msgid "Trusted Device certificate"
-msgstr "Odbiorca certyfikatu"
+msgstr "Certyfikat zaufanego urządzenia"
 
 #: src/wx/audio_dialog.cc:120 src/wx/config_dialog.cc:270
 #: src/wx/video_panel.cc:83
@@ -3521,7 +3539,6 @@ msgid "UTC-9"
 msgstr "UTC-9"
 
 #: src/wx/closed_captions_dialog.cc:252
-#, fuzzy
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
@@ -3530,7 +3547,6 @@ msgid "Update"
 msgstr "Aktualizacja"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:599
-#, fuzzy
 msgid "Upload DCP to TMS after creation"
 msgstr "Wrzuć DCP na TMS po utworzeniu"
 
@@ -3539,9 +3555,8 @@ msgid "Use ISDCF name"
 msgstr "Użyj nazwy ISDCF"
 
 #: src/wx/text_panel.cc:85
-#, fuzzy
 msgid "Use as"
-msgstr "Użyj najlepszego"
+msgstr "Użyj jako"
 
 #: src/wx/dcp_panel.cc:783
 msgid "Use best"
@@ -3553,23 +3568,23 @@ msgstr "Użyj ustawienia"
 
 #: src/wx/audio_panel.cc:67
 msgid "Use this DCP's audio as OV and make VF"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj audio tego DCP jako OV i stwórz VF"
 
 #: src/wx/text_panel.cc:74
 msgid "Use this DCP's closed caption as OV and make VF"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj napisów kodowanych tego DCP jako OV i stwórz VF"
 
 #: src/wx/text_panel.cc:72
 msgid "Use this DCP's subtitle as OV and make VF"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj napisów tego DCP jako OV i stwórz VF"
 
 #: src/wx/video_panel.cc:75
 msgid "Use this DCP's video as OV and make VF"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj wideo tego DCP jako OV i stwórz VF"
 
 #: src/wx/config_move_dialog.cc:30
 msgid "Use this file as new configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj tego pliku jako nowej konfiguracji"
 
 #: src/wx/credentials_download_certificate_panel.cc:47
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:618 src/wx/full_config_dialog.cc:734
@@ -3578,17 +3593,15 @@ msgstr "Nazwa użytkownika"
 
 #: src/wx/system_information_dialog.cc:69
 msgid "Vendor"
-msgstr ""
+msgstr "Sprzedawca"
 
 #: src/wx/system_information_dialog.cc:71
-#, fuzzy
 msgid "Version"
-msgstr "Numer seryjny"
+msgstr "Wersja"
 
 #: src/wx/smpte_metadata_dialog.cc:105
-#, fuzzy
 msgid "Version number"
-msgstr "Numer seryjny"
+msgstr "Numer wersji"
 
 #: src/wx/content_properties_dialog.cc:77 src/wx/dcp_panel.cc:127
 #: src/wx/timeline_labels_view.cc:37 src/wx/timeline_labels_view.cc:69
@@ -3598,7 +3611,7 @@ msgstr "Wideo"
 
 #: src/wx/video_panel.cc:197
 msgid "Video (MPEG, 16-235)"
-msgstr ""
+msgstr "Wideo (MPEG, 16-235)"
 
 #: src/wx/video_waveform_dialog.cc:42
 msgid "Video Waveform"
@@ -3606,23 +3619,21 @@ msgstr "Analiza pliku video"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1343 src/wx/player_config_dialog.cc:105
 msgid "Video display mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb podglądu wideo"
 
 #: src/wx/content_advanced_dialog.cc:71
-#, fuzzy
 msgid "Video filters"
-msgstr "Czas trwania pliku wideo"
+msgstr "Filtry wideo"
 
 #: src/wx/content_advanced_dialog.cc:84
 msgid "Video frame rate that content was prepared for"
-msgstr ""
+msgstr "Pierwotna liczba klatek/s wideo wynosi"
 
 #. / TRANSLATORS: next to this control is a language selector, so together they will read, for example
 #. / "Video has burnt-in subtitles in the language fr-FR"
 #: src/wx/content_advanced_dialog.cc:95
-#, fuzzy
 msgid "Video has burnt-in subtitles in the language"
-msgstr "Język napisów (np. PL)"
+msgstr "Wideo posiada wypalone napisy w języku"
 
 #: src/wx/text_panel.cc:115
 msgid "View..."
@@ -3630,7 +3641,7 @@ msgstr "Podgląd..."
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:1007
 msgid "WASAPI"
-msgstr ""
+msgstr "WASAPI"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1431 src/wx/player_config_dialog.cc:266
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:55
@@ -3663,11 +3674,11 @@ msgstr "Zapisz wszystkie KDMy do wspólnego folderu"
 
 #: src/wx/export_video_file_dialog.cc:70
 msgid "Write each audio channel to its own stream"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz każdy kanał audio jako oddzielną ścieżkę"
 
 #: src/wx/export_subtitles_dialog.cc:42 src/wx/export_video_file_dialog.cc:67
 msgid "Write reels into separate files"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz rolki jako osobne pliki"
 
 #: src/wx/dkdm_output_panel.cc:69 src/wx/kdm_output_panel.cc:110
 #: src/wx/self_dkdm_dialog.cc:85
@@ -3680,11 +3691,11 @@ msgstr "Programiści"
 
 #: src/wx/text_panel.cc:93 src/wx/text_panel.cc:101
 msgid "X"
-msgstr ""
+msgstr "X"
 
 #: src/wx/text_panel.cc:96
 msgid "Y"
-msgstr ""
+msgstr "Y"
 
 #: src/wx/colour_conversion_editor.cc:114
 msgid "YUV to RGB conversion"
@@ -3699,7 +3710,7 @@ msgstr "Matryca YUV do RGB"
 msgid ""
 "You cannot add a screen called '%s' as the cinema already has a screen with "
 "this name."
-msgstr "Wybrana nazwa %s Sali już istnieje. Nie można dodać nazwy."
+msgstr "Wybrana nazwa '%s' Sali już istnieje. Nie można dodać nazwy."
 
 #: src/wx/screens_panel.cc:298
 #, c-format
@@ -3718,72 +3729,68 @@ msgstr ""
 #: src/wx/dkdm_output_panel.cc:118 src/wx/kdm_output_panel.cc:214
 msgid ""
 "You must set up a mail server in Preferences before you can send emails."
-msgstr "Musisz ustanowić serwer email zanim wyślesz wiadomości."
+msgstr "Musisz ustawić serwer email, zanim wyślesz wiadomości."
 
 #: src/wx/send_i18n_dialog.cc:44
-#, fuzzy
 msgid "Your email"
-msgstr "Twój adres email"
+msgstr "Twój email"
 
 #: src/wx/report_problem_dialog.cc:74
 msgid "Your email address"
 msgstr "Twój adres email"
 
 #: src/wx/send_i18n_dialog.cc:40
-#, fuzzy
 msgid "Your name"
-msgstr "Nazwa folderu"
+msgstr "Twoje imię i nazwisko"
 
 #: src/wx/timeline_dialog.cc:75
 msgid "Zoom"
-msgstr ""
+msgstr "Przybliż"
 
 #: src/wx/timeline_dialog.cc:76
 msgid "Zoom all"
-msgstr ""
+msgstr "Przybliż wszystko"
 
 #: src/wx/timeline_dialog.cc:75
 msgid "Zoom in / out"
-msgstr ""
+msgstr "Przybliż / oddal"
 
 #: src/wx/timeline_dialog.cc:76
 msgid "Zoom out to whole film"
-msgstr ""
+msgstr "Oddal do widoku całego Projektu"
 
 #. / TRANSLATORS: this will be used at the end of a string like "1 error, 2 Bv2.1 errors and 3 warnings."
 #: src/wx/verify_dcp_dialog.cc:397
 msgid "and 1 warning."
-msgstr ""
+msgstr "i 1 ostrzeżenie/a."
 
 #: src/wx/metadata_dialog.cc:280
 msgid "candela per m²"
-msgstr ""
+msgstr "kandela na m²"
 
 #: src/wx/kdm_output_panel.cc:97
-#, fuzzy
 msgid "cinema"
-msgstr "Kino"
+msgstr "kino"
 
 #: src/wx/text_panel.cc:88 src/wx/text_panel.cc:605
 msgid "closed captions"
-msgstr ""
+msgstr "napisy"
 
 #: src/wx/video_waveform_dialog.cc:78
 msgid "component value"
 msgstr "wartość składowej"
 
 #: src/wx/audio_panel.cc:104
-#, fuzzy
 msgid "content"
-msgstr "Pliki"
+msgstr "zawartość"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1414
 msgid "content filename"
-msgstr ""
+msgstr "nazwa zawartości"
 
 #: src/wx/video_panel.cc:180
 msgid "custom"
-msgstr ""
+msgstr "własne"
 
 #: src/wx/audio_gain_dialog.cc:32 src/wx/audio_panel.cc:88
 msgid "dB"
@@ -3796,7 +3803,7 @@ msgstr "np. %s"
 
 #: src/wx/system_information_dialog.cc:75
 msgid "enabled"
-msgstr ""
+msgstr "włączone"
 
 #. // TRANSLATORS: this is an abbreviation for "frames"
 #: src/wx/timing_panel.cc:99
@@ -3804,26 +3811,24 @@ msgid "f"
 msgstr "f"
 
 #: src/wx/dkdm_output_panel.cc:59 src/wx/kdm_output_panel.cc:96
-#, fuzzy
 msgid "film name"
-msgstr "Nazwa projektu"
+msgstr "nazwa projektu"
 
 #: src/wx/metadata_dialog.cc:281
 msgid "foot lambert"
-msgstr ""
+msgstr "foot lambert"
 
 #: src/wx/dkdm_output_panel.cc:60 src/wx/kdm_output_panel.cc:99
 msgid "from date/time"
-msgstr ""
+msgstr "od data/czas"
 
 #: src/wx/player_config_dialog.cc:93
-#, fuzzy
 msgid "full screen"
-msgstr "Edytuj Salę"
+msgstr "pełnym ekranie"
 
 #: src/wx/player_config_dialog.cc:94
 msgid "full screen with controls on other monitor"
-msgstr ""
+msgstr "pełnym ekranie z ustawieniami na drugim monitorze"
 
 #. // TRANSLATORS: this is an abbreviation for "hours"
 #: src/wx/timing_panel.cc:83
@@ -3842,36 +3847,31 @@ msgstr "ms"
 
 #: src/wx/system_information_dialog.cc:75
 msgid "not enabled"
-msgstr ""
+msgstr "wyłączone"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1413
-#, fuzzy
 msgid "number of reels"
-msgstr "Początek rolki"
+msgstr "liczba rolek"
 
 #: src/wx/text_panel.cc:87 src/wx/text_panel.cc:603
-#, fuzzy
 msgid "open subtitles"
-msgstr "Włącz napisy"
+msgstr "otwarte napisy"
 
 #: src/wx/config_dialog.cc:899
-#, fuzzy
 msgid "output"
-msgstr "Wyjście"
+msgstr "wyjście"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:719
 msgid "port"
 msgstr "port"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:723
-#, fuzzy
 msgid "protocol"
-msgstr "Protokół"
+msgstr "protokół"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1412
-#, fuzzy
 msgid "reel number"
-msgstr "Numer seryjny"
+msgstr "numer rolki"
 
 #. // TRANSLATORS: this is an abbreviation for "seconds"
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:270 src/wx/timing_panel.cc:94
@@ -3879,9 +3879,8 @@ msgid "s"
 msgstr "s"
 
 #: src/wx/kdm_output_panel.cc:98
-#, fuzzy
 msgid "screen"
-msgstr "Sale"
+msgstr "sala"
 
 #: src/wx/colour_conversion_editor.cc:83
 msgid "threshold"
@@ -3893,28 +3892,27 @@ msgstr "razy"
 
 #: src/wx/dkdm_output_panel.cc:61 src/wx/kdm_output_panel.cc:100
 msgid "to date/time"
-msgstr ""
+msgstr "do data/czas"
 
 #: src/wx/video_panel.cc:179
 msgid "to fit DCP"
-msgstr ""
+msgstr "dopasuj do DCP"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1392
 msgid "type (cpl/pkl)"
-msgstr ""
+msgstr "typ (cpl/pkl)"
 
 #: src/wx/full_config_dialog.cc:1411
 msgid "type (j2c/pcm/sub)"
-msgstr ""
+msgstr "typ (j2c/pcm/sub)"
 
 #: src/wx/system_information_dialog.cc:65
-#, fuzzy
 msgid "unknown"
-msgstr "Nieznany"
+msgstr "nieznany"
 
 #: src/wx/system_information_dialog.cc:55
 msgid "unknown (OpenGL not enabled in DCP-o-matic)"
-msgstr ""
+msgstr "nieznany (OpenGL wyłączony w DCP-o-matic)"
 
 #: src/wx/kdm_timing_panel.cc:69
 msgid "until"
@@ -3922,11 +3920,11 @@ msgstr "do"
 
 #: src/wx/system_information_dialog.cc:74
 msgid "vsync"
-msgstr ""
+msgstr "vsync"
 
 #: src/wx/player_config_dialog.cc:92
 msgid "window"
-msgstr ""
+msgstr "oknie"
 
 #: src/wx/colour_conversion_editor.cc:133
 msgid "x"